Management și Consiliu Profesoral

 CONDUCERE:

Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC – Decan

Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA – Prodecan

Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN – Directorul Departamentului de Istorie


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ISTORIE:

 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc – decan
 • Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba – prodecan
 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan – director Departament Istorie
 • Prof.univ.dr. Lucian Leuştean
 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu
 • Conf.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru
 • Conf.univ.dr. Ovidiu Buruiană
 • Lect.univ.dr. Gabriel Leanca
 • Ec.Ioana Alexandrescu, administrator facultate
 • Lupu D. Daniel – studii universitare de licenţă
 • Tudosă C. Mihai – studii universitare de masterat
 • Drd. Moldovan Ionel, studii univ. de doctorat

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ISTORIE:

 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan – director Departament Istorie
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
 • Prof.univ.dr. Nelu Zugravu
 • Conf.univ.dr. Ovidiu Buruiană
 • Conf.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru

 

Coordonator ERASMUS: Lect. univ. dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ

Responsabil Învăţământ la distanţă: Lector univ. dr. Roxana-Gabriela Curcă