Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2022/2023


Semestrul 2

Liste finale – repartizare semestrială taxă/buget           Anul 1             Anul 2            Anul 3    (actualizat:13.03.2023)    

Liste initiale – repartizare semestrială taxă/buget
Anul 1  (actualizat:10.03.2023)
Anul 2   (actualizat:06.03.2023)   
Anul 3   (actualizat:01.03.2023)    


(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.