Fişe semestriale – ID


Fişa de înscriere semestriala* (an universitar 2021/2022, sem.1):

*ATENŢIE! Se vor trece opţionalele pe care le-aţi transmis deja secretariatului!!!!

Anul 1 doc     pdf

Anul 2  doc     pdf

Anul 3  doc    pdf

Fişele completate se vor trimite pe c.goncescu@yahoo.com până la data de 31.10.2021


IMPORTANT! Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic (DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la Departamentul DPPD al UAIC (corp „D”, parter), https://www.psih.uaic.ro/dppd/.