hero_Taxe

TaxeInformaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master):


Studenți înscriși în același an, studenți reînmatriculați și studenți care reiau studiile – cât au de achitat ca taxă de școlarizare pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021:
Licenţă-IF              Licenţă-ID                  Master                                 (afişat: 02.04.2021)


În atenţia studenţilor înscrişi în acelaşi an, reînmatriculați şi care reiau studiile!
Taxe de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 care trebuie platite de studenții înscrişi în acelaşi an, studenții reînmatriculați şi studenții care reiau studiile:
Licenţă-IF    Licenţă-ID      Master                                                                    (afişat: 05.01.2021)


În atenţia studenţilor restanţieri!
Taxe de achitat pentru restanţe din anii anteriori (model cerere):
Licenţă-IF, Anul 2       Licenţă-IF, Anul 3
Licenţă-ID, Anul 2       Licenţă-ID, Anul 3
Master – Anul 2                                                                                                  (Afişat:17.12.2020)
Disciplina Educaţie fizică – Studenţii restanţieri la disciplina Educaţie fizică vor achita suma de 17 Ron la orice sucursală BRD în contul Facultăţii de Istorie. Chitanţa se trimite pe adresa de mail: istorie@uaic.ro (Afişat:29.01.2021)


Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)
Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.