Repartizarea semestrială Taxă/Buget

Studii universitare de master

Anul universitar 2020/2021


Semestrul I
Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa. R. Moldova
Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa


Semestrul al II-leaÎn şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă zi şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.