Fișe semestriale

ANUNT IMPORTANT FIŞĂ SEMESTRIALĂ:

In vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 1, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:
1. Fişă semestrială – se transmite până la data de 26.09.2020, orele 12.00.
2. Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare(pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 26.09.2020, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
3. După primirea fişei completate – aceasta nu se mai poate modifica la disciplinele opţionale/cursuri speciale /facultative.
4. Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: c.goncescu@yahoo.com

Conducerea Facultăţii

Fișă semestrială-anul II IF
Fișă semestrială-anul III IF