Gradul I

2014-2016        2015-2017       2016-2018       2017-2019      2018-2020        2019-2021


Pentru toate seriile:  Procedură operaţională GRAD 1      Anexa 10      Anexa11 

Extras din procedura operaţională           Anexa 3 (protecţia datelor)         Declaraţie de autenticitate


TAXE


Seria 2014-2016

 • Candidaţii înscrişi pentru obţinerea Gradului didactic I, seria 2014-2016,cărora li s-au aprobat dosarele la Inspectoratul Şcolar de care aparţin, vor depune la secretariatul Facultăţii de Istorie, o cerere tipizată, după cum urmează :
 1. 09 – 19 decembrie 2013
 2. 07 – 15 ianuarie 2014 , în zilele lucrătoare.
 •  Formularul se ridică de la secretariat sau se imprimă -de aici-  şi se depune personal de candidat la secretariat sau se transmite prin fax la nr. 0232-201156; candidaţii vor anexa şi o bibliografie selectivă – pentru intrarea la colocviul din ianuarie-februarie 2014.
 •  Înainte de a depune cererea, candidaţii vor lua legătura cu unul din cadrele didactice ale facultăţii în funcţie de specializarea pentru care optează: istorie contemporană, medievală, modernă, veche (antică), în vederea elaborării  temei specializării pentru care optează.
 •  Detalii suplimentare privind dosarele candidaţilor se vor afişa după primirea acestora de la ISJ – până la data de 15 ianuarie 2014 (conform Metodologiei formării continue … aprobată de MECTS / 2011).
 •  Titlul şi tema lucrării NU se modifică după admiterea la colocviu!
  • Colocviul de admitere la gradul didactic I :

Duminica, 09 februarie 2014,de la orele 10.00 în sala 1.2 (corpul „A”, langa Decanatul Facultatii).


   • Taxa de participare la colocviul de admitere grad I, seria 2014 – 2016, în cuantum de 200 lei, se va achita la orice sucursală BRD menţionând următoarele: 105/01/ Istorie. Chitanţa se depune la secretariatul facultăţii înainte de intrarea la colocviu.
   • Candidaţii se vor prezenta la sala de examen cu cartea / buletinul de identitate.
   • Tema şi titlul lucrării metodico-ştiinţifice nu se mai pot schimba după susţinerea şi promovarea colocviului (conform Metodologiei/2011).
   • Până la înregistrarea lucrării la Facultatea de Istorie, candidaţii vor ţine legătura cu conducătorul ştiinţific.
   • Tabelul nominal cu candidaţii care au dosarele complete va fi afişat în timp util pe site-ul facultăţii şi la afişierul facultăţii. Orice neconcordanţă la datele afişate se va transmite urgent la secretariat la nr. de telefon:  0232 20 11 56.

Seria 2015-2017


Seria 2016-2018

Colocviul de admitere:

8 februarie 2016, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A


Seria 2017-2019

Colocviul de admitere:

6 februarie 2017, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A


Seria 2018-2020

Colocviul de admitere:

6 februarie 2018, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A

Rezultate colocviu de admitere

Repartiţie pe conducatori

Declaratia de autenticitate


Seria 2019-2021

Colocviul de admitere:

04 februarie 2019,  de la orele 9, sala 2.2 (corp A)

Repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici (Afişat: 06.02.2019)