Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene

Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene a fost înfiinţat în urma Hotărârii Biroului Senatului Universităţii Al.I. Cuza (nr. 414/14.06.2002) ca departament inter-facultăţi de studii masterale subordonate Senatului Universităţii, fiind confirmat de Hotărârea MEC, nr. 34956 din 30.07.2003.

Din ianuarie 2006, a funcționat un masterat în cadrul organizatoric şi juridic al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. Acesta s-a încadrat din aceste puncte de vedere sistemului naţional de învăţământ, funcţionând ca o specializare interdisciplinară cu aportul mai multor facultăţi:

 • Facultatea de Istorie (Catedra de Istorie Veche şi Arheologie)
 • Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie (Catedra de Geografie umană şi Geografie regională, Catedra de Geografie fizică)
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (Catedra de Management – Marketing)
 • Facultatea de Litere (Catedra de Limbi clasice, italiană, spaniolă, Catedra de Limbă şi Literatură engleză)

Misiunea fundamentală a centrului este de a pregăti prin programe educaţionale personal specializat în domenii slab abordate sau chiar neabordate în structurile educaţionale din România, precum: Turism cultural, Geografie, Economie, Ecologie, Management turistic, Cultură şi civilizaţie, centrate pe spaţiul mediteranean şi egeean.

Obiectivele masteratului organizat de centru:

 • Calificarea superioară în domeniul managementului şi marketingului turistic axat pe aria mediteraneană
 • Promovarea afacerilor din turism centrat pe zona egeeană şi Mediterana
 • Promovarea dimensiunii culturale a turismului egeo-mediteranean
 • Identificarea factorilor care determină competitivitatea în turismul mediteranean
 • Cunoaşterea interdependenţelor om-natură-cultură în spaţiul mediteranean
 • Specializarea în domeniul culturii şi civilizaţiei mediteraneene
 • Promovarea culturilor naţionale din ţările egeo-mediteraneene
 • Cunoaşterea particularităţilor geografico-economice din spaţiul egeo-mediteranean
 • Studierea dinamicii etno-lingvistice a zonei respective

Misiunea şi obiectivele masteratului se realizează prin organizarea cursurilor la zi.

Perspectiva acestui program de studii masterale, singurul de acest gen din România, cu caracter interdisciplinar, centrat pe zona mediteraneană, asigură formarea interdisciplinară a masteranzilor în vederea specializării în problematica mediteraneană (cu specială privire asupra zonei egeene), ca spaţiu specific de interferenţă între ţările mediteraneene aparţinând Comunităţii Europene şi celelalte ţări aparţinând unor sisteme politice, economice şi culturale diferite. De aici decurg următoarele strategii pe termen lung de realizare a obiectivelor masteratului:

 •  formarea de specialişti români pentru spaţiul egeo-mediteranean ca zonă cu problematică specifică a Comunităţii Europene;
 • dobândirea competenţelor şi abilităţilor în domeniile economic, istorico-geografic, cultural într-o perspectivă integratoare;
 • reliefarea interferenţelor între domeniul economic şi aplicaţii prioritare în domeniul turismului;
 • . extinderea competenţelor masteranzilor cu pregătire universitară din domeniul economic şi geografic spre domeniul cultural
 • extinderea competenţelor masteranzilor cu pregătire universitară umanistă spre domeniul economico-geografic în concordanţă cu necesitatea reconversiei profesionale în acord cu cerinţele pieţei muncii, îndeosebi pentru spaţiul menţionat;
 • evidenţierea particularităţilor culturale ale spaţiului egeo-mediteraneean în vederea optimizării rezultatelor acţiunilor de natură turistico-economică.

          Planuri operaţionale ale Masteratului în Studii Egeo-Mediteraneene:

 •  conceperea unui program de studii flexibil în sensul introducerii periodice a unor noi cursuri care să corespundă evoluţiei pieţei muncii;
 • diversificarea în timp a cursurilor cu caracter economic, geografic, istoric, religios;
 • diversificarea cursurilor cu caracter cultural în vederea cunoaşterii specificităţilor culturale ale zonei;
 • stimularea cercetărilor din România axate pe problematica complexă a spaţiului egeo-mediteranean;
 • susţinerea unui plan editorial centrat pe realităţile egeo-mediteraneene (în curs de derulare);
 • formarea unei biblioteci specializate;
 • stabilirea de legături cu instituţii universitare, inclusiv departamente similare din spaţiul mediteranean, pentru schimbul de studenţi şi cadre didactice;
 • legături cu instituţii din ţările mediteraneene UE şi limitrofe UE în vederea lărgirii bazei de informaţii;
 • acţiuni de promovare a Centrului în rândul statelor circummediteraneene.

         Compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor COR (Clasificarea Ocupaţiilor în România)

Având în vedere caracterul interdisciplinar al masteratului, absolvenţii pot ocupa următoarele posturi: Consilier instituţii publice, consultant în management, agent turism, şef agenţie oficiu turism, ghid turism intern, ghid interpret, organizator activitate turism, agent de voiaj, analist, conducător grup turistic, conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi, consultant prezidenţial, funcţii de conducere în instituţii publice, director de program, director societate comercială, expert economist în comerţ şi marketing, muzeograf, profesor în învăţământul preuniversitar, personal în domeniul turismului, translator, comentator publicist.