Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2022/2023


Semestrul 1

Liste finale – repartizare semestrială taxă/buget     Anul 2     Anul 3  (actualizat:24.10.2022)

Liste initiale – repartizare semestrială taxă/buget     Anul 2     Anul 3  (actualizat:13.10.2022)    !!Semnalaţi orice neconcordanţă până joi, 13.10.2022, ora 11


(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.