Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2016


Calendarul admiterii:

 • Înscrieri: 6-9 septembrie 2016: în sala 1.2 (corp A, parter) între orele 9-12
 • Selecţia candidaţilor: 12-14 septembrie 2016
 • 12 septembrie 2016, între orele 10-13, sala 1.2 – proba scrisă
 • 13 septembrie 2016, orele 11 – proba orală          Programarea candidaţilor la proba orala
  Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate/buletinul de identitate
 • Afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2016                                                                                                          Rezultatele examenului de admitere la doctorat (afişat: 15.09.2016)
  Rezultate -candidati din Republica Moldova
 • Contestaţii (doar pentru proba scrisă): 16 septembrie 2016 între orele 10.00 – 12.00 la secretariatul Facultăţii de Istorie
 • Afişarea rezultatelor finale:   19 septembrie 2016

După afişarea rezultatelor FINALE:

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile : Buget cu frecvenţă bursă MECS, Buget cu frecvenţă bursă UAIC, Buget cu frecvenţă sau frecvenţă redusă buget fără bursă vor achita la orice sucursală BRD taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 20-21.09.2016, orele 10.00 – 12.00.
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile Taxă cu frecvenţă sau frecvenţă redusă vor achita la orice sucursală BRD prima tranşă din taxa de şcolarizare în valoare de 500 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 20-21.09.2016, orele 10.00 – 12.00
Taxa de admitere:   200 lei

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029