Examene

Şcoala doctorală

 

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019


 Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară.