Gradul I

2014-2016        2015-2017       2016-2018       2017-2019      2018-2020        2019-2021        2020-2022       2021-2023


Pentru toate seriile:  Procedură operaţională GRAD 1 online      Anexa 10      Anexa11 

IMPORTANT- GRADUL I           Anexa 3 (protecţia datelor)         Declaraţie de autenticitate


TAXE


Seria 2021-2023

Repartizare candidaţi pe conducători ştiinţifici (Afişat: 24.02.2021)

Rezultate colocviu grad 1 (afişat: 1.02.2021)

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se va desfăşura în data de 01 februarie 2021, ora 9.00
Informaţii importante


Seria 2020-2022


GRAFIC COLOCVIU ADMITERE GRADUL DIDACTIC I SERIA 2020 – 2022

1. Depunere cerere, bibliografie minimală, plan lucrare şi chitanţă:
• 09 – 19 decembrie 2019 (în zilele lucrătoare) sau
• 15 – 21 ianuarie 2020 (în zilele lucrătoare)
2. Cererea se descarcă de pe pagina facultăţii sau se ridică de la secretariatul facultăţii.
3. Bibliografia referitoare la tema aleasă şi planul lucrării se vor depune o dată cu cererea şi chitanţa.
4. Taxa de admitere şi susţinere a colocviului în cuantum de 200 lei se achită la orice sucursală BRD, cod taxă: 105, forma de şcolaritate: 01, zona: Facultatea de Istorie. Chitanţa se depune la secretariat o dată cu cererea,bibliografia şi planul lucrării.
5. Desfăşurarea colocviului: 23 ianuarie 2020, orele 9.00, sala 2.2, corp A, etaj 1.

REZULTATE COLOCVIU (afişat: 23.01.2020)

6. În cazul condiţiilor meteo nefavorabile şi dacă vor exista candidaţi care nu se vor putea deplasa, se va organiza colocviul de admitere şi pe 31 ianuarie 2020, orele 9.00, sala 2.2, corp A, etaj 1.

Afişat pe 21 noiembrie 2019


Seria 2019-2021

Colocviul de admitere:

04 februarie 2019, de la orele 9, sala 2.2 (corp A)

Repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici (Afişat: 06.02.2019)


Seria 2018-2020

Colocviul de admitere:

6 februarie 2018, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A

Rezultate colocviu de admitere
Repartiţie pe conducatori
Declaratia de autenticitate

IMPORTANT!
Norme privind finalizarea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2018-2020, prin susținerea ONLINE a lucrării metodico-științifice
Afișat: 12.05.2020

IMPORTANT!
Vă rugăm să ne comunicaţi pe mail până joi, 14 mai 2020, orela 15.oo, data şi ora la care susţineţi on line lucrarea metodico-ştiinţifică (până la 29 mai 2020) sau dacă amânaţi susţinerea lucrării.
Vă rugăm să ne transmiteţi până la data menţionată anterior, şi următoarele:
-adresa de mail a delegatului ISJ, a directorului/directorului adjunct al şcolii, a coordonatorului comisiei metodice;
-adeverinţă eliberată de şcoala unde funcţionaţi din care să reiasă:
-dovada promovării a 2 inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, şi calificativul acordat
-nu aţi fost sancţionat(ă ) în ultimii 2 ani
-vechimea la catedră, de la promovarea examenului de acordare a gradului didactic II şi până la finalul examenului de acordare a gradului didactic I, este de cel puţin 4 ani
Afișat: 12.05.2020


Seria 2017-2019

Colocviul de admitere:

6 februarie 2017, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A


Seria 2016-2018

Colocviul de admitere:

8 februarie 2016, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A


Seria 2015-2017


Seria 2014-2016

 • Candidaţii înscrişi pentru obţinerea Gradului didactic I, seria 2014-2016,cărora li s-au aprobat dosarele la Inspectoratul Şcolar de care aparţin, vor depune la secretariatul Facultăţii de Istorie, o cerere tipizată, după cum urmează :
 1. 09 – 19 decembrie 2013
 2. 07 – 15 ianuarie 2014 , în zilele lucrătoare.
 •  Formularul se ridică de la secretariat sau se imprimă -de aici-  şi se depune personal de candidat la secretariat sau se transmite prin fax la nr. 0232-201156; candidaţii vor anexa şi o bibliografie selectivă – pentru intrarea la colocviul din ianuarie-februarie 2014.
 •  Înainte de a depune cererea, candidaţii vor lua legătura cu unul din cadrele didactice ale facultăţii în funcţie de specializarea pentru care optează: istorie contemporană, medievală, modernă, veche (antică), în vederea elaborării  temei specializării pentru care optează.
 •  Detalii suplimentare privind dosarele candidaţilor se vor afişa după primirea acestora de la ISJ – până la data de 15 ianuarie 2014 (conform Metodologiei formării continue … aprobată de MECTS / 2011).
 •  Titlul şi tema lucrării NU se modifică după admiterea la colocviu!
  • Colocviul de admitere la gradul didactic I :

Duminica, 09 februarie 2014,de la orele 10.00 în sala 1.2 (corpul „A”, langa Decanatul Facultatii).


   • Taxa de participare la colocviul de admitere grad I, seria 2014 – 2016, în cuantum de 200 lei, se va achita la orice sucursală BRD menţionând următoarele: 105/01/ Istorie. Chitanţa se depune la secretariatul facultăţii înainte de intrarea la colocviu.
   • Candidaţii se vor prezenta la sala de examen cu cartea / buletinul de identitate.
   • Tema şi titlul lucrării metodico-ştiinţifice nu se mai pot schimba după susţinerea şi promovarea colocviului (conform Metodologiei/2011).
   • Până la înregistrarea lucrării la Facultatea de Istorie, candidaţii vor ţine legătura cu conducătorul ştiinţific.
   • Tabelul nominal cu candidaţii care au dosarele complete va fi afişat în timp util pe site-ul facultăţii şi la afişierul facultăţii. Orice neconcordanţă la datele afişate se va transmite urgent la secretariat la nr. de telefon:  0232 20 11 56.