Studii universitare de licenţă – învăţământ la distanţă


ADMITERE 2020

Coperta ghidul studentului de anul I


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Rezultate admitere:     Admisi    Respinsi     (Afisat:15.09.2020)
Informatii importante confirmare loc


Înscrierea candidaților – ONLINE

7 septembrie 2020, orele 9 –11 septembrie 2020, orele 11, pe platforma ONLINE : http://inscriere.uaic.ro/

La înscrierea on line vă rugăm să încărcați pe platformă următoarele documente scanate:
–diploma de bacalaureat obținută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
–foaia matricolă din liceu
–cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–certificatul de naștere
–certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate (sunteți/nu sunteți în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă (dacă este cazul)

Candidații care nu se pot înscrie on line din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în ziua de 10 septembrie 2020, orele 9–15, la sala 1.2 din corpul A, parter.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție. Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.
La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12–15 septembrie 2020

Confirmarea locului : 16 septembrie 2020, orele 9–15, sala 1.2 (corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărții de identitate sau de către altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentați următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obținută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* și copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–original* și copie a certificatului de naștere
–original* și copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–fișa de înscriere
–dosar plic

*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puțin 300 lei și va prezenta chitanța. La BRD se vor menționa : numele și prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licență ID – cod 2214, Taxă școlarizare – cod 31.

Candidații admiși care nu îndeplinesc cele menționate anterior în ziua specificată vor fi declarați respinși.

Număr de locuri români : 17 cu taxă

Candidaților admiși care renunță la școlarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se rețin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depășirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, candidaților li se rețin 150 lei. Pentru candidații care se retrag după începerea anului universitar se respectă prevederile contractului de studii. Taxa de înscriere nu se restituie.


Sesiunea iulie 2020


Lista 3 (17.08.2020):     Admiși cu taxă – ID


Lista 2 (12.08.2020):     Admiși cu taxă – ID


Confirmare loc – informații importante (Afișat: 28.07.2020)

Contract  

Liste finale:  Admisi-taxa


 • Înscrierea candidaţilor  – ONLINE:

  13 iulie 2020, orele 9 – 24 iulie 2020, orele 11 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate (sunteţi/nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  –dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi student : adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (dacă este cazul)


  Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9–15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măştii de protecţie !
  Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.

  La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
  Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
  Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 27-28 iulie 2020

CONFIRMAREA LOCULUI: 29 şi 30 iulie 2020

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
–dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi student : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puţin 300 lei  şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă ID – cod 2214, taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞI
NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE 
  • Durata studiilor şi forma de învăţământ: 3 ani, învăţământ la distanţă
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi) etc.

NUMĂR propus DE LOCURI – români:

Domeniul Istorie : 48 de locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 150 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, licenţă ID, cod 2214; taxă admitere, cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic  din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50%  (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

        Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţilor admişi care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 7 septembrie 2020, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2020, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, se vor reţine 200 lei. Pentru candidaţii care se retrag după începerea anului universitar se respectă prevederile contractului de studii.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.