Prezentare/presentation

Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, seria noua, Istorie, se apropie de a șaizecea apariție, fiind una din cele mai bune publicații din domeniul cercetării istorice din România. În paginile sale, și-au publicat rezultatele cercetărilor profesori ai Facultății de Istorie, dar și cercetători de la Academia Română sau doctoranzi, principalele direcții de cercetare abordate de autori fiind: societatea și religia greco-romană, creștinismul timpuriu, migrațiile târzii, heraldică și genealogie, istoria Bisericii, relații internaționale în România modernă, ideologii și doctrine politice și altele. De-a lungul timpului, în revistă s-au publicat și numeroase surse istorice inedite. În ultimul deceniu, revista si-a extins orizontul și a abordat și teme noi, precum istoria mentalităților medievale și pre-moderne, istorie urbană sau istoria comunismului. De asemenea, publicația găzduiește recenzii la adresa celor mai recente cărți din domeniul istoriei.

 

Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. History, close to reaching its 60th edition, is one of the best publications in the area of historical research in Romania. Its pages have mostly seen the work of scholars from Iasi and the region (professors from the History Department of the University, researchers from the Romanian Academy and PhD students), its main research areas being: Greco-Roman religion and society, early Christianity, late migrations, heraldry and genealogy, the history of the Church, international relations in modern Romania, political doctrine and ideology, as well as many others. Over time, the journal also published numerous historical sources unpublished before. In the past century, the journal broadened its scope and approached new topics, such as the history of medieval and premodern mentalities, urban history and the history of Communism. The publication also includes reviews for some of the more recent history books.