Acreditare

RAPORT DE EVALUARE PERIODICĂ
PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
DOMENIUL Istorie
SPECIALIZAREA Istorie
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  Învăţământ la distanţă