Examene

Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă

 

Anul universitar 2018/2019


SEMESTRUL I

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii

În atenţia studenţilor de la I.D.
Referatele care v-au fost solicitate numai în format printat, capsate şi cu datele personale scrise pe prima pagină:
• nume şi prenume
• anul de studiu
• titlul complet al disciplinei
• numele corect şi complet al cadrului didactic
• se depun de la 7 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2018, orele 10.00-12.00, în corpul „A”, secretariat.
după 15 ianuarie 2018 nu se mai primesc referate la secretariat. Se vor preda direct domnilor profesori. (Afişat: 07.12.2018)


*În atenţia studenţilor!
În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II. În cazul în care, în programarea afişată pentru sesiunea de restanţe din perioada 03 – 09 februarie 2014, un cadru didactic nu se regăseşte, vă rugăm să comunicaţi urgent la secretariatul facultăţii.

În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web