Orar

 Şcoala doctorală

(actualizat: 25.10.2023)


Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) şi un program de cercetare ştiinţifică (PCS) şi se organizează pe perioada a trei ani în forma de învăţământ cu frecvenţă. Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară. Programul PCS are o durată de 5 semestre şi se finalizează cu susţinerea publică a tezei de doctorat.