hero_Taxe

TaxeÎn atenţia studenţilor restanţieri
Pentru examenele restante, studenţii vor achita taxa aferentă fiecărui examen restant la orice sucursală BRD în contul Facultăţii de Istorie. Reexaminarea cu taxă / Reevaluarea cu taxă a unei discipline nepromovate după prezentarea la două evaluări finale este de 100 lei Conform HS a UAIC 9/27.06.2017.
Chitanţa şi cererea se depun în corpul „H”, etaj I, dreapta, la dra Camelia Goncescu. Cererea tip se primeşte în corpul „H”.
Perioadă depunere cerere/chitanţă: 04 – 08 iunie 2018, orele 10.00 – 12.00. (Afişat: 25.05.2018)


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)

Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Informaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019(licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master):

  • Tranşe -taxa de şcolarizare (Tranşa I: 3 – 12 octombrie 2018; Tranşa II: 3 – 14 decembrie 2018, Tranşa III: 1 – 13 martie 2019; Tranşa IV:   6 – 13 mai 2019)

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Cursanţi în anul universitar 2018/2019 – Licenţă IF, Licenţă ID, Master – taxe, contracte etc.


TAXE PENTRU REFACEREA ACTIVITĂŢII (DE ACHITAT PENTRU EXAMENELE NEPROMOVATE ÎN ANII DE STUDII ANTERIORI):           Învăţământ cu frecvenţă               ID                         (afişat: )

 


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.