hero_Taxe

TaxeInformaţii suplimentare legate de taxe: Administrator şef Ioana Alexandrescu butuc@uaic.ro


Informaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2023/2024 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master, doctorat):

Informaţii IMPORTANTE privind taxele (aprobat in Consiliul Facultăţii din 10.10.2023)

IMPORTANT! Informaţii despre taxe discipline restante (taxe refacere activitate didactică)  (afişat: 13.10.2023)

Taxe refacere activitate didactică MASTER 2023-2024 (afişat: 17.10.2023)
Taxe refacere activitate didactică Licenţă-ID 2023-2024: Anul 2 (afişat: 19.10.2023)   Anul 3 (afişat: 24.10.2023) 
Taxe refacere activitate didactică Licenţă-IF 2023-2024:  Anul 2 (afişat: 25.10.2023)  Anul 3 (afişat: 24.10.2023) 
Model cerere refacere activitate+reexaminare 23-24

Studenţi reînmatriculaţi – taxă de şcolarizare de achitat:   Licenţă-IF   Master (afişat: 11.01.2024)    Licenţă-ID (afişat: 17.01.2024)

REINMATRICULATI 23-24 sem.II de achitat master+if licenta (afisat 05.04.2024)
REINMATRICULATI 23-24 sem.II de achitat ID(afisat 11.04.2024)

Taxe pentru examene NEPROMOVATE din sem.1 anul curent:
Master (anul1+anul2)(Afişat: 30.05.2024)
Licenţă-IF (toţi anii) (Afişat: 31.05.2024)
ID-IAŞI (anul1+anul2)(Afişat: 30.05.2024)     ID-IAŞI (anul3)(Afişat: 31.05.2024)
ID-FOCŞANI (anul1+anul2)  (Afişat: 30.05.2024)


Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)
Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.

Cod taxă școlarizare: 31
Cod licență IF: 1301
Cod licență ID: 2214
Cod master IF: 2411
Cod doctorat: 2539


Informaţii suplimentare legate de taxe: Administrator şef Ioana Alexandrescu butuc@uaic.ro


Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii