hero_Orar, grupe, tutori

Orar, grupe, tutori

Studii universitare de licență, IF
Anul universitar 2023/2024

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


Semestrul 1

ORAR – semestrul 1    (actualizat:09.11.2023)

Grupe – sem.1   Anul 1

Repartizare practică pedagogică anul 3 (actualizat: 03.10.2023)

Localizare săli şi explicaţii orar
LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web a facultăţii şi la afişier. (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)