hero_Orar

Orar

Studii universitare de master


Grupe master (sem.1):     Anul I           Anul II

În atenţia studenţilor masteranzi anul 1, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
Cursurile din 20 octombrie 2018 – dl. prof. dr.G.Cliveti şi lect.dr. B.Ceobanu se reprogramează la o dată ce va fi comunicată ulterior.


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web şi la afişier.