PlanUrbArch

Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene:

noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban /

Town Plans for the Romanian Principalities in European Archives: new insights and impact on the knowledge of urban heritage

(PlanUrbArch – proiect finantat de CNCS-UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139)

Prezentare                                                                                                              Presentation 
Obiective                                                                                                                 Objectives    
Echipa                                                                                                                     Team              
Rezultate 2021                                                                                                        Results 2021
Rezultate 2022                                                                                                       Results 2022
Rezultate 2023                                                                                                       Results 2023Home


Prezentare

Orașele reprezintă o lume complexă, cu societate, economie și reguli proprii. În ansamblul civilizației, ele au jucat un rol tot mai important, ajungând astăzi să cuprindă mai mult de jumătate din populația lumii. Pentru a înțelege orașele din Țările Române trebuie să apelăm la o sumedenie de surse, arheologice, documentare, narative, epigrafice, iconografice sau sigilografice. Proiectul nostru urmărește să valorifice o categorie aparte de izvoare, mai puțin cercetate în istoriografia românească, sursele cartografice. Ne interesează în special planurile de orașe, care oferă cercetătorului interesat o sumedenie de informații ce permit un alt fel de reconstituire a evoluției unui oraș. O problemă majoră o reprezintă faptul că nu dispunem de suficiente planuri, astfel că noi propunem ample investigații în arhivele din Europa, în special în centrele mari de la Viena, Moscova, Sankt Petersburg sau Budapesta), pentru a descoperi planuri noi. Membrii echipei sunt implicați de câțiva ani în acest tip de cercetare, care va avea un impact la nivelul interpretării istorice și a cunoașterii patrimoniului. Avem deja indicii privind fondurile pe care trebuie să le cercetăm și beneficiem de consilierea unor cunoscuți specialiști internaționali în domeniu. Odată descoperite, urmează să prelucrăm digital, publicăm și interpretăm planurile și să evidențiem modul în care aceste documente facilitează reconstituirea etapelor de dezvoltare ale orașelor din spațiul românesc în ultimele trei secole.


Home


Obiective

Originalitatea proiectului constă în faptul că în premieră va fi valorificat un tip de sursă mai puțin abordat de specialiști. Încercăm să promovăm importanța planurilor istorice de orașe nu numai pentru cercetarea istorică, dar și pentru alte domenii, precum geografie, arheologie sau arhitectură. Rezultatele anterioare individuale ale membrilor echipei au demonstrat că aceste surse pot contribui la îmbogățirea datelor pe care le cunoaștem privitor la evoluția unor orașe, la modul în care erau structurate, la aspecte edilitare și de patrimoniu. În plus, noile tehnici de digitizare ne permit să creăm tipologii ale hărților și serii tematice. Vom adăuga planuri necunoscute pentru multe orașe din spațiul românesc, element util nu doar cercetătorilor, ci și edililor din aceste centre urbane, în condițiile modernizării pe care o cunoaște societatea din România de azi. La final, un volum de studii va reuni rezultatele cercetărilor echipei, dar și lucrările unei conferințe pe care o vom organiza în al doilea an al proiectului. Dintre orașele care vor beneficia de mai multe planuri nou-descoperite vom alege două orașe, unul din Țara Românească, altul din Moldova, pentru care vom publica câte un atlas istoric bilingv care va cuprinde, după formatul european aplicat tuturor atlaselor, următoarele secțiuni: date geografice, evoluție istorică, situația demografică, structura morfologică și etape de extindere, monumente, planuri, index al străzilor cu denumiri istorice și, bineînțeles, planurile.


Home


Echipa/Team

Director: prof. univ. Laurențiu Rădvan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Membri/Members:
prof. univ. Petronel Zahariuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
CS I Dumitru Iacob (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu)
CS Bogdan Mateescu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București)
ACS Mihai Anatolii Ciobanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)


Home


Rezultate 2021

Studii

Laurențiu Rădvan

Noi planuri ruseşti privitoare la oraşul Bucureşti şi împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850), în „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 227-284, împreună cu Mihail Ciobanu şi Toader Popescu.
Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 1831, în „Analele Știinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Istorie”, LXVII (2021), p. 265-278.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar austriac din 1788 privitor la oraşul Iaşi şi împrejurimile sale, în „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 201-225.

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA): o scurtă prezentare a unor surse cartografice, prospecte, desene, profiluri şi descrieri de oraşe cu opisul lor, în „Archiva Moldaviae”, XIII (2021), p. 293-310.

Comunicări

Laurențiu Rădvan

From the medieval principality to the modern state. The impact of change on towns in the Romanian area (1711-1833), la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor, a cărei temă a fost: Protagonists of Urban Order from the Antiquity to the Present, Split, Croația, 20-22 septembrie 2021.
Cartographic consequences of the occupations of the Romanian Principalities in the 18th century – first half of the 19th century: city plans, la conferința internațională „Borders and Communities in Central and South-Eastern Europe”, Timişoara, 16 martie 2021 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu, online).

Istoria locală – potențial de cercetare. Studiu de caz: istoria urbană, la Sesiunea naţională de comunicări ale profesorilor de istorie, “Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor”, Facultatea de Istorie, Iaşi, 15 mai 2021 (online).
Urban history research in Romania in the last 30 years: sources, topics, methods, limits, în cadrul workshop-ului internațional “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, 5 iunie 2021 (online).

Noi planuri ruseşti privitoare la oraşul Bucureşti şi împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850), în cadrul unui webinar organizat de Muzeul Național al Hărților şi Cărții Vechi, Bucureşti, 30 iunie 2021 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu şi Toader Popescu, online).
Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 1831, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 29 octombrie 2021 (online).

Dan Dumitru Iacob

Oraşul Iaşi şi zona înconjurătoare într-un plan militar austriac din 1788, comunicare prezentată la Laboratorul de Istorie Urbană, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 26 mai 2021 (online).
The Historical Atlas of Romanian Towns: Challenges, Achievements and Perspectives, comunicare prezentată la sesiunea internațională „New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives. Methodological workshop”, organizată de Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 4 iunie 2021 (online).
Obiective economice, industriale şi de comunicații reflectate în surse cartografice austriece din 1855 privitoare la oraşele Iaşi, Roman şi Focşani, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, cu tema „Oraşul – centru meşteşugăresc şi industrial”, Sibiu, 1-2 iulie 2021 (online).
Lupta de la Botoşani, din 22 martie 1788, reflectată într‑un plan militar din arhivele maghiare, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, ediția a XIII‑a, Sibiu, 1 decembrie 2021 (online).

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la RGVIA: o analiză a surselor cartografice, prospectelor, desenelor, profilurilor şi descrierilor de oraşe cu inventarul lor, la Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (II), 27 august 2021;
Un plan  rusesc al „cătunului” Ștefăneşti, la Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (II), 27 august 2021.


Home


Rezultate 2022

Volume:

Laurențiu Rădvan, Dan Dumitru Iacob

Atlas istoric al orașelor din România / Historical Atlas of the Romanian Towns, Seria A Moldova / Series A Moldavia, Vol. 3, Roman, Coord. / Eds. Dan Dumitru Iacob și Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2022, ISBN: 978-606-714-745-2.

Mihail Ciobanu

Giurgiu în cartografia istorică a marilor imperii: epoca războaielor de la 1769 la 1854, Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-9686-30-0.

Bogdan Mateescu

Giurgiu de la cetate la oraş: Epoca modernizării (1830-1860), Giurgiu, 2023, ISBN 978-606-9927-26-7.

Studii, capitole:

Laurențiu Rădvan

Towns and Cities, în The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300, ed. by Florin Curta, London, New York, Routledge, 2022, p. 245-264. ISBN 978-0-367-22655-8.

Planul satului Lăzăreni (Iași) și surprizele sale: reședința lui Rumianțev și schitul de la Stânca Jijiei, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie”, 68, 2022 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu), p. 303-319.

Planul orașului Botoșani din 1830, în „Historia Urbana”, XXX, 2022, p. 255-277.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar rusesc al orașului Roman și împrejurimilor sale din 1770, în „Historia Urbana”, XXX, 2022, p. 227-254 (împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu).

Planul vetrei și izlazului orașului Roman din 1848, în Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu (1956–2021): 65 de ani de provocări istoriografice și culturale, Rudolf Gräf și Andreea Buzaș, eds., Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2022, p. 184-227 ISBN: 978-606-038-034-4.

Mihail Ciobanu

Un plan rusesc al ”cătunului” Ștefănești, înAnuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iasi”, 58 (2021, apărut în 2022), p. 563-568.

Două planuri rusești ale ansamblului Episcopiei Buzăului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie”, 68, 2022, p. 287-301.

Comunicări:

Laurențiu Rădvan

Medieval and pre-modern towns in the Romanian Principalities, prelegere la Institutul de Istoria Artei, Wroclaw, 16 noiembrie 2022.

Romanian Principality town plans found in the Moscow archives. Contributions to research into urban history and heritage, în cadrul conferinței internaționale cu tema „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, Iași, 5-6 mai 2022.

Planul rusesc al moșiei Lăzăreni (1791) și surprizele sale, în cadrul conferinței naționale Artă și civilizația medievală, cu tema „Familii, reședințe și ctitorii boierești din Moldova și Țara Românească”, Muzeul de Istorie din Suceava, (3-4 noiembrie 2022).

Orașul Botoșani – noi perspective date de sursele cartografice (1788-1930), în cadrul conferinței naționale „Monumentul”, Muzeul Municipal Iași (6-7 octombrie 2022).

Cu privire la un nou plan al orașului Botoșani (1830), în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia(8-10 septembrie 2022)

Planul orașului Târgoviște din 1831, comunicare la Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște (19 mai 2022).

Sursele cartografice din România, între identificarea în arhive şi valorificarea publicistică. Provocări şi reuşite, în cadrul atelierului de lucru „Lecturi tehnice. critică de text, critică de ediție”, Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (24-25 noiembrie 2022).

Dan Dumitru Iacob

Russian and Austrian military plans of the Roman town in the 18th – 19th centuries, comunicare prezentată la sesiunea internațională „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, Iași, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Istorie (5-6 Mai 2022).

Planul orașului Ploiești și al câtorva sate învecinate din 1856, comunicare prezentată la Congresul Național al Istoricilor din România, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Academia Română, Alba Iulia (8-10 septembrie 2022).

Cel mai vechi plan istoric al orașului Roman și împrejurimilor sale, din 1770, comunicare care va fi prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, ediția a XIII‑a, Sibiu (9 decembrie 2022).

Mihail Ciobanu

Două planuri rusești ale ansamblului (Arhi)episcopiei din Buzău, la Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, Buzău (20-22 iulie 2022).

Un plan al Brăilei din 1828, la Congresul Național al Istoricilor Români, Alba-Iulia (cu I. Cândea) (8-10 septembrie 2022).

Brăila „otomană” după Adrianopol – un plan, profiluri și fațade din 1830, la Congresul Național al Istoricilor Români, Alba-Iulia (8-10 septembrie 2022).

Două planuri rusești pentru Râmnicu Sărat – al orașului și al ansamblului ctitoriei brâncovenești, la Colocviul „Românii și Muntele Athos: mănăstiri, arhive, pelerinaje”, Iași (7-8 octombrie 2022).

Giurgiu în surse cartografice rusești. Date despre un „proiect de cercetare”, la Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ediția a XXXII-a, Chișinău (27-28 octombrie 2022).

Bogdan Mateescu

De la planuri de moșii la hărți topografice. Reconstituirea digitală a geografiei orașului Iași și a împrejurimilor sale, în cadrul Congresul Național al Istoricilor Români, Alba-Iulia (8-10 septembrie 2022).

A small Wallachian town in two topographic maps. Slatina in the 1850s, în cadrul conferinței internaționale „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (5-6 mai 2022).

Petronel Zahariuc

Despre ușurința dobândirii „gloriei” prin edițiile de documente, cu doar un studiu de caz, în cadrul atelierului de lucru „Lecturi tehnice. critică de text, critică de ediție”, Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (24-25 noiembrie 2022).


Home


Rezultate 2023

Proiectul intitulat Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene: noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban (director: Laurențiu Rădvan)  și-a propus să valorifice în premieră un tip de sursă mai puțin abordat de specialiști în spațiul istoriografic românesc, planurile istorice urbane, cu interes asupra celor aflate în arhive din afara României. Echipa reunită în cadrul grantului a urmărit promovarea importanței acestor documente nu numai pentru cercetarea istorică, dar și pentru alte domenii, precum geografie, arheologie sau arhitectură.

Proiectul a introdus în circuitul științific mai multe planuri de orașe din arhive europene, în special din Rusia și Austria, care permit deschiderea unor noi teme și direcții de cercetare pe subiecte ce țin de modernizarea structurilor urbane, evoluția patrimoniului, a străzilor, cartierelor, la care se adaugă informațiile privind  economia sau geografia locală. Considerăm că datele ce privesc aspecte edilitare și de patrimoniu au o direcție aplicativă pentru viitor, în condițiile în care mediul urban și patrimoniul aferent trec în prezent printr-un proces de reașezare pe noi principii. Mai buna cunoaștere a etapelor de evoluție a monumentelor, spre exemplu, permite arhitecților și restauratorilor să ofere soluții mai potrivite în cadrul procesului de refacere și valorificare a acestor construcții, la fel cum planurile istorice descoperite reprezintă o sursă adecvată pentru trasarea planurilor de urbanism general și plasarea și protejarea siturilor istorice. Și la nivelul publicului larg există interes pentru astfel de vechi documente cartografice, valorificate sub forma unor albume sau pur și simplu circulând ca informație în social media.

Cele mai importante rezultate ale proiectului țin, pe de o parte, de valorificarea individuală, prin comunicări și studii, a numeroase planuri inedite pentru orașe din spațiul principatelor române ale Țării Românești și Moldovei: București, Iași, Craiova, Roman, Brăila, Botoșani, Giurgiu, Târgoviște, Buzău, Ștefănești, Râmnicu Sărat. Se adaugă publicarea unor volume: atlasul istoric al orașului Roman, volumul de planuri ale orașului București și două volume dedicate felului în care cetatea și orașul Giurgiu sunt ilustrate în cartografia vremii, respectiv a modului în care acest oraș de la Dunăre a pornit pe calea modernizării.

Volume

 Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Planurile orașului București în arhive rusești (1770-1850) / The City Plans of Bucharest in Russian archives (1770-1850), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2023, 285 p. + 6 planuri, ISBN 978-606-714-807-7

 Studii

 Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Două planuri necunoscute ale Craiovei din a doua jumătate a secolului al XVIII-LEA – jumătatea secolului al XIX-lea, sub tipar în „Historia Urbana”, 31 (2023).

Laurențiu Rădvan, Care au fost primele străzi din Iași?, în „Ioan Necule”, V (2023), în curs de publicare.

Laurențiu Rădvan, From the medieval principality to the modern state in the Romanian area. The impact of change on towns and the reaction of townspeople (1711-1833), în vol. Protagonists of Urban Order in Pre-Modern Times. Actions, Ideas, Concepts, eds. Irena Benyovsky Latin, Martina Stercken, Tonija Andrić, Amsterdam University Press, 2024, în curs de publicare.

Dan Dumitru Iacob, Orașul Botoșani în surse cartografice austriece din secolul al XVIII‑lea, sub tipar în „Historia Urbana”, 31 (2023).

Dan Dumitru Iacob, Trade and Sociability in Markets and Fairs within the Romanian Principalities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, în Cities and Economy in Europe Markets and Trade on the Margins from the Middle Ages to the Present, eds. Katalin Szende, Erika Szívós, Boglárka Weisz, Routledge, London and New York, 2024, p. 118-138, ISBN 978-1-032-04771-3.

Mihai Anatolii Ciobanu, Două planuri rusești pentru Râmnicu Sărat – al orașului și al ansamblului ctitoriei brâncovenești, în „Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași”, LX (2023), p. 93-107.

Mihai Anatolii Ciobanu, O sursă cartografică pentru Brăila anului 1828 – planul  Petuhov, sub tipar în „Historia Urbana”, 31 (2023).

Petronel Zahariuc, O filă din istoria evreilor din Iaşi de la sfârşitul secolului al XVIII‑lea – începutul secolului al XIX‑lea, în „Banatica”, 33 (2023), p. 393-409.

Bogdan Mateescu, Politica aparențelor, discursul prieteniei. Elaborarea convențiilor de aprovizionare a armatei ruse. Țara Românească, 1831-1832, în „Studii și Materiale de Istorie Modernă”, vol. XXXVI (2023) DOI: 10.59277/SMIMOD.2023.05, în curs de publicare.

 Comunicări

 Laurențiu Rădvan

Professionals settled in Moldavia: agents of change and representatives of the new urban elite (second part of the 18th century – first part of the 19th century), la European Social Science History Conference ESSHC, Goteborg, Suedia, 12-15 aprilie 2023.

Iași and Bucharest – The first topographic plans as part of a new perspective on urban order, la conferința Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Mediating Urban Order, Iași, 18-20 septembrie 2023.

Foreign engineers in Iași in the first half of the 19th century. The first topographical maps of the city, prezentare în calitate de keynote speaker la conferința internațională Geomatics Engineering: Past, Present and Future, Iași, 16-17 noiembrie 2023.

 Care au fost primele străzi din Iași?, în cadrul conferinței anuale a Muzeului Municipal Iași (25-26 august 2023).

Noi informații cu privire la inginerii Iosif Rașec și Frederic Peytavin și planurile orașului Iași (1844, 1857), în cadrul conferinței naționale „Monumentul”, Muzeul Municipal Iași (4-5 octombrie 2023).

Noi planuri ale Craiovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – jumătatea secolului al XIX-lea), în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilele Universității, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împreună cu Mihai Anatolii Ciobanu (27 octombrie 2023).

Dan Dumitru Iacob

Planul Romanului din 1848 și importanța sa istorică, la sesiunea științifică  „Sub semnul lui Clio”, Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ediția a XIX‑a, 19 mai 2023.

The first topographical plans of towns in Moldavia and their importance in urban modernization (18th-19th century), la conferința Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Mediating Urban Order, Iași, 18-20 septembrie 2023.

Aspecte privitoare la istoria comunității evreiești din Roman reflectate în surse cartografice din secolele XVIII-XX, la conferința anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor, Sibiu, 19-20 octombrie 2023.

Mihai Anatolii Ciobanu

Războiul ruso-otoman din 1806–1812. Moștenire cartografică – un plan al cetății Giurgiu din martie 1809, în cadrul conferinței naționale „Monumentul”, Muzeul Municipal Iași (4-5 octombrie 2023).

Marea campanie de ridicări topografice din Țările Române și Bulgaria (1828-1832). Marșrute (itinerarii militare), comunicare la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, în cadrul Laboratorului de Istorie Urbana, 6 octombrie 2023


Home


Presentation

Towns make up a complex world, with its own society, economy and rules. In the whole of civilization, they have played an increasingly important role, and are home today to more than half of the world’s population. In order to understand towns in the Romanian Principalities, we must rely on a multitude of sources: archaeological, documentary, narrative, epigraphic, iconographic or sigillographic. Our project seeks to capitalize on a special category of sources, less researched in Romanian historiography, namely cartographic sources. We are particularly interested in town plans, which provide the investigating researcher with a wealth of information that allows for a different way of retracing the urban evolution. A major problem is that we do not have enough plans, so we propose extensive investigations into European archives, especially in the large centres at Vienna, Moscow, St. Petersburg or Budapest, to discover new plans. Team members have been involved for several years in this type of research, which will influence historical interpretation and insights into existing heritage. We already have an indication on the archival fonds we need to research and benefit from the advice of well-known international specialists. Once discovered, we will digitally process, publish and interpret the plans and highlight the way these documents facilitate the reconstruction of the development stages of towns in Romania in the last three centuries.


Home


Objectives

The project’s originality resides in the fact that, for the first time, we will exploit a type of resource less used by specialists. We are trying to promote the importance of historical town plans not only for historical research, but also for other fields, such as geography, archeology, or architecture. The previous individual achievements of the team members have demonstrated that these sources may contribute to the enrichment of data that we know regarding the evolution of certain cities, to the way they were structured, to the urbanistic and heritage aspects. Furthermore, the new digitization techniques allow us to create map typologies and thematic series. We will add plans that are currently unknown for many cities and towns within the Romanian space – a useful element not only for researchers, but also for the aediles of these urban centers, given the modernization of the society in today’s Romania. At the end, a volume of studies will reunite the results of the team’s research, as well as the works of a conference that we will organize in the second year of the project. Among the cities that will benefit from several newly-found plans, we will choose two – one in Wallachia, the other one in Moldavia – for which we will publish a bilingual historical atlas that will comprise, according to the European format applied to all atlases, the following sections: geographical data, historical evolution, demographical evolution, morphological structure, and expansion stages, monuments, index of the streets with historical names and, of course, the plans.


Home


Results 2021

Studies

Laurențiu Rădvan

Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850) [New Russian plans regarding the city of Bucharest and its surroundings (1828, 1830, 1849–1850)], in „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 227-284, with Mihail Ciobanu and Toader Popescu.
Un plan necunoscut al orașului Târgoviște din 1831 [An unknown plan of the town of Târgoviște from 1831], in „Analele Știinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Istorie”, LXVII (2021), p. 265-278.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar austriac din 1788 privitor la orașul Iași și împrejurimile sale [An Austrian military plan from 1788 regarding the city of Iași and its surroundings], in „Historia Urbana”, XXIX (2021), p. 201-225.

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA): o scurtă prezentare a unor surse cartografice, prospecte, desene, profiluri și descrieri de orașe cu opisul lor [Fund 438 of the Moscow Military-Historical Archive (RGVIA): a brief presentation of cartographic sources, leaflets, drawings, profiles and descriptions of cities with their inventory], in „Archiva Moldaviae”, XIII (2021), p. 293-310.

Papers at conferences

Laurențiu Rădvan

From the medieval principality to the modern state. The impact of change on towns in the Romanian area (1711-1833), at the conference of the International Commission for the History of Towns: Protagonists of Urban Order from the Antiquity to the Present, Split, Croatia, September 20-22, 2021.
 Cartographic consequences of the occupations of the Romanian Principalities in the 18th century – first half of the 19th century: city plans, at the international conference „Borders and Communities in Central and South-Eastern Europe”, Timișoara, March 16, 2021 (with Mihai Anatolii Ciobanu, online).
Istoria locală – potențial de cercetare. Studiu de caz: istoria urbană [Local history – research potential. Case study: urban history], at the National session of papers of the History teachers, “Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor”, Facultatea de Istorie, Iași, May 15, 2021 (online).
Urban history research in Romania in the last 30 years: sources, topics, methods, limits, at the international workshop “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, June 5, 2021 (online).
Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850) [New Russian plans regarding the city of Bucharest and its surroundings (1828, 1830, 1849–1850)], at a webinar organised by National Museum of Old Maps and Books, București, June 30, 2021 (with Mihai Anatolii Ciobanu and Toader Popescu, online).
Un plan necunoscut al orașului Târgoviște din 1831 [An unknown plan of the town of Târgoviște from 1831], at “Zilele Universității”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, October 29, 2021 (online).

Dan Dumitru Iacob

Orașul Iași și zona înconjurătoare într-un plan militar austriac din 1788 [The city of Iasi and the surrounding area in an Austrian military plan from 1788], at the Laboratory of Urban History, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași and Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, 26 May 2021 (online).
The Historical Atlas of Romanian Towns: Challenges, Achievements and Perspectives, at the international workshop “New Topics, Sources and Methods in the Historical Research: Reflections and Perspectives”, Alba Iulia, June 4, 2021 (online).
Obiective economice, industriale și de comunicații reflectate în surse cartografice austriece din 1855 privitoare la orașele Iași, Roman și Focșani [Economic, industrial and communications objectives reflected in Austrian cartographic sources from 1855 regarding the cities of Iași, Roman and Focșani], at the conference of the Commission for the History of Towns in Romania: „Orașul – centru meșteșugăresc și industrial”, Sibiu, July 1-2, 2021 (online).
Lupta de la Botoșani, din 22 martie 1788, reflectată într‑un plan militar din arhivele maghiare [The battle of Botosani, of March 22, 1788, reflected in a military plan from the Hungarian archives], at the session of the Humanistic Research Institute: „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, Sibiu, December 1, 2021 (online).

Mihail Ciobanu

Fondul 438 de la RGVIA: o analiză a surselor cartografice, prospectelor, desenelor, profilurilor şi descrierilor de orașe cu inventarul lor [Fund 438 of the Moscow Military-Historical Archive (RGVIA): a brief presentation of cartographic sources, leaflets, drawings, profiles and descriptions of cities with their inventory], at the conference of the Municipal Museum, Iași, August 27, 2021;
Un plan  rusesc al „cătunului” Ștefănești [A Russian plan of the “village” of Ștefănești], at the conference of the Municipal Museum, Iași, August 27, 2021.


Home


Results 2022

Volumes:

Laurențiu Rădvan, Dan Dumitru Iacob

Atlas istoric al orașelor din România / Historical Atlas of the Romanian Towns, Seria A Moldova / Series A Moldavia, Vol. 3, Roman, Eds. Dan Dumitru Iacob and Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2022, ISBN: 978-606-714-745-2.

Mihail Ciobanu

Giurgiu în cartografia istorică a marilor imperii: epoca războaielor de la 1769 la 1854 [Giurgiu in the historical cartography of the great empires: the era of the wars from 1769 to 1854], Bucureşti, 2022, ISBN 978-606-9686-30-0.

Bogdan Mateescu

Giurgiu de la cetate la oraş: Epoca modernizării (1830-1860) [Giurgiu – from fortress to town: The age of modernity (1830-1860)], Giurgiu, 2023, ISBN 978-606-9927-26-7.

Studies, chapters:

Laurențiu Rădvan

Towns and Cities, in The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300, ed. by Florin Curta, London, New York, Routledge, 2022, p. 245-264. ISBN 978-0-367-22655-8.

Planul satului Lăzăreni (Iași) și surprizele sale: reședința lui Rumianțev și schitul de la Stânca Jijiei [The plan of the village of Lăzăreni (Iași) and its surprises: the residence of Rumyantsev and the hermitage at Stânca Jijiei], in „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie”, 68, 2022 (with Mihai Anatolii Ciobanu), p. 303-319.

Planul orașului Botoșani din 1830 [The plan of Botoșani, 1830], in „Historia Urbana”, XXX, 2022, p. 255-277.

Dan Dumitru Iacob

Un plan militar rusesc al orașului Roman și împrejurimilor sale din 1770 [A Russian military plan of the town of Roman and its surroundings from 1770], in „Historia Urbana”, XXX, 2022, p. 227-254 (with Mihai Anatolii Ciobanu).

Planul vetrei și izlazului orașului Roman din 1848 [The plan of Ploiești town core and of its grazing grounds from 1848], in Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu (1956–2021): 65 de ani de provocări istoriografice și culturale, eds. Rudolf Gräf and Andreea Buzaș, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2022, p. 184-227 ISBN: 978-606-038-034-4.

Mihail Ciobanu

Un plan rusesc al ”cătunului” Ștefănești [A Russian plan of the “hamlet” Ștefănesti], inAnuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iasi”, 58 (2021, published in 2022), p. 563-568.

Două planuri rusești ale ansamblului Episcopiei Buzăului [Two Russian plans of the Buzău bishopric’s complex], in „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie”, 68, 2022, p. 287-301.

Papers at conferences:

Laurențiu Rădvan

Medieval and pre-modern towns in the Romanian Principalities, lecture at Art History Institute, Wroclaw (16 November 2022).

Romanian Principality town plans found in the Moscow archives. Contributions to research into urban history and heritage, at the international conference „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, Iași (5-6 May 2022).

Planul rusesc al moșiei Lăzăreni (1791) și surprizele sale [The Russian plan of the Lăzăreni estate (1791) and its surprises], at the conference Medieval art and civilization, main topic „Families, residences and boyar foundations from Moldavia and Wallachia”, Muzeul de Istorie din Suceava, (3-4 November 2022).

Orașul Botoșani – noi perspective date de sursele cartografice (1788-1930) [The town of Botoșani – new perspectives given by cartographic sources (1788-1930)], at the conference „Monumentul”, Muzeul Municipal Iași (6-7 October 2022).

Cu privire la un nou plan al orașului Botoșani (1830) [Regarding a new plan of the town of Botoșani (1830)], at the National Congress of History, Alba-Iulia (8-10 September 2022).

Planul orașului Târgoviște din 1831 [The plan of Târgoviște, 1831], at Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște (19 May 2022).

Sursele cartografice din România, între identificarea în arhive şi valorificarea publicistică. Provocări şi reuşite [The cartographic sources from Romania, between the identification in the archives and the valorization in publications. Challenges and successes], at the workshop „Technical readings. Text criticism, edition critic”, Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (24-25 November 2022).

Dan Dumitru Iacob

Russian and Austrian military plans of the Roman town in the 18th – 19th centuries, at the international conference „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, Iași (5-6 May 2022).

Planul orașului Ploiești și al câtorva sate învecinate din 1856 [The plan of the town of Ploiești and of several neighboring villages from 1856], at the National Congress of History, Alba-Iulia (8-10 September 2022).

Cel mai vechi plan istoric al orașului Roman și împrejurimilor sale, din 1770 [The oldest historical plan of the town of Roman and its surroundings, from 1770], at the conference of Institutul de Cercetări Socio-Umane, 13rd ed., Sibiu (9 December 2022).

Mihail Ciobanu

Două planuri rusești ale ansamblului (Arhi)episcopiei din Buzău [Two Russian plans of the Archdiocese of Buzau], at the conference of Comisia de Istorie a Orașelor din România, Buzău (20-22 July 2022).

Un plan al Brăilei din 1828 [One plan of Brăila from 1828], at the National Congress of History, Alba-Iulia (8-10 September 2022).

Brăila „otomană” după Adrianopol – un plan, profiluri și fațade din 1830 [“Ottoman” Brăila after Adrianople – a plan, profiles and facades from 1830], at the National Congress of History, Alba-Iulia (8-10 September 2022).

Două planuri rusești pentru Râmnicu Sărat – al orașului și al ansamblului ctitoriei brâncovenești [Two Russian plans for Râmnicu Sărat – of the town and of the entire Brancovan foundation], at the conference „ Romanians and Mount Athos: monasteries, archives, pilgrimages”, Iași (7-8 October 2022).

Giurgiu în surse cartografice rusești. Date despre un „proiect de cercetare” [Giurgiu in Russian cartographic sources. Data about a “research project”], at the conference of Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 32ed., Chișinău (27-28 October 2022).

Bogdan Mateescu

De la planuri de moșii la hărți topografice. Reconstituirea digitală a geografiei orașului Iași și a împrejurimilor sale [From estate plans to topographical maps. The digital reconstruction of the geography of the city of Iasi and its surroundings], at the National Congress of History, Alba-Iulia (8-10 September 2022).

A small Wallachian town in two topographic maps. Slatina in the 1850s, at the international conference „Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past”, Iași (5-6 May 2022).

Petronel Zahariuc

Despre ușurința dobândirii „gloriei” prin edițiile de documente, cu doar un studiu de caz [About the ease of acquiring “glory” through document editions, with just one case study], at the workshop „Technical readings. Text criticism, edition critic”, Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (24-25 November 2022).


Home


Results 2023

The project entitled Town Plans for the Romanian Principalities in European Archives: new insights and impact on the knowledge of urban heritage (director: Laurențiu Rădvan) aimed to exploit for the first time a type of source less approached by specialists in Romania, historical urban plans, with an interest in those in archives abroad. The team gathered within the grant aimed to promote the importance of these documents not only for historical research, but also for other fields, such as geography, archaeology or architecture.

The project has introduced to the academia and the general public several city plans from European archives, especially from Russia and Austria, which allow the opening of new themes and research directions on topics related to the modernization of urban structures, the evolution of heritage, streets, neighbourhoods, in addition to information on local economy or geography. We believe that the data concerning urban and heritage issues have an application for the future, as the urban environment and its heritage are currently undergoing a process of redevelopment based on new principles. Better knowledge of the stages of evolution of monuments, for example, enables architects and restorers to offer more appropriate solutions in the process of restoring and enhancing these buildings, just as the historical plans that have been uncovered are an appropriate source for drawing up general urban development plans and better placing and protecting historical sites. The general public is also interested in such old cartographic documents, whether they are used as albums or simply circulated as information on social media.

The most important results of the project are, on the one hand, the publication, through communications and studies, of numerous unknown plans for cities of the Romanian principalities of Wallachia and Moldavia: Bucharest, Iași, Craiova, Roman, Brăila, Botoșani, Giurgiu, Târgoviște, Buzău, Ștefănești, Râmnicu Sărat. We also published several volumes: the historical atlas of Roman, the volume of plans of Bucharest and two volumes dedicated to the way in which the fortress and the city of Giurgiu are illustrated in the cartography of the time, respectively the way in which this city on the Danube embarked on the path of modernisation.

Volume:

 Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Planurile orașului București în arhive rusești (1770-1850) / The City Plans of Bucharest in Russian archives (1770-1850), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2023, 285 p. + 6 plans, ISBN 978-606-714-807-7

 Studies:

 Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Două planuri necunoscute ale Craiovei din a doua jumătate a secolului al XVIII-LEA – jumătatea secolului al XIX-lea [Two unknown plans of Craiova from the second half of the 18th century – mid 19th century], in „Historia Urbana”, 31 (2023), under print.

Laurențiu Rădvan, Care au fost primele străzi din Iași? [Which were the first streets in Iași?], in „Ioan Necule”, V (2023), under print.

Laurențiu Rădvan, From the medieval principality to the modern state in the Romanian area. The impact of change on towns and the reaction of townspeople (1711-1833), in vol. Protagonists of Urban Order in Pre-Modern Times. Actions, Ideas, Concepts, eds. Irena Benyovsky Latin, Martina Stercken, Tonija Andrić, Amsterdam University Press, 2024, will be published.

Dan Dumitru Iacob, Orașul Botoșani în surse cartografice austriece din secolul al XVIII‑lea [The city of Botosani in 18th century Austrian cartographic sources], in „Historia Urbana”, 31 (2023), under print.

Dan Dumitru Iacob, Trade and Sociability in Markets and Fairs within the Romanian Principalities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, în Cities and Economy in Europe Markets and Trade on the Margins from the Middle Ages to the Present, Edited by Katalin Szende, Erika Szívós, Boglárka Weisz, Routledge, London and New York, 2024, p. 118-138.

Mihai Anatolii Ciobanu, Două planuri rusești pentru Râmnicu Sărat – al orașului și al ansamblului ctitoriei brâncovenești [Two Russian plans for Râmnicu Sărat – of the town and of the Brâncoveanu’s foundation complex], in „Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași”, LX (2023), p. 93-107.

Mihai Anatolii Ciobanu, O sursă cartografică pentru Brăila anului 1828 – planul  Petuhov [A cartographic source for Braila in 1828 – the Petuhov plan], in „Historia Urbana”, 31 (2023), under print.

Petronel Zahariuc, O filă din istoria evreilor din Iaşi de la sfârşitul secolului al XVIII‑lea – începutul secolului al XIX‑lea [A chapter in the history of the Jews of Iași at the end of the 18th century – beginning of the 19th century], in „Banatica”, 33 (2023), p. 393-409

Bogdan Mateescu, Politica aparențelor, discursul prieteniei. Elaborarea convențiilor de aprovizionare a armatei ruse. Țara Românească, 1831-1832 [The politics of appearances, the discourse of friendship. Drawing up the supply agreements for the Russian army. Wallachia, 1831-1832], in „Studii și Materiale de Istorie Modernă”, vol. XXXVI (2023) DOI: 10.59277/SMIMOD.2023.05, under print.

 Papers at conferences:

 Laurențiu Rădvan

Professionals settled in Moldavia: agents of change and representatives of the new urban elite (second part of the 18th century – first part of the 19th century), at European Social Science History Conference ESSHC, Goteborg, Sweden, 12-15 April 2023.

Iași and Bucharest – The first topographic plans as part of a new perspective on urban order, at the conference of the International Commission for the History of Towns, whose subject was: Mediating Urban Order, Iași, 18-20 September 2023.

Foreign engineers in Iași in the first half of the 19th century. The first topographical maps of the city, keynote speaker at the international conference Geomatics Engineering: Past, Present and Future, Iași, 16-17 Novembre 2023.

 Care au fost primele străzi din Iași? [Which were the first streets in Iași?], at the annual conference of the Iasi Municipal Museum (25-26 August 2023).

Noi informații cu privire la inginerii Iosif Rașec și Frederic Peytavin și planurile orașului Iași (1844, 1857) [New information on the engineers Iosif Rașec and Frederic Peytavin and the plans of Iasi (1844, 1857)], at the national conference “The Monument”, Iasi Municipal Museum (4-5 October 2023).

Noi planuri ale Craiovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – jumătatea secolului al XIX-lea) [New plans of Craiova (second half of the 18th century – mid-19th century)], at the conference organized on the occasion of the University Days, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, together with Mihai Anatolii Ciobanu (27 October 2023).

Dan Dumitru Iacob

 The first topographical plans of towns in Moldavia and their importance in urban modernization (18th-19th century), at the conference of the International Commission for the History of Towns, whose subject was: Mediating Urban Order, Iași, 18-20 September 2023.

 Planul Romanului din 1848 și importanța sa istorică [The Plan of Roman from 1848 and its historical importance], at the conference „Sub semnul lui Clio”, Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 19th edition, 19 May 2023.

Aspecte privitoare la istoria comunității evreiești din Roman reflectate în surse cartografice din secolele XVIII-XX [Aspects of the history of the Jewish community in Roman reflected in cartographic sources from the 18th-20th centuries], at the annual conference of the Commission for the History of Towns, Sibiu, 19-20 October 2023.

Mihai Anatolii Ciobanu

Războiul ruso-otoman din 1806–1812. Moștenire cartografică – un plan al cetății Giurgiu din martie 1809 [The Russo-Ottoman War of 1806-1812. Cartographic heritage – a map of Giurgiu from March 1809], at the national conference “The Monument”, Iasi Municipal Museum (4-5 October 2023).

Marea campanie de ridicări topografice din Țările Române și Bulgaria (1828-1832). Marșrute (itinerarii militare) [The Great Campaign of Topographical Surveys in Romania and Bulgaria (1828-1832). Marches (military itineraries)], at the “A. D. Xenopol” Institute of History, the Urban History Laboratory, 6 October 2023


Home