Platforma eLearning


Platforma eLearning Moodle – Facultatea de Istorie ID

Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning, constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor la forma de învăţământ la distanţă (ID). Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore şi student este mult îmbunătăţită.

Studenţii de la învăţământ la distanţa trebuie sa utilizeze platforma Moodle. Citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare:

Adresa web a platformei:   https://id-history.uaic.ro

  1. Formare utilizator şi parolă
  2. Accesare cont
  3. Cursuri

1. Numele de utilizator (litere mici fără diacritice)- este format din:

“hist.”+ nume* +”.” primul prenume** (în caz că aveţi mai multe)

Exemplu: Nume Prenume1 Prenume2 => utilizatorul este hist.nume.prenume1

Parola: “Ist!”+ Ultimele 4 cifre din CNP + Ultimele 4 cifre din numarul matricol

Exemplu: CNP: 1111111111163       Nr matricol:  31100330SL115556

Parola:  “Ist!”+1163“+”5556 = Ist!11635556

2. Accesarea contului:

https://id-history.uaic.ro/login/index.php -> User Login

După introducerea utilizatorului (username) şi a parolei -> Login

3. Cursuri

Dupa accesarea contului cu succes în stânga va fi secţiunea “My courses” unde aveti o listă de cursuri pentru anul corespunzător în care vă aflaţi. Alegeţi cursul dorit iar in meniul din cursului respectiv aveţi mai multe secţiuni : introducere, descriptori, cerinţe, modalităţi de evaluare, bibliografie, documente, teme de control, teste de autoevaluare, link-uri utile, programa analitică a cursului etc.

Parcurgerea unui curs se realizeaza simplu, printr-o interfata intutivă. Chiar de la inceput va sunt prezentate sumarul cursului, structura, numarul de ore pe care profesorii considera ca trebuie sa le alocati parcurgerii materialelor pentru o corecta intelegere, obiectivele urmarite si competentele dobandite la absolvirea cursului, metodele de evaluare si bibliografia (acestea sunt incluse în Programa analitică a cursului respectiv). Apoi sunt prezentate in ordine unitatile de invatare, sectiunile importante in prezentarea materialului. Tot aici, atasate fiecarei unitati de invatare, veti regasi fisiere/pagini continand parti din materialul de curs puse la dispozitie de cadrul didactic spre parcurgere, teste de autoevaluare, teme de control etc.

Recomandări privind parcurgerea cursului
– Observaţi şi asimilaţi structura unităților de studiu înainte de a parcurge conţinutul, reperaţi relaţiile dintre acestea și ordinea lor, pentru a nu pierde structura logică;
– Este recomandată parcurgerea unităților de studiu în ordinea prezentării lor;
– Citiţi textul cursului minuţios şi faceţi scurte notiţe pe măsură ce îl parcurgeţi, eventual folosind culori diferite pentru a sublinia lucrurile importante care vă atrag atenţia, cu scopul de a vă facilita o recapitulare rapidă;
– Alocaţi mai multe şedinţe de studiu pentru unitățile de învățare pentru care timpul necesar de învăţare este mai mare de 180’;
– Fiţi siguri că înţelegeţi complet ceea ce parcurgeți din unitățile de învățare;
– Nu încercaţi să acumulaţi prea multă informaţie dintr-o dată și nici nu încercaţi să memoraţi ceea ce nu aţi înţeles;
– Încercați să rezumați ideile principale;
– Încercați să rezolvați testele de autoevaluare după parcurgerea unităților de învățare. Testele au un caracter orientativ, oferindu-vă doar un model de evaluare. Răspunsurile la întrebări le găsiţi la finalul cursului.


Termeni şi condiţii de utilizare a platformei eLearning Istorie ID

Profesor – Ghid rapid
Student – Ghid rapid


         Pentru probleme legate de logare şi de administrare vă rugăm să va adresaţi administratorului Moodle la nivel de facultate : Magda Gradinariu tel.0232-201156, email: magdag@uaic.ro