Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – februarie 2017


În atenţia absolvenţilor fără examen de disertaţie
În vederea susţinerii examenului de disertatie în sesiunea februarie 2017 (conform structurii anului universitar 2016-2017), absolvenţii vor depune o cerere vizată de conducătorul ştiinţific la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 12.00, în perioada 6 – 9 februarie 2017.


  • Înscrierea candidaţilor : 14 februarie 2017 , orele 10.00 – 12.00
    Teza de disertaţie se depune la secretariat intr-un singur exemplar. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar.
  • Susţinerea examenului de disertaţie: 17 februarie 2017, orele 9, sala II.5

Se eliberează adeverinţele de absolvire a celor care au susţinut disertaţia în sesiunea februarie 2017. Absolvenţii sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul facultăţii cu cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată la toate departamentele. (Afişat pe 24.02.2017)


FIŞA DE LICHIDARE Se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de disertaţie va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


 În atenţia studenţilor din anul 2,studii de master – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de disertaţie studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.