Classica et Christiana, 18/2, 2023 – SUMAR / INDICE / CONTENTS

Classica et Christiana, 18/2, 2023
SUMAR / INDICE / CONTENTS

SIGLE ŞI ABREVIERI – SIGLE E ABBREVIAZIONI / 301
***
STUDII – STUDI / 303

***
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE – RECENSIONI E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE / 533
Istorisire despre viețile monahilor din Egipt, traducere din limba greacă veche de Gheorghe Ovidiu SFERLEA, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, glosar și bibliografie de Daniel LEMENI, Editura Doxologia, Iași, 2021 (Nelu ZUGRAVU) / 533; Henrik MOURITSEN, The Roman Elite and the End of the Republic: The Boni, the Nobles and Cicero, Cambridge University Press, Cambridge, 2022 (Alexandru CODESCU) / 540; Ana HONCU, Aedes ad Danuvium. Inițiative publice și private în fenomenul edilitar din provinciile Dacia și Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022 (Nelu ZUGRAVU) / 547; Metamorfosi del classico in età romanobarbarica, a cura di Antonella BRUZZONE, Alessandro FO, Luigi PIACENTE, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2021 (Nelu ZUGRAVU) / 566; Ionuț HOLUBEABU, Organizarea bisericească în Scythia şi Moesia Secunda în secolele IV-VII, Editura Basilica, Bucureşti, 2018 (Dan RUSCU) / 568; Alessandro TEATINI, Il “cristianesimo di frontiera” nella provincia Scythia. Studio archeologico delle testimonianze monumentali nelle fortezze sul Danubio, Published by Lulu Press Raleigh, 2020 (Nelu ZUGRAVU) / 573

***
CRONICA – CRONACA / 575
PUBLICAŢII – PUBBLICAZIONI / 589