Fişele disciplinelor

Studii universitare de master
ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ

 


INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

 


PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

 


 RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

 


  ARHIVISTICĂ (toate fişele) (.pdf)


Sem. 1

    • Instituţii medievale şi pre-moderne în spaţiul european şi românesc
    • Ştiinţele speciale ale Istoriei
    • Fonduri, colecţii şi arhive familiale
    • Limba latină / Limba slavă veche

Sem. 2

    • Constituirea, prelucrarea şi păstrarea arhivelor: norme tehnice şi practici profesionale
    • Legislaţia şi managementul arhivei contemporane
    • Paleografie latină / Paleografie slavă
    • Practică de specialitate


Sem. 3

    • Forme de stat şi guvernământ în perioada modernă în spaţiul european şi românesc
    • Arhivele de la Regulamentul Organic până în 1947
    • Paleografie româno-chirilică
    • Practică de specialitate

Sem. 4

    • Forme de guvernământ şi structuri instituţionale în Europa interbelică
    • Arhivele în perioada regimului comunist
    • Uniunea Europeană – arhive şi biblioteci
    • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie