Management și Consiliu Profesoral

 CONDUCERE:

Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC – Decan

Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA – Prodecan

Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN – Directorul Departamentului de Istorie


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ISTORIE:

 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc – decan
 • Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba – prodecan
 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan – director Departament Istorie
 • Prof.univ.dr. Lucian Leuştean
 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu
 • Conf.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru
 • Conf.univ.dr. Ovidiu Buruiană
 • Lungu Alexandru-Ştefan – studii universitare de licenţă
 • Baltag Andrei – studii universitare de masterat
 • Drd. Broşteanu Cozmin-Valerian, studii universitare de doctorat

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ISTORIE:

 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan – director Departament Istorie
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu
 • Conf.univ.dr. Ovidiu Buruiană
 • Conf.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru

 

Coordonator ERASMUS: Lect. univ. dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ

Director Departament Învăţământ la distanţă: Conf, univ. dr. Roxana-Gabriela Curcă