Volume recente

 • Dan Lazar (editor), „Război ideologic” în Balcani: Imaginea Iugoslaviei titoiste în anchetele Securității (1948-1951). Documente, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 164 p., ISBN978-606-714-274-7
 • Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus. Epitoma despre impăraţi, editio bilinguis, traducere şi consideraţii lingvistice de Mihaela PARASCHIV, ediţie ingrijită, abrevieri, studiu introductiv, note şi comentarii, indice de Nelu ZUGRAVU, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012 (Thesaurus Classicus I)
 • Gheorghe Cliveti, Adrian Viţalaru, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor (coord.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to 21st Centuries Challenges, Beit casa editrice, ISBN: 978-889-532-449-4, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ISBN: 978-973-703-806-7, Trieste, Iaşi, 2012
 • Daniel Lazăr, Naționalismul în Balcanii secolului XX. Ideologii, mitologii, extremisme, Ed. UAIC, 2011, 180 p., ISBN 978-973-703-572-1
 • Gabriel Leanca (ed.), La Politique extérieure de Napoléon III, Paris, L’Harmattan, 2011, 226 p., ISBN 978-2-296-55542-6
 • Laurenţiu Rădvan, At Europe’s borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, Boston, Leiden: Brill, 2010.
 • Alexandru-Florin Platon, Laurenţiu Rădvan, Bogdan-Petru Maleon, O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman la marile descoperiri geografice, Iaşi, Editura Polirom, 2010.
 • Nicolae Ursulescu, Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Marius Alexianu, Weller, Robin Brigand, Izvoarele de apă sărată din Moldova subcarpatică. Cercetări etno-arheologice, Iaşi, Casa Editoriala Demiurg, 2009.
 • Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba (editor), Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p. Chr.), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Nelu Zugravu (editor), Izvoarele istoriei creştinismului românesc (Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Victor Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden, Brill, 2009.
 • Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat (editori), Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Fernand Braudel, la “Nouvelle Histoire” et les Annales en Roumanie. Interférences historiographiques franco-roumaines. Études réunies par Alexandru-Florin Platon et Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura „Accent”, 2009.
 • Petronel Zahariuc (editor), Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Gh. Cliveti, Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Bucureşti, Editura Academiei, 2009.
 • I. Ciupercă, Bogdan Schipor, Dan Mâţă, România şi sistemele de securitate în Europa (1919-1975), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Dan Lazăr, România şi Iugoslavia în primul deceniu interbelic.Relaţii poltico-diplomatice (1919-1929) Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, 2009.
 • Petronel Zahariuc, De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2008.
 • Nicolae Ursulescu, Raluca Kogălniceanu, Cristina Creţu (editori), Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2008.

Lucrări ale profesorilor Facultăţii care au obţinut – Premiul Academiei

 • Nelu Zugravu – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Romane, pentru lucrarea Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
 • Gheorghe Cliveti – Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Puterile Garante (1856-1878), Editura Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi, 1988.
 • Ioan Caproşu – Premiul B.P. Haşdeu al Academiei Române, pentru volumul I din Monumenta linguae dacoromonorum. Biblia 1688, Pars I, Genesis, 1988 (în colaborare cu Vasile Arvinte).
 • Ioan Ciupercă – Premiul Academiei Române, pentru lucrarea Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1994.
 • Attila-Zoltán László – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, pentru lucrarea Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi, Bucureşti, 1994.
 • Mihai Cojocariu – Premiul Mihail Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859), Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1995.
 • Gabriel Bădărău – Premiul Gh. Bariţiu al Academiei Române, pentru lucrarea Între Pajuri şi Semilună: Relaţiile politice româno-habsburgice (1683 – 1853), Ed. Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.
 • Alexandru-Florin Platon – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997.
 • Petronel Zahariuc – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza , 2003.
 • Lucian Leuştean – Premiul M. Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Ungaria în cadrul Noii Europe (1920-1923), Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
 • Lucreţiu Bîrliba – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, Individu et société en Dacie Romaine. Étude de démographie historique, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2004.
 • Laurenţiu Rădvan – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2004.

Precizare: lista nu este completă; alte premii ale membrilor facultăţii vor fi adăugate ulterior.