Studii universitare de doctorat


DOCTORAL SCHOOL (english version)en_inactiv


MANAGEMENTDOMENIICONDUCĂTORITEMEADMITEREINFRASTRUCTURAPPUATEZE FINALIZATE RECENTREGULAMENT


Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) şi un program de cercetare ştiinţifică (PCS) şi se organizează pe perioada a trei ani în  forma de învăţământ cu frecvenţă.

Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de maxim un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară.

Programul PCS are o durată de 5 semestre şi se finalizează cu susţinerea publică a tezei de doctorat.


MANAGEMENT

Consiliul Şcolii doctorale:

  • Prof.dr. Liviu Pilat – Director
  • Prof.univ.dr. Victor Spinei
  • Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon
  • CS I dr. Ovidiu Constantin Cristea
  • Drd. Codrin Ioan Moldoveanu

DOMENIUL DE DOCTORAT AL ŞCOLII DOCTORALE:    ISTORIELista conducătorilor de doctorat și domeniile de expertiză


ADMITERE

Admitere la Şcoala doctorală


INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A ŞCOLII DOCTORALE

1. Săli de curs, seminarii, laboratoare

  • Amfiteatrul II. 7.
  • Amfiteatrul II.5
  • Sala 1.2
  • Sala H1
  • Sala 306 (clădirea Romtelecom a UAIC)

2. Birouri doctoranzi : 4 birouri în sala 304 a clădirii Romtelecom a UAIC
3. Computere: 2 laptopuri în sala 304, 4 computere în corpul H al Facultăţii de Istorie
4. Alte dotări: Dotările platformei ARHEOINVEST disponibile pentru doctoranzii specializaţi în arheologie (vezi http://arheoinvest.uaic.ro/)


PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ A ŞCOLII DOCTORALE

 Nr.crt. DISCIPLINE OBLIGATORII Coddisciplină Semestrul I
C S Formaverif. Nr.cred.

1.

Orientări în istoriografia contemporană: mari teme şi metode

2

2

E

10

2.

Metodologia unei lucrări de doctorat

2

2

E

10

3.

Modulul de pregătire complementară

10

TOTAL

4

4

2E

30


TEZE DE DOCTORAT FINALIZATE RECENT LA FACULTATEA DE ISTORIE