Repartizarea semestrială Taxă/Buget


Studii universitare de master


Anul universitar 2021/2022


Semestrul 1

Liste finale       Anul 2   (afişat: 13.10.2021)

Liste iniţiale – repartizare semestrială taxă/buget (documentele necesare trebuie aduse până la data de 8.10.2021, Orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 08.10.2021)
Anul 2      (actualizat:05.10.2021)În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.