Tutoriale

Studii de licenţă, învăţământ la distanţă

 

SEMESTRUL ISEMESTRUL al II-Lea

  • GRUPE (semestrul al II-lea, an univ. 2017/2018)    Anul 1      Anul 2     Anul 3

În atenţia studenţilor de la I.D.

Sunteţi aşteptaţi în data de 21.04.2018 între orele 10.00 – 14.00 în corpul „H”, etaj I, dreapta (Cabinet Desen) pentru:

-completarea Fişei de înscriere
-ridicarea CD-urilor
-completarea fişei de evaluare a cadrelor didactice

– La primirea acestora vă rugăm să prezentaţi carnetul de student vizat pentru anul universitar 2017/2018, chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare.

Notă. Corpul „H” este peste drum de corpul „A” al Universităţii, lângă chioşcul de covrigi Petru.


În programarea tutorialelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web