Classica et Christiana

 • Redactor-şef / Direttore responsabile / Editor-in-chief:   Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU 
 • Secretar de redacţie / Segreteria di redazione / Chief secretary:   Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Obiectivele revistei:
   Classica et Christiana

Classica et Christiana, editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are drept obiective publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate atât domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii ş.a.

The aims of the journal:

Classica et Christiana, published by the Center for Christian and Classical Studies of the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University Iasi, aims the publication of contributions signed by Romanian and foreign researchers devoted to the traditional areas of research of the Greco-Roman classicism (ancient history, classical philology, Greek and Latin epigraphy, etc.), but also the promotion of the latest directions, like Late Antiquity, patristic, daily life in Greco-Latin Antiquity and Christian, cultural anthropology of the early classical and Christian world etc.

Comitetul ştiinţific / Comitato scientifico / Editorial Board:

 • Sabine ARMANI (Université Paris 13-CRESC – PRES Paris Cité Sorbonne)
 • Antonella BRUZZONE (Università di Sassari)
 • Livia BUZOIANU (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa)
 • Marija BUZOV (Institute of Archaeology, Zagreb)
 • Victor COJOCARU (Institutul de Arheologie Iaşi)
 • Dan DANA (C.N.R.S. – ANHIMA, Paris)
 • Maria Pilar GONZÁLEZ-CONDE PUENTE (Universidad de Alicante)
 • Attila JAKAB (Civitas Europica Centralis, Budapest)
 • Domenico LASSANDRO (Università di Bari)
 • Eduard NEMETH (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • Sorin NEMETI (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • Evalda PACI (Centro di Studi di Albanologia, Tirana)
 • Mihaela PARASCHIV (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Vladimir P. PETROVIĆ (Accademia Serba delle Scienze e delle Arti, Belgrad)
 • Luigi PIACENTE (Università di Bari)
 • Sanja PILIPOVIĆ (The Institute for Balkan Studies, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrad)
 • Mihai POPESCU (C.N.R.S. – ANHIMA, Villejuif)
 • Viorica RUSU BOLINDEŢ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca)
 • Julijana VISOČNIK (Nadškofijski arhiv Ljubljana)
 • Heather WHITE (Classics Research Centre, London)
 • Nelu ZUGRAVU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Comitetul de redacţie / Comitato di redazione / Editoral Comittee:

 • Roxana-Gabriela CURCĂ (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Mihaela PARASCHIV (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Claudia TĂRNĂUCEANU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Nelu ZUGRAVU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) (director responsabil / direttore responsabile)

Editorial rules      ι     Peer review procedure  ι   Submission process 

 Proofs    ι    Offprints       ι     Manuscript structure      ι      Languages 

Ethics and malpractice statement   ι     Copyright   ι    Conflict of interest

 Frecvenţă / Frequency: anuală / annual journal

Pagina web/ Web page:   http://history.uaic.ro/classica-et-christiana/

 Baze de date internaţionale/ BDI Indexes:  


prima pagina cc111

 

ISSN: 1842 – 3043 / e-ISSN: 2393 – 2961 / Rating B CNCS

Contact:   Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU