Fişele disciplinelor

Studii universitare de master
ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ

 


INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

 


PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

 


 RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE


Sem. 1

    • Introducere în studiul relaţiilor internaţionale
    • Sistemul modern de state (1648-1815)
    • Europa de Răsărit în relaţiile politice internaţionale în secolele XVII–XVIII
    • Ordinea europeană (1815-1878)
    • Tripla Alianţă şi Antanta (1879-1914). Originile Marelui Război

Sem. 2

    • Sistemul securităţii colective (1919-1939). Originile celui de-al Doilea Război Mondial
    • Organizarea păcii după Al Doilea Război Mondial. Războiul rece
    • Ordinea mondială după 1989
    • Relaţii internaţionale şi strategii matrimoniale în sec. XIX
    • Francofonia. Cultură şi politici internaţionale


Sem. 3

    • Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli
    • Relaţii internaţionale. Istorie şi politologie
    • Imaginarul politic şi geneza identităţilor etno-naţionale în Europa (secolele XIV–XIX)
    • De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite
    • Construcţia europeană – evoluţii politice, sociale şi culturale

Sem. 4

    • Minorităţi şi geopolitică în Balcani–secolul XX
    • Elemente de drept şi organizaţii internaţionale
    • Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale
    • Relaţii şi instituţii culturale internaţionale
    • Mass media şi relaţiile internaţionale
    • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

 


  ARHIVISTICĂ (toate fişele) (.pdf)


Sem. 1

    • Instituţii medievale şi pre-moderne în spaţiul european şi românesc
    • Ştiinţele speciale ale Istoriei
    • Fonduri, colecţii şi arhive familiale
    • Limba latină / Limba slavă veche

Sem. 2

    • Constituirea, prelucrarea şi păstrarea arhivelor: norme tehnice şi practici profesionale
    • Legislaţia şi managementul arhivei contemporane
    • Paleografie latină / Paleografie slavă
    • Practică de specialitate


Sem. 3

    • Forme de stat şi guvernământ în perioada modernă în spaţiul european şi românesc
    • Arhivele de la Regulamentul Organic până în 1947
    • Paleografie româno-chirilică
    • Practică de specialitate

Sem. 4

    • Forme de guvernământ şi structuri instituţionale în Europa interbelică
    • Arhivele în perioada regimului comunist
    • Uniunea Europeană – arhive şi biblioteci
    • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie