Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF

ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Semestrul I 

Studenţii care urmează şi alta specializare (licenţă/master/doctorat) trebuie sa aducă adeverinţă de la cealaltă facultate cu statutul lor (taxă/buget) până la data de 09.10.2019.


Semestrul II 

  • Anul I  (Liste finale, afişat: 28.02.2020)
  • Anul II  (Liste finale, afişat: 28.02.2020)
  • Anul III  (Liste finale, afişat: 28.02.2020)

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.