Formulare tipizate


Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


Cereri de graţie

Cererea pentru perioada de graţie, pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul 1, anul universitar 2020/2023, semnată de titular şi coordonatorul ştiinţific, se transmite la adresele de mail: valeria.mihaila@uaic.ro şi maria.nistor@uaic.ro, în perioada  28 august – 22 septembrie 2023. La cerere se ataşează copia cărţii de identitate.
NU se înregistrează cererile fără cele 2 semnături: titular şi coordonatorul ştiinţific.
După începerea anului universitar: 02 octombrie 2023 – NU se mai primesc cereri pentru perioada de graţie. (actualizat 06.06.2023)

Model-cerere-Gratie-pentru-doctoranzi-inmatriculati incepând cu 2020.pdf (Actualizat: 06.06.2023)


Precizări cu privire la documentele ce atestă parcursul doctoral

Link către formulare – Şcoala doctorală-Rectorat