Prezentare/presentation

Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, seria noua, Istorie, se apropie de a șaizecea apariție, fiind una din cele mai bune publicații din domeniul cercetării istorice din România. În paginile sale, și-au publicat rezultatele cercetărilor profesori ai Facultății de Istorie, dar și cercetători de la Academia Română sau doctoranzi, principalele direcții de cercetare abordate de autori fiind: societatea și religia greco-romană, creștinismul timpuriu, migrațiile târzii, heraldică și genealogie, istoria Bisericii, relații internaționale în România modernă, ideologii și doctrine politice și altele. De-a lungul timpului, în revistă s-au publicat și numeroase surse istorice inedite. În ultimul deceniu, revista si-a extins orizontul și a abordat și teme noi, precum istoria mentalităților medievale și pre-moderne, istorie urbană sau istoria comunismului. De asemenea, publicația găzduiește recenzii la adresa celor mai recente cărți din domeniul istoriei.

Revista este indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library.

 

Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, new series, History, has over 60 issues, being one of the best publications in the field of historical research in Romania. In its pages, professors of the Faculty of History, as well as researchers from the Romanian Academy or PhD students published their research. The main research directions approached by the authors are: Greek-Roman society and religion, early Christianity, late migrations, genealogy, the history of the Church, international relations in modern Romania, political ideologies and doctrines and others. Over time, numerous new historical sources have been published in the journal. Over the last decade, the journal has expanded its horizons and has also approached new areas such as the history of medieval and pre-modern mentalities, urban history, or the history of communism. It also hosts reviews of the latest history books.

The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library database.