Fişe semestriale

Anul universitar 2021-2022

SEMESTRUL  II

Fişele completate + chitanţa cu taxa de şcolarizare(in cazul studenţilor cu taxă) se vor trimite pe email la adresa c.goncescu@yahoo.com. In subiectul mesajului scrieti numele complet, anul de studiu si specializarea. Termen de completare: 21.03.2022.

Anul 1

Arheologie, civilizaţie şi artă antică   pdf  doc
Arhivistică      pdf  doc
Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa      pdf    doc
Patrimoniu şi turism cultural      pdf    doc
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale     pdf    doc

Anul 2

Arheologie, civilizaţie şi artă antică   pdf   doc
Arhivistică      pdf   doc
Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa      pdf    doc
Patrimoniu şi turism cultural      pdf    doc
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale     pdf    doc

Fişele completate + chitanţa cu taxa de şcolarizare(in cazul studenţilor cu taxă) se vor trimite pe email la adresa c.goncescu@yahoo.com. In subiectul mesajului scrieti numele complet, anul de studiu si specializarea. Termen de completare: 21.03.2022.