Centrul de Istorie a sec. XX

Scopuri și obiective:

Centrul de Istorie a Secolului XX oferă, ca parte a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, programe educaţionale (cursuri de masterat interdisciplinare) şi de cercetare axate pe cunoaşterea ştiinţifică a istoriei româneşti, europene şi internaţionale a secolului al XX-lea, în principal după 1918. Centrul este format din reunirea secţiunii de istorie contemporană din cadrul Centrului de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (CIRI) al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu grupul de specialişti în istoria românească a sec. XX din cadrul aceleiaşi facultăţi. CIS-20 moşteneşte de la CIRI şi continuă activitatea privitoare la istoria internaţională de după 1918.

Centrul are în vedere pregătirea unor viitori specialişti în domeniu, editarea unei publicaţii de profil şi formarea unui colectiv de cercetare, cu posibilităţi de asimilare a noilor deschideri metodologice şi acces la categorii de izvoare inedite. Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în plan universitar si academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative si de cercetare în vederea formării unor viitori specialişti. Centrul îşi propune să acţioneze ca un element de legătură între mediul universitar – academic şi diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.

Pagina centruluihttps://cis20.ro/