hero_Orar, grupe, tutori

Orar, grupe, tutori

Studii universitare de master

Anul universitar 2023/2024

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


SEMESTRUL 2

Informaţii privind modulul DPPD- nivelul II
LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024
Localizare săli şi explicaţii orar


SEMESTRUL 1

Grupe anul I, sem.1
Informaţii privind modulul DPPD- nivelul II

LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024
Localizare săli şi explicaţii orar


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web şi la afişier. (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)