Susţinerea examenului de licenţă

LICENŢĂ – februarie 2018


  • Înscrierea candidaţilor :
    12 februarie 2018 (luni), orele 10.00 – 12.00
    Lucrarea de licenţă se depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar. Ultima pagină a lucrării de licenţă va fi declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării (semnată de candidat şi conducătorul ştiinţific)
  • Susţinerea examenului de licenţă: 14 februarie 2018 (miercuri), orele 9.00, sala 1.2

Programarea susţinerii examenului de licenţă

Rezultatele examenului de licenţă


Atenţie!
Conform art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în Şedinţa Senatului din 26.01.2017, la sfârşitul lucrării se va insera/lega declaraţia de originalitate (se găseşte pe site-ul facultăţii), avizată de coordonatorul ştiinţific. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.

Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, ambele în original.

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la licenţă sau se decarcă de pe site, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de licență va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


În atenţia studenţilor de la anul 3 curs de zi şi I.D. – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de licenţă studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.