hero_Taxe

Taxe



În atenţia studenţilor restanţieri
Studenţii care au restanţe din anii anteriori vor achita la BRD taxa refacere activitate didactică. Cererea şi chitanţa BRD se transmit în perioada 25–29 mai 2020 la c.goncescu@yahoo.com. (Model cerere)
Studenţii care au doi de patru la o disciplină din semestrul I al anului universitar 2019-2020 vor achita la BRD suma de 100 lei ca taxă reexaminare. Cererea şi chitanţa BRD se transmit în perioada 25–29 mai 2020 la c.goncescu@yahoo.com (Model cerere).
Examene restante:     Licenţă-IF     LIcenţă-ID      Master
Tabel cu taxa pe fiecare disciplina  (licenţă IF, Licenţă-ID şi Master) (actualizat: 10.12.2019, apasati F5/Refresh pentru actualizarea informatiilor)


Taxe de achitat de către studenţii repetenţi şi reînmatriculaţi (sem.2, 2019/2020) LICENŢĂ IF, ID ŞI MASTER  (Afişat: 13.03.2020)


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)

Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Informaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master):

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Cursanţi în anul universitar 2019/2020 –      Licenţă IF,     Licenţă ID  (actualizat: 13.11.2019)


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.