Examene

Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă

 

Anul universitar 2016/2017


În atenția studenților:  Examenele din data de 23.01.2017 se desfășoară conform programării afișate.
24 ianuarie 2017 – zi liberă, potrivit prevederilor legale în vigoare (afişat: 20.01.2017)

În atenţia studenţilor de la I.D.
Referatele se depun la secretariatul facultăţii cu cel puţin 2 săptămâni înainte de prima zi a sesiunii de examene.

 


*În atenţia studenţilor!
În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II. În cazul în care, în programarea afişată pentru sesiunea de restanţe din perioada 03 – 09 februarie 2014, un cadru didactic nu se regăseşte, vă rugăm să comunicaţi urgent la secretariatul facultăţii.

În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web