hero_Taxe

TaxeInformaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2022/2023 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master, doctorat):


Taxe de achitat pentru disciplinele restante din anii anteriori: 
Licenţă-IF            Licenţă-ID          MASTER (afisat – 13.12.2022, actualizat – 11.01.2023)


Taxe de achitat – Studenți reînmatriculați  (sem.2)

Licență-IF, Licență-ID, Master (afisat: 29.03.2023)


Taxe de achitat – Studenți reînmatriculați  

Licență-IF, Licență-ID, Master (afisat: 27.01.2023)


Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)
Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.

Cod taxă școlarizare: 31
Cod licență IF: 1301
Cod licență ID: 2214
Cod master IF: 2411
Cod doctorat: 2539


Informaţii suplimentare legate de taxe: Administrator şef Ioana Alexandrescu butuc@uaic.ro