Management și Consiliu Profesoral

 CONDUCERE:

Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA – Decan

Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN – Prodecan

Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR – Directorul Departamentului de Istorie


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ISTORIE:

  • prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba
  • prof.univ.dr. Laurențiu Rădvan
  • prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
  • conf.univ.dr. Adrian Viţalaru
  • conf.univ.dr. Adrian-Bogdan Ceobanu
  • conf.univ.dr. Ionuţ Nistor
  • conf.univ.dr. Vasile Cotiugă
  • student licență Alecsandru Voicu
  • student master Teodor-Petru Bârgăoanu
  • doctorand Mihai-Daniel Botezatu

Coordonator ERASMUS: Conf. Dr. Adrian VIŢALARU