Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2017


Calendarul admiterii:


Admitere ON-LINE – documentele scanate din dosarul de admitere vor fi trimise la adresa magdag@uaic.ro (în perioada 1 septembrie 2017, orele 8 – 9 septembrie 2017, orele 10)


1 – 9 septembrie 2017 –  înscrierea candidaţilor  

  • 1 – 5 septembrie 2017 – obţinerea atestatului de limba străină
  • 6 – 9 septembrie 2017 între orele 10-14, sala 1.2 (corp A, parter) – depunerea dosarelor

Candidaţii sunt rugaţi să aibă în vedere că taxa de admitere se achită doar la BRD. Sâmbătă, 9 septembrie 2017, în Iaşi sunt deschise agenţiile BRD: Carrefour Felicia, Carrefour Era Park.


Proba scrisă

  • 12.09.2017, orele 9.00 – 12.00 – amfiteatrul II.5 (corp A, etaj II)cetăţeni români şi cetăţeni state membre UE (Italia)
    Candidaţii se vor prezenta la sala de examen la orele 8.30, cu cartea de identitate / paşaport.
  • 13.09.2017, orele 8.00 – 11.00 – amfiteatrul II.5 (corp A, etaj II)cetăţeni străini (Israel)
    Candidaţii se vor prezenta la sala de examen la orele 7.30, cu cartea de identitate / paşaport.

Proba orală
13.09.2017 de la orele 11.00 – Decanat
Ordinea intrării candidaţilor: (actualizat la 12.09.2017)
1. Prof. univ. dr. Ştefan-Sorin Gorovei
2. Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba
3. Prof. univ. dr. Nicolae-Octavian Bounegru
4. Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc
5. Prof. univ. dr. Nelu Zugravu
6. Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan
7. Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon
8. Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti
9. Prof.univ.dr. Lucian Leuştean
10.. Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob

15 septembrie 2017 – Afişarea rezultatelor


Rezultate admitere doctorat (afişat: 14.09.2017)


18 septembrie 2017 – Contestaţii (doar pentru proba scrisă): se depun la secretariat între orele 10.00 – 12.00


20 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor după contestaţii
2 octombrie 2017  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi


După afişarea rezultatelor FINALE:

  • Candidaţii declaraţi admişi la buget vor achita la orice sucursală BRD – în zilele de 21.09.2017 şi 22.09.2017, orele 9.00 – 12.00, taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. Chitanţa se depune la secretariat.
  • Candidaţii declaraţi admişi la taxă vor achita la orice sucursală BRD – în zilele de 21.09.2017 şi 22.09.2017, orele 9.00 – 12.00, prima tranşă din taxa de şcolarizare în valoare de 1250 lei. Chitanţa se depune la secretariat.
Taxa de admitere:   200 lei

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029