Dosar ARACIS-evaluare periodică IF

RAPORT DE EVALUARE PERIODICĂ
PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
DOMENIUL Istorie
SPECIALIZAREA Istorie
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  Învăţământ cu frecvenţă

 

Raport ARACIS licenta IF istorie UAIC evaluare periodică