Structura anului universitar

Studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă