Fişele disciplinelor

Studii universitare de licenţă – IF


Anul I

Anul II

Anul III

 • Doctrine şi partide politice în perioada contemporană
 • Introducere în istoria artelor
 • Curente şi idei în istoriografia contemporană
 • Istoria ideii de Europa
 • Curente şi orientări actuale în istorigrafie
 • Istoria ideilor în Occidentul Medieval
 • Politică şi cultură în România interbelică
 • Curs şi seminar special de istorie antică a românilor sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie medievală a românilor sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie modernă a românilor sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie contemporană a românilor sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie antică universală sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie medievală universală sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie modernă universală sem.1, sem.2
 • Curs şi seminar special de istorie contemporană universală sem.1, sem.2
 • Geografie istorică
 • Istoria Bisericii în Ţările Române
 • Demografie istorică
 • Europa de S-E în perioada contemporană
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică  sem.1  sem.2