Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

ObiectiveCentrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

Unul dintre proiectele importante ale Institutului vizează educaţia, studierea regimului comunist şi a consecinţelor acestuia la toate nivelurile de învăţământ. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) şi Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi au încheiat, în luna noiembrie, un protocol de colaborare în vederea înfiinţării Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului. Motivaţia înfiinţării unui astfel de organism este complexă. După 16 ani de la prăbuşirea regimului totalitar comunist, ideologia, instituţiile şi practicile comunismului nu sunt suficient studiate în învăţământul universitar românesc. De asemenea, efectele comunismului asupra tranziţiei nu sunt cunoscute, nu sunt cercetate şi interpretate. În România, nu există biblioteci specializate pe chestiuni privind comunismul şi postcomunismul, nu există o curiculă academică naţională sau programe de masterat pe acest subiect.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va funcţiona sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, prima universitate din România. Primul proiect al Centrului este înfiinţarea unui program de masterat având ca temă istoria comunismului şi postcomunismului. Lectorii Centrului vor fi istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în studierea comunismului. Temele abordate în cadrul programului de masterat vor atinge subiecte diverse, precum: comunismul în perioada interbelică, colectivizarea agriculturii, cultele în România comunistă, Gulag-ul, învăţământul, organizaţiile de masă, instituţiile represive ale regimului, justiţia de tranziţie etc.

Institutul şi Facultatea de Istorie vor pune la dispoziţia Centrului date, mărturii, documente, înregistrări audio / video şi fotografii privind represiunea comunistă în România, care vor fi folosite pentru dotarea Centrului. De asemenea, cele două instituţii vor sprijini Centrul pentru organizarea de dezbateri / acţiuni media pentru popularizarea Centrului şi creşterea gradului de interes al populaţiei privind represiunea comunistă în România. Cursanţii Centrului vor elabora studii şi cercetări având ca temă comunismul şi postcomunismul care vor fi publicate în Anuarul IICCR şi vor primi sprijin pentru stagii de documentare în ţară şi străinătate.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va dezvolta proiecte de cercetare cu instituţii similare din Europa de Est.