Studii universitare de master

Specializări

 

În cadrul studiilor universitare de masterat, Facultatea propune următoarele  specializări, la care se pot înscrie şi absolvenţi ai altor facultăţi:

    • Arheologie, civilizaţie şi artă antică
    • Arhivistică
    • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
    • Patrimoniu şi turism cultural
    • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

Aceste programe de studii se desfăşoara pe parcursul a patru semestre, învăţământ cu frecvenţă.


Arheologie, civilizaţie şi artă antică

Acest program de master se adresează celor care doresc să studieze un domeniu pasionant şi fascinant, care implică teoria şi practica în cercetarea evoluţiei civilizaţiei umane, atât din perspectiva investigaţiei arheologice (prin metode şi abordări variate, de la cele clasice până la cunoaşterea celor mai moderne tehnici şi tehnologii), cât şi prin studierea unor spaţii, teme şi culturi diverse, din preistorie şi protoistorie până în Antichitatea târzie, într-un spaţiu geografic şi cultural foarte larg. Se urmăreşte formarea de specialişti în acest domeniu, în urma parcurgerii acestui program de master absolvenţii având posibilitatea de a activa ca arheologi, specialişti în diferite ramuri ale acestei discipline, în învăţământ, muzee sau în centre şi instituţii de cercetare.

Arhivistică

În cadrul acestei specializării de master se urmăreşte aprofundarea pregătirii de specialitate a studenţilor în câteva direcţii fundamentale: înţelegerea funcţionării instituţiilor statului; aprofundarea ştiinţelor speciale ale Istoriei; cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a documentelor din perspectivă istorică şi culturală; organizarea şi prelucrarea fondurilor de arhivă istorică existente la Arhivele Naţionale ale României; asistarea creatorilor de documente în vederea administrării corespunzătoare a acestora. Misiunea specializării de master Arhivistică este aceea de a forma specialişti de înaltă calificare pentru arhive, cercetare ştiinţifică, muzee, învăţământ preuniversitar şi universitar.

Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa

Această specializare se adresează celor interesaţi de istoria instituţiilor şi ideologia puterii din Antichitate până în contemporaneitate. Se urmăreşte înţelegerea fundamentelor gândirii politice, a formelor, expresiilor şi structurilor puterii, a doctrinelor şi partidelor politice, a regimurilor democratice sau totalitare, precum şi a mecanismelor de funcţionare a instituţiilor internaţionale contemporane. Se pune accent pe aprofundarea metodelor cercetării istorice, absolvenţii acestei specializări de master având posibilitatea de a activa în centre şi instituţii de cercetare universitare sau din cadrul Academiei Române, în muzee şi arhive, în instituţii publice sau în învăţământ.

Patrimoniu şi turism cultural

Prin această specializare propunem studenţilor interesaţi o incursiune în istoria patrimoniului naţional şi internaţional, din Antichitate şi până în perioada contemporană. Se urmăreşte formarea de specialişti în patrimoniu şi turism cultural, structura cursurilor urmărind acoperirea unei dimensiuni interdisciplinare, care îmbină cercetări de istorie, muzeologie, geografie, economie, turism, comunicare şi relaţii publice. Absolvenţii acestei specializări de master au posibilitatea de a activa ca profesori pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, în instituţii muzeale şi de cercetare, direcţii de cultură, în cadrul Poliţiei de patrimoniu sau în centre şi instituţii de cultură.

Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

În cadrul acestui program de master studenţii vor avea posibilitatea să cunoască, din perspectivă istorică, mecanismele relaţiilor internaţionale, urmărindu-se evoluţia acestora de la formele incipiente de manifestare până în zilele noastre. De asemenea, în cadrul acestei specializări vor fi studiate şi analizate structurile diferitelor instituţii şi organizaţii internaţionale, formarea şi evoluţia unor curente, principii şi şcoli de diplomaţie, precum şi construcţiile politice, sociale şi culturale specifice relaţiilor internaţionale. Se urmăreşte formarea de specialişti în acest domeniu, dorindu-se o aprofundare a cunoştinţelor în domeniu prin aplicarea metodelor specifice de cercetare istorică. Absolvenţii acestei specializări pot activa în diplomaţie, în centre şi instituţii de cercetare universitare şi din cadrul Academiei Române, în diverse instituţii publice sau ca profesori pentru învăţământul preuniversitar şi universitar.

N. B. Toate programele de Master ale Facultăţii de Istorie se constituie într-o etapă necesară pregătirii ştiinţifice pentru accederea la studii de doctorat.