Susţinere disertaţie


DISERTAŢIE – februarie 2018


  • Înscrierea candidaţilor :
    12 februarie 2018 (luni), orele 10.00 – 12.00
    Disertaţia depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar. Ultima pagină a disertaţiei va fi declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării (semnată de candidat şi conducătorul ştiinţific)
  • Susţinerea examenului de disertaţie: 14 februarie 2018 (miercuri), orele 10.00, sala 1.2

Programarea disertaţiei

Rezultatele examenului de disertaţieAtenţie!
Conform art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în Şedinţa Senatului din 26.01.2017, la sfârşitul lucrării se va insera/lega declaraţia de originalitate (se găseşte pe site-ul facultăţii), avizată de coordonatorul ştiinţific. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.


FIŞA DE LICHIDARE Se listează de pe site sau se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de disertaţie va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


 În atenţia studenţilor din anul 2,studii de master – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de disertaţie studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.