Taxe


Taxa de şcolarizare: 5000 lei /an

Hotărâre senat – taxă susţinere teză doctorat


Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Achitarea tranşelor taxei de şcolarizare se face la agenţiile BRD, menţionând:

  • nume şi prenume student;
  • cod numeric personal student;
  • Facultatea de Istorie;
  • doctorat;
  • taxă şcolarizare.