Tutoriale

Studii de licenţă, învăţământ la distanţă

 

SEMESTRUL I
În atenţia studenţilor de la I.D.

Sunteţi aşteptaţi cu Cartea de identitate în data de 13.04.2019 (sâmbătă) între orele 11.00 – 15.00 la secretariatul facultăţii (corp A, parter) pentru:

-completarea Fişei de înscriere
-ridicarea CD-urilor
-completarea consimţământului privind prelucrarea datelor personale

La primirea acestora vă rugăm să vă prezentaţi cu chitanţa de achitare a Tranşei III din taxa de şcolarizare. (afişat:22.03.2019)


În atenţia studenţilor de la ID, toţi anii de studiu, 2018-2019

Referatele care v-au fost solicitate numai în format printat, capsate şi cu datele personale scrise pe prima pagină:
• nume şi prenume
• anul de studiu
• titlul complet al disciplinei
• numele corect şi complet al cadrului didactic
• se depun de la 2-19 mai 2019, orele 10.00-12.00, în corpul „A”, secretariat.
după 19 mai 2019 nu se mai primesc referate la secretariat. Acestea vor fi predate direct domnilor profesori. (Afişat: 15.03.2019)


În programarea tutorialelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web