Simpozion

INVITAŢIE

SESIUNE NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE ISTORIE
Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor
Ediţia a II-a
Iaşi, 9 mai 2020

 

Facultatea de Istorie din Iaşi, prin bogata ei tradiţie academică şi prin rolul de formator al specialiştilor în Istorie şi al profesorilor de Istorie din toate tipurile de învăţământ, încearcă în mod constant şi prin mijloace diverse să păstreze legătura cu Alumni, să contribuie la formarea şi perfecţionarea continuă a generaţiilor care i-au trecut pragul sau care o privesc ca reper, să se constituie într-un spaţiu al dezbaterii şi cercetărilor realizate la cel mai înalt nivel.
Pornind de aceste principii şi de la succesul obţinut de evenimentul din 2019, organizăm ediţia a II-a a simpozionului Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor, pe care îl gândim ca o punte între învăţământul universitar şi cel secundar, un necesar dialog între profesori de toate gradele şi între profesionişti ai Istoriei, care să pună în lumină nu doar potenţialul de cercetare şi studiile de profil realizate de slujitorii muzei Clio, ci şi să ofere cadrul unor dezbateri pe teme curente, care plasează disciplina Istorie într-un cadru social mai larg.
Profesorii de Istorie din foarte multe şcoli şi licee nu s-au limitat niciodată la predarea disciplinei, ci au dezvoltat cercetări proprii, pornind de la iniţiative personale sau de la lucrările de grad susţinute sau în curs de redactare. Facultatea de Istorie din Iaşi încurajează această formă de perfecţionare, acest exerciţiu continuu de interogare a trecutului şi consideră că studierea istoriei locale realizată profesionist, de profesori – oameni ai locurilor, cu surse locale vine să completeze un efort de restituţie la nivel naţional. Refacerea traseelor familiale şi profesionale ale unor personalităţi, istorii ale unor instituţii (şcoli, biserici, teatre, muzee etc.) sau istorii ale localităţilor reprezintă direcţii de investigaţie pentru a pune în circuit informaţii şi surse relevante nu doar pentru microistorii, ci şi pentru teme de cercetare mai vaste. Desfăşurându-se, anul acesta, la o dată cu multiple semnificaţii istorice, Sesiunea poate cuprinde şi prezentări circumscrise contribuţiilor şi participărilor locale la războiul de Independenţă şi la cel de-al Doilea Război Mondial.
Profesorii interesaţi sunt rugaţi să trimită titlul şi rezumatul comunicării (minim 300 de cuvinte, maxim 400 de cuvinte), până la data de 3 aprilie 2020, la adresa de mail: inistor2001@gmail.com
Comitetul de organizare va realiza selecţia propunerilor, în funcţie de gradul de originalitate al temei, metodologia utilizată, sursele puse în circulaţie şi stilul prezentării. Facultatea de Istorie va elibera adeverinţe şi diplome profesorilor participanţi şi va asigura o noapte de cazare pentru maxim patru profesori veniţi din localităţi îndepărtate faţă de Iaşi.
Comitetul de organizare este format din: preşedinte – prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, director Departament de Istorie; conf. univ. dr. Ionuţ Nistor; conf. univ. dr. Roxana Curcă; asist. univ. dr. Cosmin Mihuţ; prof. gr. I Maria Rados, inspector de specialitate ISJ Iaşi.


INVITAȚIE
SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE ISTORIE
Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor
(Iași, 6 aprilie 2019)

 

Facultatea de Istorie din Iași, prin bogata ei tradiție academică și prin rolul de formator al specialiștilor în Istorie și al profesorilor de Istorie din toate tipurile de învățământ, încearcă în mod constant și prin mijloace diverse să păstreze legătura cu Alumni, să contribuie la formarea și perfecționarea continuă a generațiilor care i-au trecut pragul sau care o privesc ca reper, să se constituie într-un spațiu al dezbaterii și cercetărilor realizate la cel mai înalt nivel.
Pornind de aceste principii fondatoare, inițiem un proiect, pe care îl gândim ca o punte între învățământul universitar și cel secundar, un necesar dialog între profesori de toate gradele și între profesioniști ai Istoriei, care să pună în lumină nu doar potențialul de cercetare și studiile de profil realizate de slujitorii muzei Clio, ci și să ofere cadrul unor dezbateri pe teme curente, care plasează disciplina Istorie într-un cadru social mai larg.
Profesorii de Istorie din foarte multe școli și licee nu s-au limitat niciodată la predarea disciplinei, ci au dezvoltat cercetări proprii, pornind de la inițiative personale sau de la lucrările de grad susținute sau în curs de redactare. Facultatea de Istorie din Iași încurajează această formă de perfecționare, acest exercițiu continuu de interogare a trecutului și consideră că studierea istoriei locale sau naționale realizată profesionist, de profesori – oameni ai locurilor, cu surse locale vine să completeze un efort de restituție la nivel național. Refacerea traseelor familiale și profesionale ale unor personalități, istorii ale unor instituții (școli, biserici, teatre, muzee etc.) sau istorii ale localităților reprezintă direcții de investigație pentru a pune în circuit informații și surse relevante nu doar pentru microistorii, ci și pentru teme de cercetare mai vaste.
Pentru a face cunoscute aceste preocupări, pentru a oferi un cadru de prezentare a studiilor de istorie locală și pentru a oferi un câmp de dezbatere, Facultatea de Istorie organizează în data de 6 aprilie 2019, sesiunea națională Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor. Cei interesați, sunt rugați să trimită titlul și rezumatul comunicării (minim 300 de cuvinte, maxim 400 de cuvinte), până la data de 10 martie 2019, la adresa de mail: inistor2001@gmail.com Temele propuse vor fi circumscrise istoriei locale. Comitetul de organizare va realiza selecția propunerilor, în funcție de gradul de originalitate al temei, metodologia utilizată, sursele puse în circulație și stilul prezentării. Facultatea de Istorie va elibera adeverințe și diplome profesorilor participanți și va asigura o noapte de cazare pentru maxim cinci profesori veniți din localități îndepărtate față de Iași.
Comitetul de organizare este format din: președinte – prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, director Departament de Istorie; conf. univ. dr. Ionuț Nistor; lect. univ. dr. Roxana Curcă; asist. univ. dr. Cosmin Mihuț; prof. gr. I Maria Rados, inspector de specialitate ISJ Iași.

DECAN,
Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC