Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2024


Program înscrieri si Continutul Dosarului de inscriere 
Conducatori de doctorat 
Locuri admitere 2024
Tematica si bibliografie
Fisa inscriere si Confidentialitate
Probe de concurs, Criterii departajare


Admitere – Români de pretutindeni:  https://admitere.uaic.ro/admiterea-candidatilor-romani-de-pretutindeni-in-anul-universitar/

Metodologia se poate consulta la https://www.edu.ro/Taxa de admitere:   250 lei (se achita la BRD, precizând: Facultatea de Istorie, doctorat – cod 2539, taxă admitere cod 28)

Taxa de şcolarizare :  6000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: Testări lingvistice | Facultatea de Litere