Centrul de Studii Clasice şi Creştine

Centrul de studii clasice şi creştine
Misiunea de bază a Centrului de Studii Clasice şi Creştine, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

 

Despre noi – Ce este Centrul de Studii Clasice şi Creştine? scut

1. Denumirea: Centrul de Studii Clasice şi Creştine (infra, CSCC)

2. Obiectivul: Misiunea de bază a CSCC, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

3. Scopurile CSCC:

 • specializarea în domeniul disciplinelor umaniste ale Antichităţii greco-latine;
 • specializarea în domeniile studiilor creştine din perioada Antichităţii clasice şi târzii;
 • promovarea valorilor lumii clasice şi creştine – componente fundamentale ale spiritualităţii europene;
 • stimularea cercetărilor în sectoare puţin abordate în cultura română – istoriografia Antichităţii târzii, literatura creştină de limba latină şi greacă, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, valorificarea în viziune interdisciplinară şi a antropologiei culturale a monumentelor culturii clasice şi creştine din Romania etc.;
 • editarea colecţiilor Bibliotheca Patristica Iassiensis şi Thesaurus Classicus.

4. Educaţia post-universitară de performanţă:

 • cursuri şi seminarii susţinute de profesori de înaltă specialitate de la Facultăţile de Istorie, Litere, Teologie, Filosofie;
 • prelegeri şi cursuri susţinute de specialşti din străinătate;
 • posibilităţi de specializare în instituţii universitare din alte ţări (Germania. Italia etc.)

5. Cercetare:

 • istorie şi cultura greco-latină;
 • spiritualitate creştină timpurie;
 • păgânism versus creştinism şi creştinism versus păgânism;
 • impactul culturii clasice şi creştine în spiritualitatea europeană;
 • antropologia culturală, a lumii clasice şi creştine timpurii.

6. Colectiv:

Consiliul director:

Consiliul Ştiintific:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi – preşedinte
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi – membru

Cadre didactice şi cercetători:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Mihalela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Conf. univ. dr. Dorina Claudia Tărnăuceanu, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Dr. Tincuţa Cloşcă-Ojog, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Bucureşti
 • Dr. Florentina Gîlcă, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Dr. Ioan Oprea, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
 • Dr. Ştefan Ivas, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Ovidiu-Iulian Sandu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. George Ivaşcu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Federica Calabrese, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Laura Marzo, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Claudiu Luca, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Pavel-Flavian Chilcoş, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Petru-Emil Apostol, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Cozmin-Valerian Broşteanu, Facultatea de Istorie, Iasi
 • Jolobai Alexandru, profesor Şcoala Gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa, jud. Suceava
 • Cerc.şt.dr. Florin Crîşmăreanu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Masterand Darie Pătrăşcanu

 Publicaţii: Classica et Christiana

 Colecţii, ediţii îngrijite, lucrări de autor, volume colective


Latină – Greacă veche la UAIC Iaşi România


Evenimente 2020:


Afişul manifestării

27 februarie 2020, ora18, sala H1 (Corp H)
Şedinţă de comunicări – Stud. Alexandru TOFAN, Drd. Petru-Emil APOSTOL


Afişul manifestării

28 martie 2020
Ședință de comunicări: Drd. Federica CALABRESE, Drd. Laura MARZO


Afişul manifestării

28 martie 2020
Ședință de comunicări: Drd. Claudiu-Costel LUCA, Drd. Pavel-Flavian CHILCOȘ, Drd. Cozmin-Valerian BROȘTEANU


Afişul manifestării

9 aprilie 2020
Seminar on-line de tehnica editării și interpretării istorico-filologice a izvoarelor greco-latine (VIII) – Drd. Pavel-Flavian Chilcoș


Afişul manifestării

12 mai 2020
Ședinţă de comunicări online: Mast. Andrei BALTAG, Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU


Afişul manifestării

26 mai 2020
Ședinţă de comunicări online: Drd. Pavel-Flavian CHILCOȘ, Drd. George IVAȘCU


Afişul manifestării

9 iunie 2020
Conferinţa online “Dunărea de Jos în textele antice greco-latine”


Afişul manifestării

8 octombrie 2020, ora 18, online
Comunicarea “Tempestatis obsequium in principem: o ipostază a naturii divine a împăratului în Panegyrici Latini (sec.III-IV)” susținută de Prof.univ.dr. Nelu Zugravu


Manifestări ştiinţifice (arhivă):

2004    2005   2006  2007  2008  2009  2010

2011    2012   2013  2014  2015  2016  2017

2018   2019


Colocvii/conferinţe internaţionale:


Colocvii/conferinţe naţionale:


Şcoli de studii avansate: