Examene

Studii universitare de licenţă, IF

 

Anul universitar 2021/2022


Sesiune specială pentru examenele restante/29 august ‐ 11 septembrie 2022 (actualizat: 29.08.2022)

SEMESTRUL 2 (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)

Restanţe anii 1,2 IF+ID şi anul 1 Master (actualizat 27.06.2022, ora 15)

Restanţe-ani terminali (actualizat: 20.06.2022, ora 15)

Anii 1 şi 2 (Actualizat: 07.06.2022)             
IMPORTANT! Anunţ discipline restante anii 1 si 2 licenţă + 1 master
(Afişat: 15.06.2022)

Anul 3 (Actualizat: 12.05.2022)


In atentia studentilor din anii 1 si 2, studii de licenta, IF şi ID – Practica de specialitate
Studenţii care nu au trimis la secretariat, până la data de 27 mai 2022, opţiunea pentru practica de specialitate vor contacta un cadru didactic care să-i îndrume şi să-i noteze. Practica de specialitate este disciplină obligatorie de promovare a anului de studiu. (Afişat pe 7 iunie 2022)


În atenţia anului 3, studii de licenţă – În vederea susţinerii examenelor restante din anii de studiu 1 şi/sau 2, în perioada 20 – 26 iunie 2022, studenţii vor trimite o cerere completată, pe modelul de mai jos, la adresa de mail istorie2021finalizare@yahoo.com, până la data de 01 iunie 2022 (vă rugăm respectaţi termenul transmiterii). Model cerere (Afişat: 19.05.2022)


SEMESTRUL 1 (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)

Repartizarea pe săli (restanţă+măriri Civilizaţii, anul 1) –  IF   ID (actualizat: 10.02.2022, ora 13)

Anunt pentru studenţi din afara Romaniei (afişat: 13.01.2022)

Declaratie examen online audio video

În atenţia studenţilor care au restanţe la disciplinele din anii anterioriTaxe restanţe ani anteriori
În atenţia studenţilor – Disciplina Educaţie fizică
În atenţia studenţilor de la studii de licenţă Invăţământ cu Frecvenţă – Modulul psihopedagogic (DPPD)

 

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


*În atenţia studenţilor!

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II. În cazul în care, în programarea afişată pentru sesiunea de restanţe, un cadru didactic nu se regăseşte, vă rugăm să comunicaţi urgent la secretariatul facultăţii.


În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web