Premiile Academiei

Lucrări ale profesorilor Facultăţii care au obţinut – Premiul Academiei

 • Nicolae Bolohan – Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru lucrarea Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente şi relaţii interculturale (2016)
 • Adrian Viţalaru – Nicolae Petrescu-Comnen – diplomat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 582 p. ISBN 978-606-714-024-8 – premiul ”Mihail Kogălniceanu”, acordat de Academia Română – 2016
 • Cristina Preutu – Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pe anul 2017, pentru cartea de autor Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 2017.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu – Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru lucrarea Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017.
 • Ioan-Augustin Guriță – Premiul ”Mihail Kogălniceanu” pentru lucrarea Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017.
 • Liviu Pilat – Premiul ”Mihail Kogălniceanu” pentru cartea The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century, Brill Publishing House, Leiden-Boston, 2018.

 

 • Nelu Zugravu – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Romane, pentru lucrarea Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
 • Gheorghe Cliveti – Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Puterile Garante (1856-1878), Editura Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi, 1988.
 • Ioan Caproşu – Premiul B.P. Haşdeu al Academiei Române, pentru volumul I din Monumenta linguae dacoromonorum. Biblia 1688, Pars I, Genesis, 1988 (în colaborare cu Vasile Arvinte).
 • Ioan Ciupercă – Premiul Academiei Române, pentru lucrarea Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1994.
 • Attila-Zoltán László – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, pentru lucrarea Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi, Bucureşti, 1994.
 • Mihai Cojocariu – Premiul Mihail Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859), Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1995.
 • Gabriel Bădărău – Premiul Gh. Bariţiu al Academiei Române, pentru lucrarea Între Pajuri şi Semilună: Relaţiile politice româno-habsburgice (1683 – 1853), Ed. Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.
 • Alexandru-Florin Platon – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997.
 • Petronel Zahariuc – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza , 2003.
 • Lucian Leuştean – Premiul M. Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Ungaria în cadrul Noii Europe (1920-1923), Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
 • Lucreţiu Bîrliba – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, Individu et société en Dacie Romaine. Étude de démographie historique, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2004.
 • Laurenţiu Rădvan – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2004.