Examene

Şcoala doctorală

 

ANUL UNIVERSITAR 2023/2024


 Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară.