Studii universitare de master

Specializări

 

În cadrul studiilor universitare de masterat, Facultatea propune următoarele  specializări, la care se pot înscrie şi absolvenţi ai altor facultăţi:

  • Istoria Evreilor si Ebraistică
  • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
  • Studii Egeo-Mediteraneene
  • Arheologie, civilizaţie şi artă antică
  • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
  • Patrimoniu şi turism cultural
  • Istoria comunismului în România
  • Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii(master de cercetare)

Aceste programe de studii se desfăşoara pe parcursul a patru semestre, cursuri de zi.