Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – iulie 2017


În atenţia absolvenţilor studiilor de masterat sesiunea iulie 2017

Absolvenţii sunt aşteptaţi, la secretariatul Facultăţii de Istorie, pentru ridicarea actelor în original din dosarul personal:
• adeverinţa de absolvire a studiilor de masterat
• diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu
• diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
după următorul program:  Luni – Vineri – orele 10.00 – 12.00 / 13.30. – 15.30
Absolvenţii se vor prezenta cu: cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată la toate departamentele menţionate


  • Înscrierea candidaţilor :
    30 iunie 2017, orele: 10.00 – 12.00; 13.30 – 15.30
    1 iulie 2017, orele: 09.00 – 13.00
    Disertaţia se depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar.


Atenţie!
Conform art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în Şedinţa Senatului din 26.01.2017, la sfârşitul lucrării se va insera/lega declaraţia de originalitate (se găseşte pe site-ul facultăţii), avizată de coordonatorul ştiinţific. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.


FIŞA DE LICHIDARE Se listează de pe site sau se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de disertaţie va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


 În atenţia studenţilor din anul 2,studii de master – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de disertaţie studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.