Classica et Christiana, 16/1, 2021 – SUMAR / INDICE / CONTENTS

Classica et Christiana, 16/1, 2021
SUMAR / INDICE / CONTENTS

 

SIGLE ŞI ABREVIERI – SIGLE E ABBREVIAZIONI / 9
***
STUDII – STUDI / 11

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE – RECENSIONI E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE / 361
Grigorie de Nazianz, Chiril al Alexandriei, Cuvântarea a IV-a, Cu­vân­ta­rea a V-a; Împotriva lui Iulian (I, II) (Constantin-Ionuț MIHAI) / 361; SFÂN­TUL IOAN GURĂ DE AUR, Cele șapte cuvântări encomiastice în cin­stea A­pos­to­lu­lui Pavel (Nelu ZUGRAVU) / 368; Conan Whately, An Introduction to the Ro­man Military from Marius (100 BCE) to Theodosius II (450 CE) (Eduard NEMETH) / 379; T. P. WISE­MAN, The house of Augustus: a detective story (Pavel-Flavian CHILCOȘ) / 381; AN­THO­NY A. BARRET, Rome is burning: Nero and the fire that ended a dynasty (Pavel-Flavian CHILCOȘ) / 384; ȘTEFAN IVAS, Con­ceptul de di­vi­nitate în Discursurile lui Dio Chryso­sto­mus (Nelu ZUGRAVU) / 387; Claudio César Calabrese y Ethel Junco (coord.), La re­cepción de Platón en el siglo XX: una poíesis de la percepción (Flo­rin CRÎȘ­MĂ­REANU) / 390

DOI: 10.47743/CetC-2021-16.1.361

***

CRONICA – CRONACA / PUBLICAŢII – PUBBLICAZIONI / 395
Nelu ZUGRAVU, Cronica activităţii ştiinţifice a Centrului de Studii Clasice şi Creştine (2020-2021) – Cronaca dell’attività scientifica del Centro di Studi Classici e Cristiani (2020-2021) / 395
Nelu ZUGRAVU, Publicaţii intrate în Biblioteca Centrului de Studii Clasice şi Creştine – Pubblicazioni entrate nella Biblioteca del Centro di Studi Clas­sici e Cristiani / 405