Acreditare

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ
PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
DOMENIUL Istorie
SPECIALIZAREA Istorie
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  Învăţământ la distanţă

 • Titlu
 • Solicitare
 • Raport de Autoevaluare
 • Cuprins
 • Informaţii despre Universitate
 • Informaţii despre facultate
 • Informaţii despre specializare
 • Anexa 01 – Document de înfiinţare a specializării
 • Anexa 02 – Documentul oficial de înfiinţare a Departamentului ID
 • Anexa 03 – Regulament funcţionare ID Universitate
 • Anexa 04 – Decizia de numire director G. Bourceanu
 • Anexa 05 – Certificat G. Bourceanu
 • Anexa 06 – Certificat Absolvire G. Bourceanu
 • Anexa 07 -Document înfiinţare departament ID Istorie
 • Anexa 08 – Regulament funcţionare ID facultate
 • Anexa 09 – Proiect de buget
 • Anexa 10 – Contract de studii
 • Anexa 11 – Metodologia de admitere
 • Anexa 12 – Decizii de înmatriculare
 • Anexa 13 – Planuri de învăţământ ID
 • Anexa 14 – Planuri de învăţământ ZI
 • Anexa 15 – Programe analitice
 • Anexa 16 – Calendar ID
 • Anexa 17 – Lista materiale didactice
 • Anexa 18 – Procedura de evaluare performanţe coordonatori şi tutori
 • Anexa 19 – Procedura monitorizare planuri de învăţământ
 • Anexa 20 – Procedura de reactualizare periodică a materialelor de studiu pe baza experienţei anterioare
 • Anexa 21 – Procedura de monitorizare a sistemului tutorial şi de comunicaţie bidirecţionată
 • Anexa 22 – Procedura de perfecţionare întreg personal
 • Anexa 23 – Statul de funcţiuni
 • Anexa 24 – Titularizare
 • Anexa 25 – Diplome de doctor
 • Anexa 26 – Conducere doctorat
 • Anexa 28 – CV
 • Anexa 29 – Coordonatori disciplină
 • Anexa 30 – Lista tutori
 • Anexa 31 – Documente de publicitate
 • Anexa 32 – Obligaţiile studenţilor
 • Anexa 33 – Programarea tutorialelor (2010-2011)
 • Anexa 34 – Programarea examenelor (2010-2011)
 • Anexa 35 – Ghid de consiliere profesională a studenţilor în tehnologia ID
 • Anexa 36 – Structura anului universitar
 • Anexa 37 – Ghid de norme etice BlackBoard
 • Anexa 38 – Ghid de utilizare Blackboard
 • Anexa 39 – Pregătirea permanentă în tehnologii ID
 • Dovada plăţii
 • Ultima pagină