Relaţii internaţionale

 

Parteneri


În ultimii ani, facultatea a stabilit şi dezvoltat o serie de legături de cooperare ştiinţifică şi didactică cu mai multe universităţi străine, materializate prin mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor şi, de asemenea, prin programe comune de cercetare, cu:

 • Dipartimento di Studi Classici e Cristiani de la Universita degli Studi “Aldo Moro” di Bari: colaborarea a început în 1995 şi s-a materializat în mobilităţi profesorale şi studenţeşti anuale Socrates (LLP- Erasmus) la Iaşi şi Bari, participarea anuală la Summer School desfăşurată la Centro di Studi Micaelici e Garganici de la Monte Sant’Angelo pentru masteranzi şi doctoranzi şi la Centro di Spiritualita “Sanguis Christi”de la Trani pentru doctoranzi, organizarea bianuală a unui colocviu ştiinţific cu problematică privitoare la Antichitatea clasică şi târzie, editarea revistei Classica et Christiana, conducerea în cotutelă a doctoratelor, publicarea de studii şi cărţi.
 • Serviciul de Preistorie al Universităţii din Liège (Belgia), condus de profesorul Marcel Otte, colaborarea de până acum s-a axat pe schimbul reciproc de cadre didactice şi studenţi;
 • Departamentul de Istorie şi Maison des Sciences Humaines de pe lângă Universitatea din Angers(Franţa), relaţiile – stabilite în anul 1995 şi formal autentificate printr-un acord de cooperare între Facultatea de Istorie din Iaşi şi UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines din Angers – se desfăşoară în baza unui program comun de colaborare didactică şi ştiinţifică, în vigoare începând cu anul 1998.

 

Mobilităţi


În cadrul programului LLP Erasmus, Facultatea are stabilite acorduri de colaborare, pe lângă instituţiile menţionate, cu Faculty of Humanities a Universitãţii din Amsterdam (Olanda), Freie Universität din Berlin şi Departamentul de Istorie al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Konstanz (Germania), Universităţile din Reims şi Dijon (Franţa), Universitatea din Thessalonic (Grecia). Serviciul de Preistorie al Universităţii din Liège (Belgia), condus de profesorul Marcel Otte, colaborarea de până acum s-a axat pe schimbul reciproc de cadre didactice şi studenţi. Departamentul de Istorie şi Maison des Sciences Humaines de pe lângã Universitatea din Angers (Franţa), relaţiile – stabilite în anul 1995 şi formal autentificate printr-un acord de cooperare între Facultatea de Istorie din Iaşi şi UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines din Angers – se desfăşoarã în baza unui program comun de colaborare didactică şi ştiinţifică, în vigoare începând cu anul 1998.
 

Colaborări


UNIVERSITATEA KONSTANZ -DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, SOCIOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Studiile de master Europa de Est implică trei direcţii de orientare: cultură şi literatură slavă, Istoria Europei de Est, ştiinţe politice şi administrative. În cadrul programului sunt prezentate informaţii cu referire la Europa de Est în domeniile literaturii, ştiinţelor comunicării, istorie şi politică. Acest master se caracterizează prin:

 • transdisciplinaritate
 • internaţionalism
 • o formare lingvistică şi metodică fundamentată
 • o abordare din mai multe perspective
 • un semestru obligatoriu în străinătate
 • îndrumare individuală şi o predare la nivel înalt prin numărul limitat de participanţi
 • colaborare cu Universitatea Rusă de Stat (RGGU) în Moscova şi interacţiuni cu alte universităţi din Europa de Est

       Absolvenţii acestor studii vor avea şanse profesionale exclusive în contextul internaţionalizării pieţei de muncă europene şi a “deschiderii spre Est”. Printre competenţele însuşite în urma acestor studii se numără:

 • capacitatea de analiză a evenimentelor şi proceselor politice, istorice şi culturale cu competenţă lingvistică şi la nivel ştiinţific precum şi capacitatea de a evalua şi a prezenta cu claritate contexte complexe
 • capacitatea de a evalua într-un mod diferenţiat spaţiul est-european şi de a-l integra în evoluţia la nivel european
 • cunoştinţe interculturale, capacitatea de cercetare şi experienţă în străinătate prin cel puţin un semestru cu practică facultativă
 • capacitatea de a lucra în şcoli, universităţi, în educarea adulţilor, în domeniul Mass-Media şi PR, precum şi în consultanţă politică şi economică

      Studiile de master Europa de Est se adresează:

 • absolvenţilor cu rezultate peste medie a studiilor universitare în domeniul ştiinţelor umaniste, sociale şi culturale
 • studenţilor, inclusiv studenţilor străini cu studii sau interese profesionale şi de cercetare pentru tema Europa de Est
 • studenţilor, care caută posibilitatea unui studiu interdisciplinar, teoretic şi practic într-un mediu de cercetare internaţională intensivă;
 • tinerilor academicieni, care au acumulat deja un anumit număr de ani ca experienţă profesională şi care şi-au însuşit deja prin participarea la un program de studii competenţe fundamentate în mod ştiinţific cu privire la Europa de Est şi care doresc să-şi îmbogăţească teoretic şi metodic cunoştinţele şi experienţele deja acumulate

      Studiile de master cuprind:

 • un studiu la zi cu 120 ECTS-Credite
 • opţiunea între domeniile de studiu Literatură şi cultură slavă, ştiinţe politice şi administrative şi Istorie Est-europeană
 • două module de studiu din domeniile pentru care nu s-a optat
 • un studiu de formare lingvistică
 • lucrarea de master
 • un examen oral final
 • un semestru obligatoriu în străinătate într-o universitate est-europeană parteneră în al treilea semestru
Persoana de contact: Lect.univ.dr. Claudiu -Lucian Topor

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie, Departamentul de Istorie Modernă

Conferinţe