Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2017


Calendarul admiterii:

1 – 9 septembrie – înscrierea candidaţilor
1 – 5 septembrie – obţinerea atestatului de limba străină
6 – 9 septembrie – depunerea dosarelor (programul va fi afişat în timp util)

12 – 14 septembrie – selecţia candidaţilor
15 septembrie – afişarea rezultatelor
18 septembrie – contestaţii (doar pentru proba scrisă)

20 septembrie – afişarea rezultatelor după contestaţii
2 octombrie  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi


După afişarea rezultatelor FINALE:

  • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile la Buget vor achita la orice sucursală BRD taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 21-22.09.2017 între orele 10.00 – 12.00.
  • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile Taxă cu frecvenţă sau frecvenţă redusă vor achita la orice sucursală BRD prima tranşă din taxa de şcolarizare în valoare de 500 lei. Chitanţa se depune la secretariat în perioada 21-22.09.2017 între orele 10.00 – 12.00
Taxa de admitere:   200 lei

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029