Simpozion

INVITAŢIE

SESIUNE NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE ISTORIE
Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor
Ediţia a II-a
Iaşi, 15 mai 2021


PROGRAM

9.00 – 9.15
Deschiderea Sesiunii de comunicări
prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba (Decanul Facultății de Istorie)
conf. univ. dr. Ionuț Nistor (Directorul Departamentului de Istorie)
prof. dr. Eliza Ilie (Inspector Școlar pentru Istorie și discipline Socio-umane, ISJ Iași)

9.15 – 9.45
Conferință inaugurală
prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan – Istoria locală – potențial de cercetare. Studiu de caz: istoria urbană

9.45 – 11.05
Secțiunea I
Aurelian Cocoreanu – Întemeierea stațiunii balneare la Vatra Dornei. Între mit și realitate istorică
Horațiu Suciu, Monica Suciu – Perspective multiple referitoare la bătălia de la Lugoj (1695)
Marius Adumitroaie – Contribuții cu privire la bolile din mediul rural – ținutul Suceava
Daniel Diaconescu – Stan Rizescu, un mare industriaș (1860-1940)

11.05 – 11.15
Pauză

11.15 – 12.55
Secțiunea II
Gabriel Gheorghiu – Familia Holban – mărturii din Războiul de Independență (1877-1878). Două scrisori inedite, datate 8 octombrie 1877 şi 3 decembrie 1877
Ionuț Bercaru – Posteritatea lui Vlahuță pe văile Râmna-Râmnic
Liviu Roman – Sistemul de fortificații din comuna Păuneşti-Vrancea, parte a liniei fortificate Focșani-Nămoloasa-Brăila, în trecut şi astăzi
Luminița Moscalu – Case în Piatra-Neamţ. Expresie şi stil (sfârșitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea)
Livia Ghiurcuța – Pe urmele profesorului Constantin Petrescu-Ercea

13.00 – 14.00
Pauză

14.00 – 15.40
Secțiunea III
Monica Pescaru – Romanul modern la începutul secolului XX reflectat în presa vremii
Camelia Sandu – Monumentul din grădină
Marius Borzan – Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în comuna Unguraş, județul Sălaj
Dorin Daniel Carabeț – Evoluția fabricii Kandia din Timișoara în deceniile trei, patru și cinci ale secolului al XX-lea
Sebastian Stoi – Industria Banatului în perioada interbelică

15.40 – 15.50
Pauză

15.50 – 17.10
Secțiunea IV
Antoniu Ioan Berar – Propaganda prin cinematografie în anii comunismului din România
Elisabeta Scurtu – Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în anul 1948
Sorin Langu – Lagărele din județul Galați
Valentin Gheorghe – Centrul de deportați Valea Viilor


Facultatea de Istorie din Iaşi, prin bogata ei tradiţie academică şi prin rolul de formator al specialiştilor în Istorie şi al profesorilor de Istorie din toate tipurile de învăţământ, încearcă în mod constant şi prin mijloace diverse să păstreze legătura cu Alumni, să contribuie la formarea şi perfecţionarea continuă a generaţiilor care i-au trecut pragul sau care o privesc ca reper, să se constituie într-un spaţiu al dezbaterii şi cercetărilor realizate la cel mai înalt nivel.
Pornind de aceste principii şi de la succesul obţinut de evenimentul din 2019, organizăm ediţia a II-a a simpozionului Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor, pe care îl gândim ca o punte între învăţământul universitar şi cel secundar, un necesar dialog între profesori de toate gradele şi între profesionişti ai Istoriei, care să pună în lumină nu doar potenţialul de cercetare şi studiile de profil realizate de slujitorii muzei Clio, ci să ofere şi cadrul unor dezbateri pe teme curente, care plasează disciplina Istorie într-o perspectivă socială mai largă.
Profesorii de Istorie din foarte multe şcoli şi licee nu s-au limitat niciodată la predarea disciplinei, ci au dezvoltat cercetări proprii, pornind de la iniţiative personale sau de la lucrările de grad susţinute sau în curs de redactare. Facultatea de Istorie din Iaşi încurajează această formă de perfecţionare, acest exerciţiu continuu de interogare a trecutului şi consideră că studierea istoriei locale realizată profesionist, cu surse din arhivele şi bibliotecile locale sau centrale, vine să completeze un efort de restituţie la nivel naţional. Refacerea traseelor familiale şi profesionale ale unor personalităţi, istorii ale unor instituţii (şcoli, biserici, teatre, muzee, case de patrimoniu etc.) sau istorii ale localităţilor reprezintă direcţii de investigaţie pentru a pune în circuit informaţii şi surse relevante nu doar pentru microistorii, ci şi pentru teme de cercetare mai vaste.
Profesorii interesaţi să participe sunt rugaţi să trimită titlul şi rezumatul comunicării (minim 300 de cuvinte, maxim 400 de cuvinte), până la data de 28 aprilie 2021, la adresa de mail: inistor2001@gmail.com.
Comitetul de organizare va realiza selecţia propunerilor, în funcţie de gradul de originalitate a temei, metodologia utilizată, sursele puse în circulaţie şi stilul prezentării. Facultatea de Istorie va elibera adeverinţe şi diplome profesorilor participanţi. Intenţia noastră este de a organiza evenimentul la Iaşi, pentru că reunirea noastră în amfiteatrele Facultăţii ar reprezenta o ocazie de a ne revedea şi a schimba impresii după lunga perioadă de restricţii impuse de pandemie. Totuşi, ne vom adapta situaţiei de moment şi, dacă nu vor fi condiţii prielnice, vom muta manifestarea în format online (decizia finală va fi luată şi comunicată public în jurul datei de 1 mai).
Comitetul de organizare este format din: preşedinte – prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Prodecan al Facultăţii de Istorie; membri: conf. univ. dr. Ionuţ Nistor, Director al Departamentului Istorie; conf. univ. dr. Roxana Curcă; asist. univ. dr. Cosmin Mihuţ; prof. gr. I Eliza Ilie, inspector de specialitate ISJ Iaşi.


INVITAȚIE
SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE ISTORIE
Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor
(Iași, 6 aprilie 2019)

 

Facultatea de Istorie din Iași, prin bogata ei tradiție academică și prin rolul de formator al specialiștilor în Istorie și al profesorilor de Istorie din toate tipurile de învățământ, încearcă în mod constant și prin mijloace diverse să păstreze legătura cu Alumni, să contribuie la formarea și perfecționarea continuă a generațiilor care i-au trecut pragul sau care o privesc ca reper, să se constituie într-un spațiu al dezbaterii și cercetărilor realizate la cel mai înalt nivel.
Pornind de aceste principii fondatoare, inițiem un proiect, pe care îl gândim ca o punte între învățământul universitar și cel secundar, un necesar dialog între profesori de toate gradele și între profesioniști ai Istoriei, care să pună în lumină nu doar potențialul de cercetare și studiile de profil realizate de slujitorii muzei Clio, ci și să ofere cadrul unor dezbateri pe teme curente, care plasează disciplina Istorie într-un cadru social mai larg.
Profesorii de Istorie din foarte multe școli și licee nu s-au limitat niciodată la predarea disciplinei, ci au dezvoltat cercetări proprii, pornind de la inițiative personale sau de la lucrările de grad susținute sau în curs de redactare. Facultatea de Istorie din Iași încurajează această formă de perfecționare, acest exercițiu continuu de interogare a trecutului și consideră că studierea istoriei locale sau naționale realizată profesionist, de profesori – oameni ai locurilor, cu surse locale vine să completeze un efort de restituție la nivel național. Refacerea traseelor familiale și profesionale ale unor personalități, istorii ale unor instituții (școli, biserici, teatre, muzee etc.) sau istorii ale localităților reprezintă direcții de investigație pentru a pune în circuit informații și surse relevante nu doar pentru microistorii, ci și pentru teme de cercetare mai vaste.
Pentru a face cunoscute aceste preocupări, pentru a oferi un cadru de prezentare a studiilor de istorie locală și pentru a oferi un câmp de dezbatere, Facultatea de Istorie organizează în data de 6 aprilie 2019, sesiunea națională Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor. Cei interesați, sunt rugați să trimită titlul și rezumatul comunicării (minim 300 de cuvinte, maxim 400 de cuvinte), până la data de 10 martie 2019, la adresa de mail: inistor2001@gmail.com Temele propuse vor fi circumscrise istoriei locale. Comitetul de organizare va realiza selecția propunerilor, în funcție de gradul de originalitate al temei, metodologia utilizată, sursele puse în circulație și stilul prezentării. Facultatea de Istorie va elibera adeverințe și diplome profesorilor participanți și va asigura o noapte de cazare pentru maxim cinci profesori veniți din localități îndepărtate față de Iași.