Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, cursuri de zi

 

ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Semestrul I


 


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă zi şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.