Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, cursuri de zi

 

ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Semestrul I


Semestrul al II-lea

Studenţii au obligaţia de a depune la secretariatul facultăţii adeverinţă de student, în cazul în care mai urmează studii de licenţă/studii de masterat/doctorat la o altă facultate, până la 1 martie 2018, orele 14.00


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă zi şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.