Publicaţii

Facultatea de Istorie are mai multe publicaţii proprii, care găzduiesc contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor şi studenţilor:

Cercurile ştiinţifice studenţeşti (organizate pe paliere: istorie veche, medievală, modernă şi contemporană) oferă studenţilor posibilitatea de a-şi face cunoscute rezultatele studiului individual, iar excursiile de studii în ţară şi străinătate îi pun în legătură cu patrimoniul cultural naţional şi internaţional.

Lucrările prezentate de profesori şi studenţi la simpozioane ştiinţifice, colocvii, conferinţe organizate în ţară şi străinătate se bucură de aprecierea participanţilor.

În fiecare an se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice cu ocazia Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.