Programe analitice

Studii universitare de master
ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ


Sem. 1

Sem. 2


Sem. 3

Sem. 4

    • Arheologie experimentală
    • Spaţiul egeean şi balcanic în preistorie şi protoistorie
    • Arheologie medievală
    • Sisteme de schimburi în pre- şi protoistorie

 

 INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

    • Regimuri constituţionale şi sisteme electorale în secolele XIX – XX
    • Geneză instituţională şi cultură politică europeană şi românească
    • Elite sociale şi politice(secolele XIX – XX)
    • Doctrine şi partide politice în secolele XIX – XX

Sem. 4

 

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA


Sem. 1

Sem. 2


Sem. 3

    • Viaţa cotidiană în comunism
    • Imaginarul unităţii. O introducere în antropologia politică a comunismului
    • Miturile comunismului românesc
    • Contestare şi represiune în România, 1945-1989

Sem. 4

    • Securitatea şi teroarea în România
    • Prăbuşirea unui sistem. Statele Europei de Est în postcomunism
    • Anticomunismul postcomunism
    • Justiţia de tranziţie şi problema comunismului

 

ISTORIA EVREILOR ŞI EBRAISTICĂ


Sem. 1

Sem. 2

    • Istoria generală a evreilor şi a comunităţilor evreieşti
    • Cultura română modernă şi evreii. O antropologie a diferenţei
    • Limba ebraică. Doctrinele mistice şi ezoterice ale iudaismului
    • Istoria evreilor în Ţările Române până la jumătatea sec. XVIII
    • Limba idiş.


Sem. 3

Sem. 4

   • Istoria generală a evreilor şi a comunităţilor evreieşti
   • Evreii în România interbelică (1919-1940)
   • Elite culturale şi extreme politice în România interbelică
   • Evreii în România comunistă
   • Holocaustul în Europa şi România

 

PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL


Sem. 1

Sem. 2


Sem. 3

    • Turism, natură, societate
    • Pelerinajul creştin. Itinerarii şi popasuri spirituale
    • Memoria locurilor în Evul Mediu românesc
    • Comunicare şi relaţii publice

Sem. 4

 

 RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE


Sem. 1

Sem. 2


Sem. 3

    • Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli
    • Relaţii internaţionale. Istorie şi politologie
    • Geneza identităţilor naţionale în Europa
    • De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite
    • NATO şi Uniunea Europeană

Sem. 4