Susţinerea examenului de licenţă

LICENŢĂ – iulie 2019


  • Înscrierea candidaţilor : 26-28 iunie 2019, orele 10-12, la Secretariatul Facultăţii
    Lucrarea de licenţă se depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar. Ultima pagină a lucrării de licenţă va fi declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării (semnată de candidat şi conducătorul ştiinţific)
  • Susţinerea examenului de licenţă: 4 iulie 2019

Programare susţinere licenţă pe comisii:  Comisia1   Comisia2    Comisia3  (afişat: 3.07.2019, orele 11.00)

Rezultate examen licenta:  Comisia1   Comisia2  Comisia3 (afisat: 4.07.2019, orele 17.15)

ANUNȚ RIDICARE ADEVERINȚE DE ABSOLVIRE (afișat: 12.07.2019)


Medii – licenţă IF anul III (afişat: 28.06.2019)

Medii – licenţă ID anul III (afişat: 28.06.2019)

IMPORTANT!!! Semnalaţi orice neconcordanţă până luni, 1.07.2019, orele 15


Atenţie!
Atenţie! Conform art. 7 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 23.05.2019, la sfârşitul lucrării se va lega declaraţia de originalitate avizată de coordonatorul ştiinţific (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii). Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.

Se completează fişa de înscriere la licenţă (se găseşte la secretariat sau pe site-ul facultăţii).
Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, ambele în original.

După susţinerea şi promovarea examenului, absolvenţii primesc adeverinţa de absolvire şi actele originale din dosarul personal, numai în baza fişei de lichidare semnată şi ştampilată la toate departamentele (formularul se găseşte pe site-ul/ la secretariatul Facultăţii de Istorie) şi a cărţii de identitate. Programul de eliberare a acestora va fi afişat după primirea adeverinţelor semnate de Conducerea UAIC.


Lucrarea de licență va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”, Data şi Semnătura).


În atenţia studenţilor de la anul 3 curs de zi şi I.D. – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de licenţă studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.


IMPORTANT! Absolvenţii promoţiilor anterioare (absolvenţi ai altor specializări decât cele existente în anul universitar curent)  care doresc susţinerea examenului de licenţă în sesiunea iulie 2019 vor depune cerere pentru susţinerea licenţei în perioada 2-15 decembrie 2018 (în zilele lucrătoare). Cererea va purta viza coordonatorului ştiinţific şi va fi depusă la secretariatul facultăţii. Examenul de licenţă va putea fi apoi susţinut în sesiunea iulie a anului următor.