Examene

Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă

 

Anul universitar 2018/2019


SEMESTRUL I

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii

În atenţia studenţilor de la I.D.
Referatele pentru semestrul al II-lea care v-au fost solicitate numai în format printat, capsate şi cu datele personale scrise pe prima pagină:
• nume şi prenume
• anul de studiu
• titlul complet al disciplinei
• numele corect şi complet al cadrului didactic
• se depun de la 2-19 mai 2019, orele 10.00-12.00, în corpul „A”, secretariat.
după 19 mai 2019 nu se mai primesc referate la secretariat. Acestea vor fi predate direct domnilor profesori. (Afişat: 15.03.2019)


*În atenţia studenţilor!
În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II.

În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web