Facilități

Facultatea de Istorie dispune de săli în corpurile A şi H ale Universităţii.

  • În corpul A se află Decanatul, Secretariatul, cabinete ale cadrelor didactice, două amfiteatre cu capacitate totală de 170 de locuri (II.7, II.5), două săli de seminar cu o capacitate totală de 100 de locuri (I.2 şi 2.2). Sălile de curs şi seminarii au fost recent modernizate. Aparatura din dotare (calculatoare, laptopuri, scanere, aparate foto digitale, camere video, videoproiectoare) sprijină procesul de predare, urmărindu-se constant achiziţionarea de aparatură modernă şi performantă.
  • În corpul H al Universităţii sunt cabinete ale cadrelor didactice, ale personalului administrativ, sala de consiliu a facultăţii (H1), Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică, Laboratorul de Arheologie informatizată, Laboratorul de Arheofizică, Laboratorul de arheologie experimentală, Laboratorul de Topografie arheologică, Laboratorul de prelucrare a materialului arheologic şi sălile colecţiilor arheologice. Sunt şi două săli de seminar H2 (cu o capacitate de 30 de locuri) şi H3 (cu o capacitate de 20 de locuri). În corpul H se găseşte şi Biblioteca Colectivului de Istorie Veche şi Arheologie, care cuprinde peste 8.000 de cărţi şi reviste de specialitate, în domeniul arheologiei şi muzeologiei.

 

Studenţii au acces la următoarele biblioteci:

  • bibliotecă de specialitate, filială a B.C.U. “M.Eminescu”, cu un fond de aproximativ 45.000 volume şi abonamente la periodice de specialitate româneşti şi străine. Biblioteca de Istorie se afla în Complexul Codrescu, lângă Caminul C12;
  • biblioteci speciale organizate în cadrul Colectivelor de Istorie veche şi arheologie şi Istorie contemporană a românilor şi universală
  • Biblioteca Centrală Universitară, cu un fond de aproximativ 2.5 milioane unităţi bibliografice.
  • Biblioteca Institutului de Arheologie şi Biblioteca Institutului de Istorie (accesul la aceste două biblioteci se face pe baza unui permis special).