Gradul I

2018-2020        2019-2021        2020-2022       2021-2023       2022-2024        2023-2025        2024-2026


Pentru toate seriile:  Procedură operaţională GRAD 1 online      Anexa 10      Anexa11          Desfăşurare inspecţii

IMPORTANT- GRADUL I           Anexa 3 (protecţia datelor)         Declaraţie de autenticitate

Ghid pentru tehnoredactarea lucrării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


TAXE


Seria 2024-2026

Propuneri nominale privitoare la repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, pe conducători ştiinţifici (afisat: 27.02.2024)

Rezultate colocviu

Informatii Gradul didactic I – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro)

Lista candidaţi înscrişi (actualizat: 22.01.2024)
Cerere înscriere colocviu, grad didactic 1, seria 2024/2026
COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2024 – 2026 – informaţii importante (afişat: 11.01.2024)

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026, se va desfăşura în data de 9 februarie 2024, începând cu ora 9:00, Sala 2.2, Corp A, Etaj 2

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


Seria 2023-2025

Rezultat colocviu (afişat: 14.02.2023)
Tabel titluri lucrari (afişat: 14.02.2023)

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025 se va desfăşura în data de 10 februarie 2023, ora 9, sala 1.2 (Corp A, parter). Modul de desfăşurare: faţă în faţă

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


Seria 2022-2024

Propuneri – repartizare pe conducători ştiinţifici(Actualizat: 16.02.2022)
Rezultate colocviu grad 1 + informaţii importante (Afişat: 09.02.2022)

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, se va desfăşura în data de 04 februarie 2022, ora 14

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


Seria 2021-2023

Repartizare candidaţi pe conducători ştiinţifici (Afişat: 24.02.2021)

Rezultate colocviu grad 1 (afişat: 1.02.2021)

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se va desfăşura în data de 01 februarie 2021, ora 9.00
Informaţii importante


Seria 2020-2022


GRAFIC COLOCVIU ADMITERE GRADUL DIDACTIC I SERIA 2020 – 2022

1. Depunere cerere, bibliografie minimală, plan lucrare şi chitanţă:
• 09 – 19 decembrie 2019 (în zilele lucrătoare) sau
• 15 – 21 ianuarie 2020 (în zilele lucrătoare)
2. Cererea se descarcă de pe pagina facultăţii sau se ridică de la secretariatul facultăţii.
3. Bibliografia referitoare la tema aleasă şi planul lucrării se vor depune o dată cu cererea şi chitanţa.
4. Taxa de admitere şi susţinere a colocviului în cuantum de 200 lei se achită la orice sucursală BRD, cod taxă: 105, forma de şcolaritate: 01, zona: Facultatea de Istorie. Chitanţa se depune la secretariat o dată cu cererea,bibliografia şi planul lucrării.
5. Desfăşurarea colocviului: 23 ianuarie 2020, orele 9.00, sala 2.2, corp A, etaj 1.

REZULTATE COLOCVIU (afişat: 23.01.2020)

6. În cazul condiţiilor meteo nefavorabile şi dacă vor exista candidaţi care nu se vor putea deplasa, se va organiza colocviul de admitere şi pe 31 ianuarie 2020, orele 9.00, sala 2.2, corp A, etaj 1.

Afişat pe 21 noiembrie 2019


Seria 2019-2021

Colocviul de admitere:

04 februarie 2019, de la orele 9, sala 2.2 (corp A)

Repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici (Afişat: 06.02.2019)


Seria 2018-2020

Colocviul de admitere:

6 februarie 2018, orele 9.00, sala 2.2, etaj 1, corp A

Rezultate colocviu de admitere
Repartiţie pe conducatori
Declaratia de autenticitate

IMPORTANT!
Norme privind finalizarea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2018-2020, prin susținerea ONLINE a lucrării metodico-științifice
Afișat: 12.05.2020

IMPORTANT!
Vă rugăm să ne comunicaţi pe mail până joi, 14 mai 2020, orela 15.oo, data şi ora la care susţineţi on line lucrarea metodico-ştiinţifică (până la 29 mai 2020) sau dacă amânaţi susţinerea lucrării.
Vă rugăm să ne transmiteţi până la data menţionată anterior, şi următoarele:
-adresa de mail a delegatului ISJ, a directorului/directorului adjunct al şcolii, a coordonatorului comisiei metodice;
-adeverinţă eliberată de şcoala unde funcţionaţi din care să reiasă:
-dovada promovării a 2 inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, şi calificativul acordat
-nu aţi fost sancţionat(ă ) în ultimii 2 ani
-vechimea la catedră, de la promovarea examenului de acordare a gradului didactic II şi până la finalul examenului de acordare a gradului didactic I, este de cel puţin 4 ani
Afișat: 12.05.2020