Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale

ObiectiveCentrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale

Formarea şi specializarea în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale. Cercetarea istoriei relaţiilor internaţionale în cadrul mai larg al problemelor de istorie universală sau de istorie naţională va fi efectuată sine ira et studio, cu respect pentru adevăr şi rigoare ştiinţifică. Preocupările vor viza caracteristicile sistemului politic internaţional, formule şi tendinţe (vechi sau noi) de organizare a păcii, evoluţia istorică şi administrarea principalelor crize internaţionale sau focare de conflict, imaginarul raporturilor inter- etnice, perspective economice, incidenţe sociale şi instituţionale, interpretări juridice şi etno –culturale.

Asigurarea unei calificări superioare în domeniul istoriei dreptului şi instituţiilor internaţionale. Deprinderea şi asimilarea termeni de specialitate în cadrul unor cursuri de lingvistică istorico -juridică, Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru citirea, traducerea şi interpretarea unui text specific domeniului istoriei relaţiilor internaţionale. Centrul va pune la dispoziţia cursanţilor documente din arhive, fotocopii, internet, materiale pe suport electronic sau pe hârtie, special concepute de către titularii cursurilor.

Direcţii şi priorităţi ale cercetării în cadrul Centrului de istorie a relaţiilor internaţionale

Centrul de istorie a relaţiilor internaţionale va sprijini editarea şi publicarea unor colecţii de documente inedite din arhive româneşti sau străine. El va încuraja editarea unei reviste proprii în care se vor regăsi atât cercetări ale colaboratorilor (interni şi externi) cât şi studii ale masteranzilor. În limita posibilităţilor financiare, Centrul va susţine publicarea periodică a unor buletine informative cu privire la contribuţiile recente în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale (cărţi, articole, documente inedite, îndrumări metodologice, etc).

Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale organizează

Master în relaţii instituţii şi organizaţii internaţionale

Cui se adresează?

Masteratul în Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale este deschis tuturor absolvenţilor din învăţământul superior. În principiu, proiectul nostru este recomandat tuturor acelora care, indiferent de specializare, îşi doresc să devină consilieri sau specialişti în probleme ale integrării euro-atlantice. În mod prevalent, cursurile conferă însă o deschidere mai mare în aprofundarea tematicii, absolvenţilor din domeniul ştiinţelor umaniste, economic sau al academiilor cu profil militar.

Titlul obţinut: Diplomă de master în relaţii. Instituţii şi organizaţii.

Oferta educaţională

Anul I

 • Sistemele internaţionale de la pacea din Westphalia (1648) şi până în prezent
 • Introducere la studiul relaţiilor internaţionale
 • Sistemul modern de state (1648-1815)
 • Europa de Est şi Pacea din Westphalia
 • Ordinea europeană (1815-1878)
 • Tripla Alianţă şi Antanta (1879-1914). Impactul Marelui Război
 • Sistemul securităţii colective (1919-1939). Originile şi responsabilităţile celui de-al doilea război mondial.
 • Organizarea păcii după Al Doilea Război Mondial
 • Războiul rece

Anul II

 • Instituţii şi organizaţii Internaţionale (sec. XVII-XXI)
 • Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli.
 • Începuturile instituţionalizării raporturilor internaţionale. De la conciliile medievale la congresele moderne.
 • De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite
 • NATO şi Uniunea Europeană
 • Relaţii internaţionale. Lingvistică istorică şi juridică
 • Instituţii şi organizaţii juridice internaţionale
 • Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale
 • UNESCO. Instituţii şi organizaţii culturale internaţionale
 • Sisteme de securitate şi cooperare în America Latină, Africa, Asia şi Pacific.

Oportunităţi pe piaţa muncii:

 • Instituţii culturale, de cercetare, învăţămînt, mass-media
 • Organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale
 • Centre de afaceri, organizaţii euro-atlantice.
 Centrul de Istorie a relaţiilor internaţionale
Director: Conf. univ. dr. Gabriel LEANCA

Director onorific: Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI  

Director adjunct: Prof. univ. dr. Claudiu-Lucian TOPOR

 • Bd. Carol I, 11 (CORPUL H – Casa Catargi)
 • Tel: +40-232-201056; +40-232-201617
 • e-mail: istrelatiilor@yahoo.com

Centrul funcţionează ca un departament al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”  din Iaşi.