Taxe


Taxa de şcolarizare: 5000 lei /an


  Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Achitarea tranşelor taxei de şcolarizare se face la agenţiile BRD, menţionând:

  • nume şi prenume student;
  • cod numeric personal student;
  • Facultatea de Istorie;
  • doctorat;
  • taxă şcolarizare.