Repartizarea semestrială Taxă/Buget

Studii universitare de master

 

Anul universitar 2017/2018

Semestrul I

  • Anul II -Repartizarea locurilor taxă/buget în semestrul I (Liste FINALE) (afişat: 6.10.2017)

 În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă zi şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.