Susţinerea examenului de licenţă

LICENŢĂ – februarie 2017


În atenţia absolvenţilor fără examen de licenţă
În vederea susţinerii examenului de licenţă în sesiunea februarie 2017 (conform structurii anului universitar 2016-2017), absolvenţii vor depune o cerere vizată de conducătorul ştiinţific la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 12.00, în perioada 6 – 9 februarie 2017.


  • Înscrierea candidaţilor : 14 februarie 2017, între orele 10-12
    Teza de licenţă se depune la secretariat intr-un singur exemplar, numai cu avizul scris al conducătorului ştiinţific. Coordonatorul lucrării decide daca va primi şi el un exemplar.
  • Susţinerea examenului de licenţă:  17 februarie 2017, orele 9, sala 1.2

Se eliberează adeverinţele de absolvire a celor care au susţinut examenul de licenţă în sesiunea februarie 2017. Absolvenţii sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul facultăţii cu cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată la toate departamentele. (Afişat pe 24.02.2017)

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică de la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la licenţă sau se decarcă de pe site, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
– După semnarea adeverinţelor de absolvire de către Conducerea Facultăţii şi Conducerea Universităţii, vom afişa programul de eliberare. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.


Lucrarea de licență va purta pe prima pagină acordul şi semnătura conducătorului ştiinţific („De acord cu depunerea lucrării”).


În atenţia studenţilor de la anul 3 curs de zi şi I.D. – restanţieri la taxe
Pentru înscrierea la examenul de licenţă studenţii trebuie să achite integral toate taxele aferente perioadei de studii.