Studii universitare de licenţă

Specializări


Forma de învăţământ: cursuri de zi

 •  Domeniul: “ISTORIE”
 • Specializări: Istorie, Arheologie, Arhivistică
 • Durata studiilor: 6 semestre
 • Numărul total de credite: 180
 • Titlul obţinut: licenţiat în Istorie
 • Stadiul acreditării: Istorie, Arheologie – acreditare;
  Arhivistică – autorizare provizorie

Forma de învăţământ: învăţământ la distanţă

 • Domeniul: “ISTORIE”
 • Specializare: Istorie
 • Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
 • Numărul total de credite: 180
 • Titlul obţinut: licenţiat în Istorie
 • Stadiul acreditării: acreditare