Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2019


Calendarul admiterii:


2 – 6 septembrie 2019 –  înscrierea candidaţilor  

9-11 septembrie 2019 – selecţia candidaţilor

12 septembrie 2019 – Afişarea rezultatelor


13 septembrie 2019 – Contestaţii (doar pentru proba scrisă) : se depun la secretariat  între orele 10 – 12


16 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor după contestaţii

1 octombrie 2019  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi
  • Tematica si bibliografie 2019
  • Conţinutul dosarului de concurs 2019
  • Fişa de înscriere

Taxa de admitere:   200 lei (se achita la BRD, precizând: Facultatea de Istorie, doctorat – cod 2539, taxă admitere cod 28)

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029