Colegiul de redacţie / Editorial board

 

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD:

Octavian Bounegru (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Nelu Zugravu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Neculai Bolohan (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Alexandru-Florin Platon (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Ştefan-Sorin Gorovei (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Maria Magdalena Székely (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Cristian Ploscaru (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Claudiu Topor (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Gabriel Leanca (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Gheorghe Iacob (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Lucian Leuştean (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Ovidiu Buruiană (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi), Victor Spinei, m.c. al Academiei Române (Institutul de Arheologie din Iași), Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie N. Iorga din Bucureşti), Antal Lukács (Universitatea din Bucureşti), Ion Eremia (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău), Ion Varta (Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova), Keith Hitchins (University of Illinois at Urbana-Champaign), Dennis Deletant (University College, Londra), Carol Iancu (Universitatea Paul Valery din Montpellier III), Hans-Christian Maner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz).

COMITETUL DE REDACŢIE / EDITORIAL COMMITTEE:

  • Petronel Zahariuc (director)
  • Laurenţiu Rădvan (redactor şef/editor)
  • Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba
  • Adrian Viţalaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (secretari de redacţie/editorial secretaries)

Manuscrisele, cărţile şi revistele propuse pentru schimb, ca şi orice corespondenţă se vor trimite redacţiei:


  • Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I 11, 700506, Iaşi, România
  • Tel.: 0040-(0)232-20.12.74