Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2020/2021


Semestrul 2

Liste FINALE – repartizare semestrială taxă/buget   Anul 1    Anul 2    Anul 3     (actualizat:01.03.2021)


Semestrul 1 

Repartiție taxa-buget. Anul 2. Semestrul 1 ( postat 25.10.2020 )
Repartiție taxa-buget. Anul 3. Semestrul 1 ( postat 25.10.2020 )


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.