Centrul de Studii Clasice şi Creştine

Centrul de studii clasice şi creştine
Misiunea de bază a Centrului de Studii Clasice şi Creştine, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

 

Despre noi – Ce este Centrul de Studii Clasice şi Creştine? scut

1. Denumirea: Centrul de Studii Clasice şi Creştine (infra, CSCC)

2. Obiectivul: Misiunea de bază a CSCC, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

3. Scopurile CSCC:

 • specializarea în domeniul disciplinelor umaniste ale Antichităţii greco-latine;
 • specializarea în domeniile studiilor creştine din perioada Antichităţii clasice şi târzii;
 • promovarea valorilor lumii clasice şi creştine – componente fundamentale ale spiritualităţii europene;
 • stimularea cercetărilor în sectoare puţin abordate în cultura română – istoriografia Antichităţii târzii, literatura creştină de limba latină şi greacă, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, valorificarea în viziune interdisciplinară şi a antropologiei culturale a monumentelor culturii clasice şi creştine din Romania etc.;
 • editarea colecţiilor Bibliotheca Patristica Iassiensis şi Thesaurus Classicus.

4. Educaţia post-universitară de performanţă:

 • cursuri şi seminarii susţinute de profesori de înaltă specialitate de la Facultăţile de Istorie, Litere, Teologie, Filosofie;
 • prelegeri şi cursuri susţinute de specialşti din străinătate;
 • posibilităţi de specializare în instituţii universitare din alte ţări (Germania. Italia etc.)

5. Cercetare:

 • istorie şi cultura greco-latină;
 • spiritualitate creştină timpurie;
 • păgânism versus creştinism şi creştinism versus păgânism;
 • impactul culturii clasice şi creştine în spiritualitatea europeană;
 • antropologia culturală, a lumii clasice şi creştine timpurii.

6. Colectiv:

Consiliul director:

Consiliul Ştiintific:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi – preşedinte
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi – membru

Cadre didactice şi cercetători:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Mihalela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Conf. univ. dr. Dorina Claudia Tărnăuceanu, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Dr. Tincuţa Cloşcă-Ojog, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Bucureşti
 • Dr. Florentina Gîlcă, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Dr. Ioan Oprea, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
 • Dr. Ştefan Ivas, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Ovidiu-Iulian Sandu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. George Ivaşcu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Federica Calabrese, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Laura Marzo, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Claudiu Luca, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Pavel-Flavian Chilcoş, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Petru-Emil Apostol, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Cozmin-Valerian Broşteanu, Facultatea de Istorie, Iasi
 • Jolobai Alexandru, profesor Şcoala Gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa, jud. Suceava
 • Cerc.şt.dr. Florin Crîşmăreanu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Masterand Darie Pătrăşcanu

 Publicaţii: Classica et Christiana

 Colecţii, ediţii îngrijite, lucrări de autor, volume colective


Latină – Greacă veche la UAIC Iaşi România


Evenimente 2019:


Afişul manifestării

15 martie 2019, ora 18, Sala H1 (Corpul H)
Seminar de tehnica editării și interpretării istorico-filologice a izvoarelor greco-latine: Drd. Cozmin-Valerian BROȘTEANU, Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU


Afişul manifestării

31 martie 2019

Actualitatea clasicilor – O discuţie pe marginea Filipicelor ciceroniene (Prezintă: Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Prof.univ.dr. Nelu Zugravu; Moderator: Geta Modiga)


Afişul manifestării

2 aprilie 2019
Lansare de carte


Afişul manifestării

5-6 aprilie 2019
Simpozion naţional studenţesc COLLOQUIUM ANTIQUITATIS

Programul manifestării


Afişul manifestării

19 aprilie 2019
Şedinţă de comunicări
(Mast. Frederic PUSKÁS-KOLOZSVÁRI, Drd. Cozmin-Valerian BROŞTEANU)


Afişul manifestării

22 aprilie 2019
Şedinţă de comunicări – Drd. George IVAȘCU (Facultatea de Istorie): Apelativele imperiale din sfera morală în opera lui Symmachus


Afişul manifestării

8 mai 2019

Conferința: “Un network mediatic în Antichitatea târzie: panegiricul şi epigrafia. Exemplul lui Iulian Apostatul” suţinută de Prof.dr. Nelu Zugravu


Afişul manifestării

14 mai 2019

Conferință: Pablo de la Cruz Díaz MartínezThe end of Roman Spain: Facing the Barbarians during the 5th century


Afişul manifestării

24 mai 2019

Ex Thesauro Patrologiae Graeco-Latinae
Prezintă: Pr.Dragoş Bahrim, Dragoş Mîrşanu


Afişul manifestării

30 mai 2019, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro
LA CRISI DELL’IMPERO NEGLI EPITOMATORI TARDOANTICHI


Afişul manifestării

29 iunie 2019
Şedinţă de comunicări – Drd. Ovidiu-Iulian SANDU


Afişul manifestării

10-12 octombrie 2019
XI CONVEGNO ROMENO-ITALIANO

Programul manifestării


Afişul manifestării

25 octombrie 2019
Simpozionul național “Antichitatea și moștenirea ei spirituală”


Afişul manifestării

1-3 noiembrie 2019
Parteneriatul cultural interjudețean “Valori culturale românești”
Invitat de onoare: Prof.univ.dr. Nelu Zugravu


Afişul manifestării

14 noiembrie 2019
Ședinţă de comunicări: Drd. George IVAȘCU, Drd. Pavel-Flavian CHILCOȘ


Afişul manifestării

21 noiembrie 2019
Conferinţa “Manuel Paleologul (1391-1425) – un basileu în oglinda scrierilor sale moral-politice” susţinută de Dr. Simona NICOLAE


Afişul manifestării

29 noiembrie 2019
Seminar de tehnica editării și interpretării istorico-filologice a izvoarelor greco-latine (VI)


Manifestări ştiinţifice (arhivă):

2004    2005   2006  2007  2008  2009  2010

2011    2012   2013  2014  2015  2016  2017

2018


Colocvii/conferinţe internaţionale:


Colocvii/conferinţe naţionale:


Şcoli de studii avansate: