hero_Taxe

TaxeÎn atenţia studenţilor restanţieri – TAXE PENTRU REFACEREA ACTIVITĂŢII (DE ACHITAT PENTRU EXAMENELE NEPROMOVATE ÎN ANII DE STUDII ANTERIORI)
Pentru examenele restante, studenţii vor achita taxa aferentă fiecărui examen restant.
Studenţii menţionaţi vor prezenta la Secretariatul Facultăţii, dra Camelia Goncescu, cererea pentru susţinerea examenelor restante, la care se anexează chitanţa de la BRD (taxă refacere activitate didactică).

Examene restante:     Licenţă-IF     LIcenţă-ID      Master
Tabel cu taxa pe fiecare disciplina  (licenţă IF, licenţă-ID şi Master)

Model cerere
Cererile se depun în perioada 20–24 mai 2019, orele 10-12, secretariat.(Afişat: 07.05.2019)


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)

Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Informaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master):

  • Tranşe -taxa de şcolarizare (Tranşa I: 3 – 12 octombrie 2018; Tranşa II: 3 – 14 decembrie 2018, Tranşa III: 1 – 13 martie 2019; Tranşa IV:   6 – 13 mai 2019)

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Cursanţi în anul universitar 2018/2019 – Licenţă IF, Licenţă ID, Master – taxe, contracte etc.


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.