Gradul II


GRADUL DIDACTIC  II
– AUGUST 2019 –

 

Lista candidatilor inscrisi – gradul II 

GRAFICUL PROBELOR:

  1. Metodica predării specialităţii proba scrisă – 27 august 2019, orele 10:00

Rezultate proba scrisa


  1. Pedagogie proba orală – 29 august 2019, orele 8, sala P3 (Corpul A)
    Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate.

Rezultate proba orala

ISTORIE-Programa de perfecţionare pentru acordarea gradului didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007
PEDAGOGIE -Programa de perfecţionare pentru acordarea grad. didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007.
Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale, adresa – www.edu.roÎnvăţământ preuniversitar, Resurse umane, Direcţia Formare Continuă, Programe de definitivat/ grad II/ grad I.CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II (Afisat: 29.05.2019)


TAXE