hero_Orar

Orar

Studii universitare de master


Grupe master (sem.1):     Anul I           Anul II

Listă tutori – anul universitar 2019/2020


Grupe master (sem.2):     Anul I           Anul II  (Afişat: 27.02.2020)


În atenţia anului II, master, Arheologie, civilizaţie…
Orele de vineri, 06.03.2020, cu domnul conf.dr. Neculai Bolohan, se reprogramează astfel:
1. Spaţiul egeean şi balcanic… – joi, 12.03.2020, orele 17.00, cabinet corp “H”

2. Sisteme de schimburi în … – joi, 19.03.2020, orele 17.00, cabinet corp “H”
Afișat: 05.03.2020


În atenţia anului II, master, Instituţii şi ideologii
Orele de vineri, 06.03.2020, la disciplina Geopolitică şi instituţii…, cu domnul conf.dr. Daniel Lazăr, se reprogramează la o dată ce va fi comunicată ulterior. (Afișat: 05.03.2020)


În atenţia studenţilor din anul 1, master Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
Cursul Instituţii urbane în Europa medievală şi premodernă cu prof.dr. Laurenţiu Rădvan din data de 28.02.2020 se reprogramează la o dată ce va fi comunicată ulterior. (Afisat: 27.02.2020)


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web şi la afişier.