Repartizarea semestrială Taxă/Buget


Studii universitare de master


Anul universitar 2020/2021


Semestrul 2

Liste FINALE – repartizare semestrială taxă/buget        Anul 1     Anul 2      (actualizat:01.03.2021)


Semestrul 1

Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa. R. Moldova
Anul 2 Master – Repartizare Buget. TaxaÎn şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.