Repartizarea semestrială Taxă/Buget


Studii universitare de master


Anul universitar 2023/2024


Semestrul 2

Liste FINALE 

 Anul 1 (afişat: 11.03.2024)
 Anul 2   (afişat: 11.03.2024)

In atenţia studenţilor din anul 2 MASTER care nu au adus incă la dosar DIPLOMA DE LICENŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ – Trebuie să completaţi dosarul personal cu DIPLOMA DE LICENŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ până la data de 15.04.2024. Documentele vor fi aduse la secretariat conform programului de lucru cu studenţii (Luni-Vineri între orele 13.30-15)

Liste initiale 

 Anul 1 (afişat: 07.03.2024)   (orice neconcordanţă se va anunţa pe email istorie@uaic.ro până la data de 11.03.2024, ora 10

 Anul 2   (afişat: 06.03.2024)  (orice neconcordanţă se va anunţa pe email istorie@uaic.ro până la data de 11.03.2024, ora 10
În atenţia studenţilor din anul 2 MASTER care nu au adus incă la dosar DIPLOMA DE LICENŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ – Trebuie să completaţi dosarul personal cu DIPLOMA DE LICENŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ până la data de 15.04.2024. Documentele vor fi aduse la secretariat conform programului de lucru cu studenţii (Luni-Vineri între orele 13.30-15)


Semestrul 1

Liste finale   Anul 2   (afişat: 16.10.2023) 

Liste initiale 

            Anul 2   (afişat: 06.10.2023)  (orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 11.10.2023, ora 12!!!studenţii menţionaţi trebuie să aducă pâna la data de 13.10.2023 diploma de licenţă+SD la dosar!!!În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.