Susţinerea examenului de licenţă

LICENŢĂ – iulie 2018


  • Înscrierea candidaţilor :
    28-29 iunie 2018 , orele 10.00 – 12.00, 13.30-15.30
    Lucrarea de licenţă se depune la secretariat intr-un singur exemplar şi va avea pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar. Ultima pagină a lucrării de licenţă va fi declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării (semnată de candidat şi conducătorul ştiinţific)
  • Susţinerea examenului de licenţă: 3 iulie 2018

În atenţia absolvenţilor studiilor de licenţă – sesiunea iulie 2018
Absolvenţii se vor prezenta personal la secretariatul Facultăţii de Istorie, pentru ridicarea actelor în original din dosar:
• adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă
• adeverinţa cu modulul DPPD – pentru cei care au urmat şi promovat toate disciplinele (studii de licenţă, IF)
• diploma de bacalaureat/foaia matricolă liceu/diplomă licenţă/suplimentul la diplomă
după următorul program:
Marţi, 10.07.2018 – Vineri, 13.07.2018, orele 10.00 – 12.00 / 13.30. – 15.30 (sau în oricare zi lucrătoare: 10.00 – 12.00)
Absolvenţii se vor prezenta cu cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată la toate departamentele menţionate.
                                                                                                          (Afişat: 10.07.2018, ora 8)


Atenţie!
Conform art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ disertaţie aprobat în Şedinţa Senatului din 26.01.2017, la sfârşitul lucrării se va insera/lega declaraţia de originalitate (se găseşte pe site-ul facultăţii), avizată de coordonatorul ştiinţific. Nu se primesc lucrări fără declaraţia de originalitate.

Se completează fişa de înscriere la licenţă (se găseşte la secretariat sau pe site-ul facultăţii).
Se completează dosarul personal cu acte de identitate actualizate (dacă au expirat între timp) şi diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu, ambele în original.

După susţinerea şi promovarea examenului, absolvenţii primesc adeverinţa de absolvire şi actele originale din dosarul personal, numai în baza fişei de lichidare semnată şi ştampilată la toate departamentele (formularul se găseşte pe site-ul/ secretariatul Facultăţii de Istorie) şi a cărţii de identitate. Programul de eliberare a acestora va fi afişat după primirea adeverinţelor semnate de Conducerea UAIC.


Lucrarea de licență va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”, Data şi Semnătura).


În atenţia studenţilor de la anul 3 curs de zi şi I.D. – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de licenţă studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.