Studii universitare de doctorat


ADMITERE  septembrie 2018


Calendarul admiterii:


Admitere ON-LINE – documentele scanate din dosarul de admitere vor fi trimise la adresa magdag@uaic.ro (perioada admiterii on-line va fi comunicată în timp util)


1 – 8 septembrie 2018 –  înscrierea candidaţilor  

  • 1 –  septembrie 2018 – obţinerea atestatului de limba străină
  •   – 8 septembrie 2018  – depunerea dosarelor

10-12 septembrie 2018 – selecţia candidaţilor

13 septembrie 2018 – Afişarea rezultatelor


14 septembrie 2018 – Contestaţii (doar pentru proba scrisă)


17 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor după contestaţii
1 octombrie 2018  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi  • LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ŞI DOMENIILE DE EXPERTIZĂ pentru admiterea la studii doctorale în anul universitar 2018-2019
  • Număr de locuri admitere

  • Regulament intern studii de doctorat 2018
  • Tematica si bibliografie 2018
  • Conţinutul dosarului de concurs 2018
  • Calendarul admiterii 2018
  • Fişa de înscriere

Taxa de admitere:   200 lei

Taxa de şcolarizare :  5000 lei/an


Certificatul de competenţă lingvistică: link-ul de la care viitorii candidati la doctorat se pot informa pentru certificatul de competenta lingivistică: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029