Examene

Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă

 

Anul universitar 2017/2018


SEMESTRUL I


SEMESTRUL al II-lea


În atenţia studenţilor de la I.D.
Referatele se depun în corpul H (etaj, Cabinet desen, d-ra Camelia Goncescu ) cu cel puţin 2 săptămâni înainte de prima zi a sesiunii de examene.

 


*În atenţia studenţilor!
În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II. În cazul în care, în programarea afişată pentru sesiunea de restanţe din perioada 03 – 09 februarie 2014, un cadru didactic nu se regăseşte, vă rugăm să comunicaţi urgent la secretariatul facultăţii.

În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web