Centrul de Studii Clasice şi Creştine

Centrul de studii clasice şi creştine
Misiunea de bază a Centrului de Studii Clasice şi Creştine, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

 

Despre noi – Ce este Centrul de Studii Clasice şi Creştine? scut

1. Denumirea: Centrul de Studii Clasice şi Creştine (infra, CSCC)

2. Obiectivul: Misiunea de bază a CSCC, singurul de acest fel din Romania, este aceea de a reuni eforturile specialiştilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al altor instituţii academice şi de invătământ din Iaşi şi din ţară în promovarea cercetării şi difuzării educaţionale a Antichităţii clasice şi creştine greco-latine. Centrul oferă cursuri post-universitare şi de masterat, precum şi programe de cercetăre în domeniile istoriei şi filologiei clasice şi creştine şi al moştenirii Antichităţii în cultura universală.

3. Scopurile CSCC:

 • specializarea în domeniul disciplinelor umaniste ale Antichităţii greco-latine;
 • specializarea în domeniile studiilor creştine din perioada Antichităţii clasice şi târzii;
 • promovarea valorilor lumii clasice şi creştine – componente fundamentale ale spiritualităţii europene;
 • stimularea cercetărilor în sectoare puţin abordate în cultura română – istoriografia Antichităţii târzii, literatura creştină de limba latină şi greacă, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, valorificarea în viziune interdisciplinară şi a antropologiei culturale a monumentelor culturii clasice şi creştine din Romania etc.;
 • editarea colecţiilor Bibliotheca Patristica Iassiensis şi Thesaurus Classicus.

4. Educaţia post-universitară de performanţă:

 • cursuri şi seminarii susţinute de profesori de înaltă specialitate de la Facultăţile de Istorie, Litere, Teologie, Filosofie;
 • prelegeri şi cursuri susţinute de specialşti din străinătate;
 • posibilităţi de specializare în instituţii universitare din alte ţări (Germania. Italia etc.)

5. Cercetare:

 • istorie şi cultura greco-latină;
 • spiritualitate creştină timpurie;
 • păgânism versus creştinism şi creştinism versus păgânism;
 • impactul culturii clasice şi creştine în spiritualitatea europeană;
 • antropologia culturală, a lumii clasice şi creştine timpurii.

6. Colectiv:

Consiliul director:

Consiliul Ştiintific:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi – preşedinte
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi – membru
 • Prof.univ.dr. Adamut Anton, Facultatea de Filosofie, Iaşi – membru

Cadre didactice şi cercetători:

 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Adamut Anton, Facultatea de Filosofie, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Mihalela Paraschiv, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Conf. univ. dr. Dorina Claudia Tărnăuceanu, Facultatea de Litere, Iaşi
 • Dr. Tincuţa Cloşcă-Ojog, bibliotecar
 • Dr. Gîlcă Florentina, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Dr. Ioan Oprea, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Ivas Ştefan, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Sandu Ovidiu-Iulian, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Ivaşcu George, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Federica Calabrese, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Laura Marzo, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Drd. Dragoş Mîrşanu, Facultatea de Istorie, Iaşi
 • Jolobai Alexandru, profesor
 • Cerc.şt.dr. Florin Crîşmăreanu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Masterand Claudiu Luca, profesor

 Publicaţii: Classica et Christiana

 Colecţii, ediţii îngrijite, lucrări de autor, volume colective


Evenimente:


Afişul manifestării

 

18 ianuarie 2018, ora 18, Sala H1 (Corpul H)

Şedinţă de comunicări: Drd. Ștefan IVAS (Facultatea de Istorie), Cercet. șt. dr. Florin CRÎȘMĂREANU (Facultatea de Filosofie și Știinţe Social-Politice)


Afişul manifestării

 

17 februarie 2018, ora 11, Centrul Mihai Eminescu Bârlad

Conferinţa “Violenţa în istoriografie şi literatură”


Afişul manifestării

 

30 martie 2018,ora 12.30, Muzeul Brăilei “Carol I”

Simpozionul AD LIMITES ORBIS ROMANI

 


Afişul manifestării

 

20-21 aprilie 2018, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice “Spaţiu, timp, memorie”
Deschiderea lucrărilor sesiunii:
Conferinţa “Noster Orbis. Frontierele şi spaţiul Imperiului roman în Panegyrici Latini (sec.III-IV)” susţinută de prof.univ.dr. Nelu Zugravu (ora 9, Amf.V.Pârvan, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucuresti)

 


Afişul manifestării

 

26 aprilie 2018, ora 17, sala H1 (corp H)

Şedinţă de comunicări: Darie Iulian Pătrăşcanu, drd.George Ivaşcu

 


Afişul manifestării

 

5-7 iunie 2018, Corp H UAIC (Casa Catargi)

STUDIA CLASSICA ET CHRISTIANA IASSIENSIA III Forme, instrumente şi modele de comunicare artistică, epigrafică şi literară în Antichitatea clasică şi târzie – tradiţie şi inovaţie

Programul manifestării


Afişul manifestării9 iulie 2018, ora 17, sala H1 (Corp H)

Lansare de carte:
Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Istorie – nr. LXIII/2017;
Classica et Christiana – nr. 12/2017;
Studia Antiqua et Archaeologica – nrs. 23(1), 23(2)/2017;
Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe – nr. VIII/2016


Afişul manifestării29 august – 1 septembrie 2018, Iaşi

MASA ROTUNDĂ De la Antichitatea clasică la Evul Mediu – forme și modele de continuitate și discontinuitate – CNIR

Programul manifestării


Afişul manifestării3-5 octombrie 2018

Masa rotundă cu participare internaţională CERCETĂRI PRIVIND CREŞTINISMUL TIMPURIU ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ŞI SUD-EST EUROPEAN-ABORDĂRI ŞI PERSPECTIVE, SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ PONTICA, ed. LI, Constanţa

Programul manifestării


Manifestări ştiinţifice (arhivă):

2004    2005   2006  2007  2008  2009  2010

2011    2012   2013  2014  2015  2016  2017


Colocvii/conferinţe internaţionale:


Colocvii/conferinţe naţionale:


Şcoli de studii avansate: