Volume recente

• Nelu Zugravu, Ammianus Marcellinus și cultura violenței în secolul al IV-lea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Petronel Zahariuc, Relațiile românilor cu Muntele Athos și cu alte Locuri Sfinte (secolele XIV-XX). In honorem Florin Marinescu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Liviu Pilat, Ovidiu Cristea, The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century, Brill, Leiden 2017.
• Ioan-Augustin Guriță, Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Adrian-Bogdan Ceobanu, Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Cristina Preutu, Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Adrian Vițalaru (ed.), Anuar diplomatic și consular al Regatului României, 1946. Din istoria Ministerului Afacerilor Străine, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2017
• Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba, Rure vivere in Moesia Inferiore. La population dans le milieu rural d’une province periphérique de l’Empire romain, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2018
• Laurențiu Rădvan (ed.), Orașul și Biserica: patrimoniu, oameni, activităţi (secolele XV-XIX), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2019
• Gabriel Leanca, À l’ère des Empires et des nations: la France et les Principautés de Moldavie et de Valachie (1711-1859), Isis Press, Istanbul 2019.
• Adrian Bogdan-Ceobanu, Secretarii generali ai Ministerului Afacerilor Străine (1878-1918). Studii și documente, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2019
• Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba (ed.), Limes, Economy and Society in the Lower Danube Provinces, Peeters, Leuven 2019.
• Roxana-Gabriela Curcă, A. Rubel, H.-U. Voss (eds.), Rome and Barbaricum: Contributions to the Archaeology and History of Interaction in European Protohistory, Archaeopress, Oxford 2020.
• Cristina Preutu, Ionuț Nistor (ed.), Istorii ale regimului comunist din România. Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2020.
• Claudiu-Lucian Topor, ”Auf nach Rumänien!”. Beligeranța germano-română (1916-1918), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2020.