Premiile Academiei

Lucrări ale profesorilor Facultăţii care au obţinut – Premiul Academiei

 • Nicolae Bolohan – Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru lucrarea Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente şi relaţii interculturale (2016)
 • Adrian Viţalaru – Nicolae Petrescu-Comnen – diplomat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 582 p. ISBN 978-606-714-024-8 – premiul Mihail Kogălniceanu, acordat de Academia Română – 2016
 • Cristina Preutu – Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pe anul 2017, pentru cartea de autor Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 2017.
 • Cristina Preutu – Premiul „Gheorghe Buzatu” pe anul 2017, acordat de către Academia Oamenilor de Știință din România, pentru cartea Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare, Editura Universității „Al.I. Cuza” Iași, 2017.
 • Cristina Preutu – Premiul „Virgil Coman” 2017, acordat de către Societatea de Științe Istorice din România, filiala Constanța, pentru volumul „Macedoneanul”. Niga Boga în dosarele Securității (1959-1974), București, Editura Mediadocs Publishing, editat împreună cu Vadim Guzun.
 • Liviu Pilat – The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century, Brill Publishing House, Leiden-Boston, 2018, premiul Mihail Kogălniceanu.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu Decembrie 2019: Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru lucrarea Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 464p., ISBN: 978-606-714-355-3
 • Nelu Zugravu – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Romane, pentru lucrarea Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
 • Gheorghe Cliveti – Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Puterile Garante (1856-1878), Editura Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi, 1988.
 • Ioan Caproşu – Premiul B.P. Haşdeu al Academiei Române, pentru volumul I din Monumenta linguae dacoromonorum. Biblia 1688, Pars I, Genesis, 1988 (în colaborare cu Vasile Arvinte).
 • Ioan Ciupercă – Premiul Academiei Române, pentru lucrarea Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1994.
 • Attila-Zoltán László – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, pentru lucrarea Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi, Bucureşti, 1994.
 • Mihai Cojocariu – Premiul Mihail Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859), Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1995.
 • Gabriel Bădărău – Premiul Gh. Bariţiu al Academiei Române, pentru lucrarea Între Pajuri şi Semilună: Relaţiile politice româno-habsburgice (1683 – 1853), Ed. Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.
 • Alexandru-Florin Platon – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997.
 • Petronel Zahariuc – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza , 2003.
 • Lucian Leuştean – Premiul M. Kogălniceanu al Academiei Române, pentru lucrarea România şi Ungaria în cadrul Noii Europe (1920-1923), Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
 • Lucreţiu Bîrliba – Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române, Individu et société en Dacie Romaine. Étude de démographie historique, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2004.
 • Laurenţiu Rădvan – Premiul A. D. Xenopol al Academiei Române, pentru lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2004.