Prezentare/presentation


Noua pagină a revistei este: https://asui-istorie.ro/


Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, seria nouă, Istorie, este una din cele mai bune publicații din domeniul cercetării istorice din România. În paginile sale, și-au publicat rezultatele cercetărilor profesori ai Facultății de Istorie, cercetători din România și străinătate, alături de doctoranzi, principalele direcții de cercetare abordate de autori fiind: societatea și religia greco-romană, creștinismul timpuriu, migrațiile târzii, heraldică și genealogie, istoria Bisericii, relații internaționale în România modernă, ideologii și doctrine politice și altele. De-a lungul timpului, în revistă s-au publicat și numeroase surse istorice inedite. În ultimul deceniu, revista si-a extins orizontul și a abordat și teme noi, precum istoria mentalităților medievale și pre-moderne, istorie urbană sau istoria comunismului. De asemenea, publicația găzduiește recenzii la adresa celor mai recente cărți din domeniul istoriei.

Revista este publicată de un colectiv de profesori din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub egida Editurii Universității.

Revista este indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library.

Revista apare anual.

ISSN 1221-843X

 

Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, new series, History, is one of the best publications in the field of historical research in Romania. In its pages, professors of the Faculty of History, as well as researchers from Romania and abroad and PhD students published their research. The main research directions approached by the authors are: Greek-Roman society and religion, early Christianity, late migrations, genealogy, the history of the Church, international relations in modern Romania, political ideologies and doctrines and others. Over time, numerous new historical sources have been published in the journal. Over the last decade, the journal has expanded its horizons and has also approached new areas such as the history of medieval and pre-modern mentalities, urban history, or the history of communism. It also hosts reviews of the latest history books.

The journal is published by a team of professors from the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, under the auspices of the University Publishing House.

The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library database.

The journal is publlished annually.

ISSN 1221-843X