Mesajul decanului

Continuând o veche şi prestigioasă tradiţie intelectuală, care coboară până la începutul veacului al XIX-lea, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este, astăzi, una dintre cele mai importante instituţii de profil din România. A studia aici nu constituie numai un act simbolic, de reactualizare a unei ilustre genealogii a cărturarilor (Mihail Kogălniceanu, Orest Tafrali, N. Iorga, Gheorghe I. Brătianu ş. a.), care au schimbat aspectul istoriografiei române în ultimele două secole.

Îndreptat, în egală măsură, spre viitor, studiul la Facultatea de Istorie a vechii Universităţi ieşene asigură, celor care doresc să i se dedice, garanţia valorii, a seriozităţii şi a celei mai bune pregătiri profesionale, atât de necesară astăzi, într-o lume supusă unor transformări rapide şi profunde.

Decan, Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC