Management și Consiliu Profesoral

 CONDUCERE:

Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA – Decan

Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN – Prodecan

Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR – Directorul Departamentului de Istorie


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ISTORIE:

  • prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba
  • prof.univ.dr. Nelu Zugravu
  • prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
  • prof.univ.dr. Laurențiu Rădvan
  • prof.univ.dr. Lucian Leuștean
  • conf.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru
  • conf.univ.dr. Ovidiu-Ștefan Buruiană
  • studentă licență Crăciun Diana
  • student master Olaru George
  • doctorand Broșteanu Cozmin-Valerian

Coordonator ERASMUS: Lect. univ. dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ