Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2018


Calendarul admiterii:


Admitere ON-LINE – documentele scanate din dosarul de admitere vor fi trimise la adresa magdag@uaic.ro în perioada: 01 – 05 septembrie 2018, orele 8.30 – 12.00


1 – 8 septembrie 2018 –  înscrierea candidaţilor  

  • 1 –  5 septembrie 2018 – obţinerea atestatului de limba străină
  •  6 – 8 septembrie 2018  – depunerea dosarelor : Între orele 10-14 în Sala 1.2 (corp A, parter)

10-12 septembrie 2018 – selecţia candidaţilor

13 septembrie 2018 – Afişarea rezultatelor


14 septembrie 2018 – Contestaţii (doar pentru proba scrisă)


17 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor după contestaţii
1 octombrie 2018  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi


Candidaţii declaraţi admişi la buget vor achita la orice sucursală BRD – în zilele de 19.09.2018 şi 20.09.2018 taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. Chitanţa se depune la secretariat între orele 10.00 – 12.00.
Candidaţii declaraţi admişi la taxă vor achita la orice sucursală BRD – în zilele de 19.09.2018 şi 20.09.2018 prima tranşă din taxa de şcolarizare în valoare de 1250 lei. Chitanţa se depune la secretariat între orele orele 10.00 – 12.00.

Taxa de admitere:   200 lei

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029