Gradul II


GRADUL DIDACTIC  II
– AUGUST 2018 –

 

Cadrele didactice înscrise pentru obţinerea gradului didactic II, în sesiunea august 2018, vor finaliza examenul în conformitate cu prevederile Metodologiei Formării Continue a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 5561/2011, completată şi modificată.

GRAFICUL PROBELOR:

  1. Metodica predării specialităţii proba scrisă – 27 august 2018 (luni), orele 10:00 – sala 1.2, parter, corp A

Rezultate proba scrisa


  1. Pedagogie proba orală – 29 august 2018 (miercuri), orele 12, sala H1 (Corp H)
    Corpul H se află pe cealaltă parte a bulevardului Carol I, faţă de corpul A, în vecinătatea Simigeriei Petru. Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate.

ISTORIE-Programa de perfecţionare pentru acordarea gradului didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007
PEDAGOGIE -Programa de perfecţionare pentru acordarea grad. didactic II: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007.
Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale, adresa – www.edu.roÎnvăţământ preuniversitar, Resurse umane, Direcţia Formare Continuă, Programe de definitivat/ grad II/ grad I.TAXE