hero_Taxe

TaxeÎn atenţia studenţilor restanţieri – TAXE PENTRU REFACEREA ACTIVITĂŢII (DE ACHITAT PENTRU EXAMENELE NEPROMOVATE ÎN ANII DE STUDII ANTERIORI)
Pentru examenele restante, studenţii vor achita taxa aferentă fiecărui examen restant.
Studenţii menţionaţi vor prezenta la Secretariatul Facultăţii, dra Camelia Goncescu, cererea pentru susţinerea examenelor restante, la care se anexează chitanţa de la BRD (taxă refacere activitate didactică).

Examene restante:     Licenţă-IF     LIcenţă-ID      Master
Tabel cu taxa pe fiecare disciplina  (licenţă IF, Licenţă-ID şi Master) (actualizat: 10.12.2019, apasati F5/Refresh pentru actualizarea informatiilor)
Model cerere


Taxe de achitat de către studenţii repetenţi şi reînmatriculaţi (sem.2, 2019/2020) LICENŢĂ IF, ID ŞI MASTER  (Afişat: 13.03.2020)


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)

Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Informaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master):

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Cursanţi în anul universitar 2019/2020 –      Licenţă IF,     Licenţă ID  (actualizat: 13.11.2019)


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.