Burse

Studii universitare de master

 

Anul universitar 2016/2017

 

SEMESTRUL I
SEMESTRUL II

Afişat: 31.03.2017
Toţi studenţii bursieri se vor prezenta la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Aneta Corciovă, în zilele lucrătoare, în perioada 31 martie 2017 – 05 aprilie 2017, orele 10.00 – 12.00, pentru completarea declaraţiei pe propria răspundere. Studenţii beneficiari de bursă de merit vor da şi o declaraţie că nu obţin venituri din activităţi remunerate.
Studenţii bursieri care urmează a doua specializare la o altă facultate vor prezenta până miercuri, 5 aprilie 2017, orele 1200, la dra Aneta Corciovă, adeverinţa în care se menţionează dacă beneficiază sau nu de bursă în semestrul II 2016-2017 la facultatea respectivă.
Dacă în perioada menţionată studenţii buriseri nu completează declaraţia pe propria răspundere şi nu depun adeverinţa de la cealaltă facultate NU PRIMESC BURSA.


Afişat: 28.03.2017
CONTESTAŢIILE PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEM.II 2016-2017 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII: MIERCURI, 29.03.2017,ORELE 9.00 -12.00.
NU SE ADMIT CONTESTAŢII CARE AU LA BAZĂ NECUNOAŞTEREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR.

IMPORTANT:

 

  • STUDENŢII BURSIERI DIN ANUL I ZI ŞI MASTER VOR DEPUNE LA COMPARTIMENTUL BURSE (CĂMIN C11, CODRESCU, DEMISOL) UN DOCUMENT DE LA BANCA UNDE AU DESCHIS CONTUL DE CARD CARE SĂ MENŢIONEZE CODUL IBAN.
  • STUDENŢII BURSIERI CARE ŞI-AU SCHIMBAT DATELE CONTULUI DE CARD VOR ANUNŢA LA COMPARTIMENTUL BURSE.