Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, cursuri de zi

 

ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

Semestrul I


Semestrul II  Liste finale (13.03.2017)


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca pentru studenţii de la licenţă zi şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.